Ik heb altijd geleefd in de veronderstelling dat de rechtspraak in Nederland onafhankelijk was. In tegenstelling tot al die andere landen waarover je regelmatig schandalen leest.

Toch schijnt het met die onafhankelijkheid in de rechtspraak tegen te vallen.

Het blijkt nu immers dat er voor rechters een ‘gedragscode’ noodzakelijk geworden is. Daarin wordt vastgelegd wat rechters nu in het vervolg niet meer mogen doen. Ze mogen geen bijbaantjes meer hebben, die hun rechtspreken zouden kunnen beïnvloeden. Die waren er dus tot mijn grote verbazing wel. Tel daar nog bij dat rechterlijke uitspraken regelmatig verkeerd op papier komen, (BN/DeSTEM) dan zakt je respect nog verder.

Ook Pamela Hemelrijk *) maakte deze week in haar column in de Metro een opmerking over niet afhankelijk rechters. En al een tijd geleden publiceerde Peter Siebelt dat een van de rechters van de moordenaar van Pim Fortuyn nauwe banden had (gehad?) met die verdachte.

Rechters horen niet alleen onafhankelijk te zijn, maar ook alle schijn van partijdigheid of belangenverstrengeling moet onmogelijk zijn.

Dat gaan we vanaf nu dus bereiken met die gedragscode?

———-

*) Pamela Hemelrijk is één van de sprekers op de libertarische conventie die over 14 dagen in LEIDEN wordt gehouden.

Meer gegevens en registratie op:

Convention info: http://www.libertarian.nl/N…

3 REACTIES

 1. Hub schrijft dat rechters niet alleen horen onafhankelijk te zijn, maar dat ook alle schijn van partijdigheid of belangenverstrengelingonmogelijk moet zijn.

  In woorden van Lord Hewart, die naar ik aanneem, ooit in het House of Lords moet gezeteld hebben, luidt dit:

  "Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done."

  http://www.academicdb.com/j… –

  Zie de link voor de omstandigheden waarin dit gesteld diende te worden. Verder inlogging op de link leidt waarschijnlijk tot een definitief antwoord op de vraag of dit inderdaad een arrest van het House of Lords betreft.

 2. Hub schrijft ook dat het nu blijkt dat er voor rechters een “gedragscode” noodzakelijk geworden is.

  Onder “De publieke moraal” http://www.libertarian.nl/h

  citeerde ik artikel 10.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van 4 november 1950 waardoor schendingen van het recht op vrije meningsuiting worden aangemoedigd en ik besloot:

  “Check your premises”. Op basis van de bestaande premissen kan nooit tot een rationeel debat gekomen. Wat de Tweede Kamer doet is enkel bezigheidstherapie voor haar bureaucratisch personeel. Of is het bestemd om de burger of kiezer te doen geloven dat “men” zich in Den Haag met serieuze dingen bezig houdt? “Check your premises. Contradictions cannot exist. “

  Thans citeer ik de eerste zin van artikel 6.1 van datzelfde EVRM:

  Bij het vaststellen van haar burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen haar ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van haar zaak, binnen een redelijke termijn, DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE WELKE BIJ WET IS INGESTELD. (nadruk door uw dienaar)

  Ik weet niet of het Den Haag is dat die gedragscode (die dus reeds in het EVRM vervat is) zal uitwerken. Wel vraag ik me af of het niet weer een bezigheidstherapie is voor ambtenaren van allerlei pluimage.

 3. Hub wilde vorige week onafhankelijke en onpartijdige rechters,

  http://www.libertarian.nl/h

  In antwoord daarop en ter staving daarvan citeerde ik Lord Hewart van de House of Lords als stellende dat

  "Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done."

  http://www.academicdb.com/j… –

  Thans wordt ge-Recht-igheid getoond. En weer is Hub malcontent.

  Als ik Hub goed begrijpt werd het drama veroorzaakt de de overheid.

  Ofwel diende Hoogland gestraft en dan is het goed dat hij privaat vermoord werd vermits de overheid hem toch niet kan straffen.

  Ofwel diende Hoogland niet gestraft, maar dan kan Hub er geen bezwaar tegen hebben dat hij in Hoorn rondfietst.

Comments are closed.