Het gemak waarmee spullen verzekerd kunnen worden, werkt diefstal in de hand.

Dat heeft korpschef Welten van Groningen gezegd in radio 1 journaal.


Door de verzekeringen zouden de mensen laks worden met hun spullen.

Welten pleit voor een keurmerk “veilig wonen”, waaraan alle woonhuizen moeten voldoen, om in aanmerking te komen voor een boedelverzekering.

Hierdoor zouden burgers zelf actiever betrokken worden bij de beveiliging van hun woning en zal het aantal inbraken afnemen.

Welten die binnenkort korpschef wordt in Amsterdam, noemt de maatschappij een risicovrije samenleving.

Tot zover het citaat.

Zoals gewoonlijk worden oorzaak en gevolg weer omgedraaid. Niet door het feit dat mensen hun eigendommen gingen verzekeren nam het aantal diefstallen toe, maar door de toename van het aantal diefstallen gingen mensen hun eigendommen verzekeren.

In een ideale maatschappij zou het eigenlijk zo moeten zijn, dat je bij wijze van spreken je deur open laat staan, zonder dat Jan en Alleman direct je huis leeg halen.

We kunnen moeilijk al de huizen in forten gaan veranderen, om de kans uit te schakelen dat er eventueel ingebroken kan worden.

De oorzaak ligt bij de overheid en haar instanties zelf.

Doordat de overheid het recht op eigendommen niet erkend, denkt u maar aan de hoeveelheid papierwerk die u moet invullen om toestemming te krijgen om iets aan uw eigen huis te mogen veranderen, kan de burger heel moeilijk of geen beroep doen op zelfverdediging.

Hoe vaak komt het niet voor, dat iemand die zijn eigendom beschermde en dan zogenaamd excessief geweld gebruikte, de gevangenis in draaide.

Als Welten het heeft over een risicovrije maatschappij, dan refereert hij waarschijnlijk aan de idee die mensen in het hoofd gestampt krijgen door onze volksvertegenwoordigers. De zogenaamde verzorgingsstaat.

Door het ontbreken van het eigendomsrecht en het daaruit voortvloeiende recht op zelfverdediging is het zeker voor het inbrekersgilde een risicovrij beroep geworden.

Zij lopen immers geen risico. Worden zij door de eigenaar betrapt en reageert deze door hem met bijvoorbeeld een honkbalknuppel terecht te wijzen en de inbreker loopt daarbij letsel op, dan is niet de inbreker de verdachte maar de eigenaar. Ook heeft het opsporen van de daders van inbraken geen prioriteit, waardoor het inbrekersgilde eigenlijk ongestraft te werk kan gaan.

Ouders en onderwijsinstanties zijn natuurlijk net zo schuldig. Zij zijn het die de kinderen erop moeten wijzen dat men de eigendommen van een ander dient te respecteren.

En niet hen de idee bijbrengen, dat alles van iedereen is en dat als je maar hard genoeg schreeuwt je tenslotte krijgt wat je hebben wilt.

Het is dus geen kwestie van wel of niet verzekeren, maar een kwestie van mentaliteit en in het geval van ons politiekorps van prioriteit.

Of te wel doen waarvoor ze betaald worden, namelijk de bescherming van de burger.

Een vraag resteert mij nog: als we ons helemaal niet meer verzekeren, zijn er dan ook geen diefstallen meer?

2 REACTIES

 1. “Een vraag resteert mij nog: als we ons helemaal niet meer verzekeren, zijn er dan ook geen diefstallen meer?’

  Dit doet mij terugdenken aan mijn prof natuuurrecht die stelde “De menschen vragen zich af waarom er zoveel politie is, vermits er toch misdrijven meer gebeuren?” en daarop zelf antwoordde “Er gebeuren geen misdrijven meer omdat er zoveel politie is.” De prof was van de orde van de jozefieten (alhoewel wij studenten aanvankelijk dachten dat hij jezuiet was) en hij had het DUS bij het verkeerde eind.

  Louis stelt echter dat zoals gewoonlijk oorzaak en gevolg weer worden omgedraaid en ziet de toename van het aantal diefstallen als de oorzaak van het feit dat mensen hun eigendommen gaan verzekeren.

  Zou Louis dan toch zeggen dat mijn prof het bij het verkeerde eind had?

  Verzekeren wordt een noodzaak als de politie niet kan beveiligen tegen diefstal.

  Is dit de oude mop van de politie-agent te paard en dat er meer wijsheid zit in twee hoofden dan in een hoofd? Dus dat de overheid meer politiemenschen moet aanwerven? Of paarden aanwerven?

  Geef mij maar een lone wolf!

 2. Vandaag stond in het NRC van Docters van Leeuwen, dat de politie het volledig laat afweten met het oplossen van het aantal misdrijven. We scoren zelfs het laagst in heel Europa. En deze randdebiel, die zich toekomstig korpschef noemt maar de grootste onzin uitkramen. Het wordt tijd, dat het politie-apparaat volledig wordt gezuiverd van dit soort zwakzinnigen. Het credo luidt oplossen of ontslagen worden. We hebben een prestatiecontract nodig, niet het aantal bekeuringen, maar het aantal misdrijven dat wordt opgelost.

Comments are closed.