- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Overheid en geweld.

De overheid zelf is een van de belangrijke oorzaken van de toename van geweld in de maatschappij.

De overheid is de instantie die het geweldsmonopolie heeft, en dat monopolie zelfs nog steeds sterker maakt.

Over het verband “overheid – geweld in de maatschappij” is reeds veel geschreven. Interessant is het essay van Professor Butler Shaffer: “Geweld als gevolg van opgelegde orde”

(zie www.libertarian.nl… )

Butler Shaffer is een spreker op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL CONVENTION in LEIDEN op 3 en 4 april.

Er zijn nu nog plaatsen beschikbaar!

Mis niet de kans om een internationale libertarische conventie in Nederland mee te maken.

Reeds eerder verwezen we naar het uitstekende artikel van Butler Shaffer:

“What is Anarchy” op: www.libertarian.to/N…

In het bovengenoemde essay zegt Shaffer onder andere:

“Door deze methode van opgelegde orde wordt een conflictsituatie gecreĆ«erd met de vooronderstelling die aan het bestaan van de politieke staat ten grondslag ligt, namelijk het elimineren van schadeberokkening. Het is op dit punt, dat een “vertrouwenscrisis” ontstaat die . . . . . . . leidt tot een gevoel van frustratie dat, in overeenstemming met de “frustratie-agressie”-hypothese kan uitlopen op een vorm van agressie, mogelijk met inbegrip van geweld.”

Hij noemt dan ook voorbeelden van regeringsmaatregelen die frustratie veroorzaken.

Butler Shaffer houdt op de Libertarian International Convention op 3 en 4 april in Leiden een lezing over:

“A cost/benefit analysis of the human spirit”


Meer gegevens en registratie formulier krijgt u door klikken op bovenstaande (flash) banner.