Alles wijst er op dat we een geweldige internationale Libertarische Conventie zullen hebben in Leiden op 3 en 4 april.

De nog twee ontbrekende sprekers hebben toegezegd en het programma is daarmee rond. We zullen die zo snel mogelijk aan het programma op de site toevoegen.

Zie http://www.libertarian.nl Klik dan op juiste datum onder AGENDA.

Ook het aantal aanmeldingen, registraties, klopt met de prognose.

De kans van te veel aanmeldingen begint reëel te worden.

Dan zitten we daar mee. Want vol is vol!

Dan moeten we wel zeggen:”Wij het eerst komt, het eerst maalt”!

Zorg dat u niet overkomt dat u te laat bent.

Het is nog niet kritisch, maar neem het zekere voor het onzekere. Schrijf NU in op de net genoemde site.

3 REACTIES

 1. Ook hebben jullie Boudewijn Bouckaert uitgenodigd, iemand van de Law and Economics strekking, zegt de uitnodiging

  Boudewijn heeft inderdaad het boek “History and Methodology of Law and Economics (Encyclopedia of Law and Economics , Vol 1)”

  http://www.amazon.com/gp/re

  samen met Gerrit De Geest geediteerd in 2000 in Cheltenham bij Edward Elgar.

  Een van de problemen met het economisch imperialisme van de Law and Economics strekking is dat zij het instrument dat het meest geschikt is om het gedrag van individuen op de markt te begrijpen, ook het meest geschikt acht om de menselijke natuur in het algemeen te begrijpen.

  Daar waar het libertarisme de politieke implicatie is van een meer fundamteel moreel begrip van het menselijk leven (en dus geen algemene levensfilosofie), maakt Law and Economics abstractie van morele waarden. De reden daarvoor is dat law and Economics gebaseerd is op een Hobbesiaans individualisme. In zulke visie zijn er geen objectieve waarden, doch wordt enkel afgegaan op het feit dat individuen bepaalde zaken waarderen.

  Volgens Tibor Machan, in zijn boek “Capitalism and Individualism” (http://www.cybereditions.com), waarop deze preek gebaseerd is, kan de economische wetenschap blijven wat zij op twee voorwaarden. Ten eerste dat wordt afgestapt van haar imperialistische ambities en determinisme. Ten tweede dat aanvaard wordt dat ‘s mensch leven gedragsnormen doet ontstaan. Meer in het bijzonder betekent deze tweede voorwaarde dat wordt afgestapt van de Kantiaanse opvatting dat de normen tot een andere wereld behoren. De eerste voorwaarde betekent dat aanvaard wordt dat de veronderstellingen waarop de economische wetenschap berust een beperkt toepassingsgebied hebben in ‘s mensch leven. Ook dient, wil de eerste voorwaarde vervuld zijn, afgestapt van de veronderstelling dat ‘s mensch handelen volledig gedetermineerd is door verwijzing naar verschillende observeerbare, causale factoren die aan het werk zijn volgens identificeerbare wetten. Er dient dus afgestapt van het positivisme in de wetenschapsleer.

  Het is juist dat de systematische studie van een deel van de werkelijkheid filosofische veronderstellingen presupposeert doch de economische wetenschap heeft het recht niet om deze vooronderstellingen op te leggen.

  In tegenstelling tot wat Hobbes en de Law and Economics school beweert, zijn er immers dingen in het leven die niks te maken met het maximaliseren van je voordeel.

  Waarden zijn niet zuiver subjectief, maar objectief doch afhankelijk van de morele agent.

  Klassieke liberalen hebben dit geinterpreteeerd als zouden waarden subjectief zijn. Weer eens dwaalden zij. (Epstein, can you hear me? http://www.libertarian.nl/E…)

  Enkel het libertarisme ondersteunt morele waarden die door andere systemen geschonden worden en onmogelijk worden gemaakt.

 2. Gisteren hield ik uit naar de pinnekesdraad. http://www.libertarian.nl/E

  Vandaag lijkt de pinnekesdraad nog eens bewerkelijkt.

  http://observer.guardian.co

  UITGEPLUKT

  Conflicts at the heart of the EIB

  Brussels is trying to spike a damaging report on the world’s biggest bank, says Giles Tremlett

  Sunday March 7, 2004

  The Observer

  The European Investment Bank is the world’s biggest international public lending institution. But, in the post-Enron world, it still fails to observe basic rules of corporate governance and transparency, according to a controversial report by a member of the European Parliament.

  Ik maak van deze posting MISbruik om mijn posting van gisteren te copieren. (redenen waarom ik dat doe is dat die te ver naar achter staat en dat die mijn naam niet vermeldt. Ik had gisteren de post waarop ik thans antwoord niet opgemerkt.) Ik verzoek mijn fanclub mij hiervoor te willen verontschuldigen.

 3. RULE OF LAW INCOMPATIBLE WITH FREE SOCIETY

  by Ivo Cerckel

  In his essay “The Rule of Law in Classical Liberalism & Libertarianism” http://radicalacademy.com/m

  Dr Tibor Machan argues that the close relationship between free societies and the rule of law goes back, in part, to natural law theory and concludes that one virtue of the classical liberal, libertarian idea of law is that it preserves the coherent, even reverent meaning of the concept "law" and does not water it down, thereby weakening its reputation and undermining its binding force.

  In England, the classical definition of A.V. Dicey of the Rule of Law is the Reign of Law or the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of government

  The dichotomy between nature and culture goes back to the Sophists, for whom the dichotomy was rendered by the dichotomy of the Greek terms “physis”, ‘nature’, on the one side, and “thesis,” ‘convention’, or “nomos”, ‘law’, on the other. (GRINZER, N.P., “Constructions of the Past – The Classical Nature-Convention Opposition.A Contemporary Perspective” in: http://www.zbi.ee/~kalevi/l

  A basic problem is of course that in the legal dictionary nomos is the word for law. However, when nomos is contrasted to physis, nomos becomes arbitrary. Now, Dicey said in its quoted definition of the rule of law that the rule of law is opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of government.

  When Hayek was faced with this problem, he started by dividing the task of so-called legislative bodies into the control of government on the one hand and legislation proper on the other.

  Then he realized that Aristotle’s views on Physis are inconsistent

  (On the one hand, Aristotle claims that the most precise and authoritative sense of "nature" is that developed in Physics II and Metaphysics V where the term refers, broadly speaking, to an internal principle of change possessed by a living thing that accounts for its capacity to undergo alteration while retaining its species identity. In this sense, nature may be considered as marking a static, determinate feature of the subject. In contrast, the Nicomachean Ethics and Politics reveal a markedly different idea of nature, specifically, of human nature. (Julie K. Ward (Loyola University, Chicago). Two Conceptions of "Nature" (Physis) in Aristotle’s Ethics and Politics http://www.louisville.edu/a…)

  and he maintained that Popper would have demonstrated that convention implies arbitrariness. (Hayek, “Law, Legislation and Liberty”, vol. I, p.20 and Vol II, p. 59, note 75 where (only at this note 75) Hayek refers to Karl R. POPPER, “The Open Society and its Enemies”, Princeton University Press, , 5th rev. ed.,, 1966, p. p.64)

  From this, he rejected the existence of Physis and invented the Hayekian Nomos which would somehow mediate (Hoon Hong, “Marx’s value forms and Hayek’s rules: a reinterpretation in the light of the dichotomy between physis and nomos”, Cambridge Journal of Economics, 2002, 613 – abstract available at http://ideas.repec.org/a/ou… )

  between the Physis and the Sophistic Nomos, and the whole distinction between the Physis and the Sophistic Nomos has been blurred by hiding it in the “arcana imperii’, in the mysteries of government. (Bakunin, can you hear me?)

  From all this, Hayek concluded that the dichotomy Physis-Nomos had to be replaced by the dichotomy Nomos-Thesis, nomoi (plural of nomos) being the decisions of the body making the law or rules of conduct, theseis (plural of thesis) being those of the body controlling government.

  So, in Hayek’s world, view or worldview, there is no Physis, there’s only nomos and thesis which are both in the Sophistic view, the opposites of Physis.

  If there is no Physis, there can be no law in Physis and no natural law (theory).

  Under the Rule of Law, there is no (law in) Physis.

  Therefore, the Rule of Law is incompatible with natural law theory and thus with a free society.

  To use SmallMind’s terms, under the rule of law, there’s only the ‘arbitrary’ law of nomos and thesis.

  Ivo Cerckel philmigrator@yahoo.com

Comments are closed.