Net als de meeste (alle?) libertariërs.Vanmorgen is prinses Juliana op 94 jarige leeftijd overleden.

Uiteraard volgden onmiddellijk op radio en TV toespraken en interviews ter nagedachtenis aan deze vrouw die vele jaren Koningin van Nederland was.

In die gesprekken, en ook in de loskomende publicaties, wordt terecht genoemd dat zij iemand was die echte warmte uitstraalde. Ik heb dit zelf ervaren in de korte ogenblikken toen ik haar persoonlijk ontmoette.

Het is opvallend hoe politici ook van dit overlijden (bewust of onbewust) meteen weer gebruik maken voor hun eigen agenda.

Er wordt in hun beschouwingen nu al vaak verteld dat Juliana vóór samenwerking in Europa was. Bedenk daarbij dat de Europese verkiezingen voor de deur staan.

Juliana was een goede vrouw, zij was voor samenwerking in Europa, dus voor de EU. Als u ook een goed mens wilt zijn, moet u dus voor die EU gaan stemmen.

Ik en de meeste andere libertariërs zijn ook voor samenwerking. Wij zien echter SAMENwerking als een proces waarin alle betrokken personen SAMENwerken op volledig vrijwillige basis. Een proces waarin niemand een ander dwingt iets te doen waarvoor hij niet geheel vrijwillig beslist.

De politieke werkelijkheid van de EU is echter iets heel anders. De EU is een super-machtsstaat die, nog boven de afzonderlijke staten, de mensen dwingt en betuttelt. Zou Juliana dat indertijd ook zo bedoeld hebben?

Stem voor de EU en betaal nog meer belasting, krijg nog meer verplichtingen en geniet van nog meer verboden. Neem afscheid van het stukje vrijheid van meningsuiting dat u nu nog hebt, en vergroot uw onveiligheid. Zie hiervoor de vele feiten op: http://www.free-europe.org

Willen we naar een betere maatschappij, dan is het belangrijk de verleidingen van de politici te doorzien en je niet te laten spannen voor hun karretje. Doe niet mee aan dat spel. STEM NIET!

6 REACTIES

 1. Tja… ook in het partijblad Politiek van de VVD wordt toch een twijfel uitgesproken over de te snelle uitbreiding van de Europa Unie.

 2. Harry, het overgrote deel van de VVD-ers weet niet waar ze het over hebben. Ze hopen op meer economische vrijheid, ze krijgen veel meer belemmeringen, nieuwe wetten, inbreuk op privacy en meer van dat lekkers.

 3. Hub schrijft, en ik parafraseer vrijelijk, in een en dezelfde paragraaf dat hij net als de meeste (alle?) libertariërs voor samenwerking is en springt dan onmiddellijk op een ander, en wel een politiek, paard door te stellen dat de politieke werkelijkheid van de EU echter iets heel anders is.

  Tegenover Harry stelt hij zelfs dat het overgrote deel van de VVD-ers niet weet waar ze het over hebben.

  Als ik even de advocaat van de duivel mag spelen en dus mag vragen of liberteiren wel wel weten waarover zij het hebben: Door samen te werken ontstaat er een samenwerkingsverband. In dat verband zijn dan de regels van het nttuurrecht van toepassing. Volgens Aristoteles in Boek I, Hoofdstuk 7, van zijn “Ethica Nicomacheana” worden deze regels gevonden door inductie, perceptie, habituering of op een andere wijze. Wie ziet er in dat verband toe op de stoute meisjes en jongens die die regels niet volgen? Dient niet samen met Aristoteles aanvaard dat ethiek uiteindelijk een politieke wetenschap is zodat de doeleinden van de staat de doeleinden van de individuele burgers weerspiegelen?

  “Politieke filosofie’ werd gedefinieerd als de toepassing van de instrumenten (“tools” in het Engels) van de filosofische analyse op de politieke problemen en een van de vragen waarop de politieke filosofie een antwoord probeert te krijgen is “dien ik de wet te gehoorzamen?” (Aeon J. Skoble & Tibor R. Machan (eds.), “Political Philosophy – Essential Selections”, Prentice Hall, 1999, Preface, p.ix)

  Dien ik de wet te gehoorzamen? Deze wet omvat ook de kieswet en in de Zuidelijke Nederlanden is er kies-plicht.

  De HUBlog raakt interessante problemen aan.

  Wat het antwoord op deze problemen is is een andere zaak.

  (Mijn antwoord is het hetzelfde als dat van Hub, ik stem niet

  (ook niet wanneer het consulaat van de Zuidelijke Nederlanden in deze bananenrepubliek mij schrijft dat de stemming verplicht is ook voor niet-inboorlingen in de Zuidelijke Nederlanden).

  Maar dienen anderen mijn voorbeeld te volgen? Of dien ik hen vrij te laten te beslissen?)

 4. Nu we het toch hebben over de Koninklijke Nederlanden,

  what about Royal Dutch Petroleum?

  Een nieuwe Enron?

  Of mag dit niet samen met het overlijden behandeld? In dat laatste geval, gelieve mij te verontschuldigen.

  http://observer.guardian.co

  GEPLUKT UIT THE OBSERVER VAN VANDAAG

  Shell executives are bracing themselves for more bad news as shareholders of the beleaguered Anglo-Dutch company express a lack of confidence in its new chairman, Jeroen van der Veer.

 5. Volgens de New York Times zou Jan Peter gezegd hebben dat prinses Juliana sociaal assistente was geworden indien ze geen Koningin had dienen te worden.

  http://www.nytimes.com/2004

  UITGEPLUKT

  Remembering Juliana, who reigned from 1948 to 1980, Prime Minister Jan Peter Balkenende praised her sense of duty and personal warmth. "In her own words, she had wanted to be a social worker if she had not been queen," he said.

  Wat zei Ayn Rand ook weer van sociaal assistenten? Waarom werd Atlas Shrugged gepubliceerd in 1957, jaar waarin de Europese Economische Gemeenschap opgericht werd? Het zal wel allemaal toeval zijn.

  Opnieuw, mijn verontschuldigingen indien dit ongepast is.

 6. NEGENTIENHONDERD ZEVENENVIJFTIG

  Teneinde geen al te grote onzin op deze HUBlog te zetten had ik, bij mijn vorige reactie, het jaar 1957 gechekt.

  Voor Atlas Shrugged was dat gemakkelijk, ik nam gewoon het boek ter hand.

  Voor het Verdrag van Rome, waardoor de Europese Economische Gemeenschap (EEG) tot stand kwam, had ik even gemakkelijk naar het Verdrag kunnen grijpen. Mijn gekronkelde geest greep echter naar een der handboeken over Europess Recht waarover ik beschik, in casu Lasok and Bridge, “Law and Institutions of the European Communities”, London, Butterworths, 1991, 5de uitgave.

  Ik heb mij in mijn reacties al meerdere keren afgevraagd waarom Hub zo dikwijls aan Brussel verwijt de soevereiniteit af te nemen van de soevereine staten en geen problemen heeft met het feit dat de staten de soevereiniteit afgenomen hebben van het individu.

  Thans ben ik in staat om het soevereiniteitsconcept in een nieuw daglicht te stellen.

  Ik citeer uit hoofdstuk I “The birth and growth of the European Commmunity” van Lasok en Bridge en meer bepaald van pp 3-4 onder de paragraaf “The formation of the European Commmunity”

  (Dominik Lasok is/was (als hij nog leeft dan moet hij bijna 85 jaar oud zijn) een Poolse immmigrant in Engeland. Dit verklaart waarschijnlijk zijn “politiek-filosofische”, doch verkeerde, aanpak.)

  Students of political thought are familiar with the rivalries for excellence between the concept of the sovereign state and federal ideas. From the middle ages right up to our time the state was regarded as the ideal self-sufficient unit, capable of securing protection and self-fulfillment of individuals. The 19th and the first half of the 20th centuries witnessed the apotheosis of the sovereign state as the supreme and sublime goal of human organization. Everything was to be subordinated to the state. THIS HEGELIAN IDEAL, NO DOUBT ROOTED IN PLATO’S PHILOSOPHY (nadruk door uw dienaar), being an element of the explanation of the universe and of historical determinism was eagerly adopted by modern dictatorships both of the fascist and communist type and soon brought into disrepute. (Voor hen die niet vertrouwd zijn met Hegel (1770 –1831), dit is de Engelse vertaling van een van zijn stellingen: “The state is the realization of the ethical idea. The true state is the ethical whole and the realization of freedom.”)  The Second World War demonstrated the futility of conquests and the vulnerability of the sovereign state concept. The sovereign state could no longer guarantee the protection of the citizens and so the traditional concept of allegiance based on a SUI GENERIS contract broke down. Interdependence of states rather than independence became the key to post-war international relations …

  Het probleem is dus dat men na WO II inzag dat er iets mis was met soevereiniteit van staten en dat men daarom de soevereiniteit aan iemand anders diende over te dragen. I.p.v. dan de soevereiniteit terug te geven aan het individu heeft men supra-nationale superstaten, waaronder de EEG, gecreeerd aan wie de soevereiniteit werd overgedragen.

  Zij die, zoals de klassieke liberalen, pleiten om de soevereiniteit terug te geven aan de nationale staten vallen dus terug in het Platonische en Hegeliaanse ideaal dat uitmuntend bekritiseerd werden door Popper (alhoewel veel van Popper’s eigen filosofie te wensen overlaat)

  Er is inderdaad iets mis met de soevereiniteit van staten. De oplossing is de soevereiniteit teruggeven aan het individu. En zolang het individu haar soevereiniteit niet terugkrijgt maakt het (haar) niks uit of deze soevereiniteit zich in Den Haag dan wel in Brussel bevindt. Soevereiniteit hoort in Terra Libra thuis.

Comments are closed.