De volgende bijeenkomst in Amsterdam zal zijn op 25 maart.

Dan zal voormalig NRC-journalist Micha Kat een voordracht houden over de twijfelachtige relaties tussen de media en de macht in Nederland.

Macht en media

Hoe ver reikt de macht van de media in Nederland? En hoezeer zijn de Nederlandse media vervlochten met de politiek, justitie en bedrijfsleven? Kranten en omroepen beweren vaak onafhankelijk en objectief te zijn. Maar voor een organisatie als de overheid die meer dan 100 miljard euro per jaar spendeert is het interessant die enorme macht te bestendigen en de meningen van het kiezersvolk te beïnvloeden. Voor de media is het, zoals voor elke organisatie, interessant om tegen de macht aan te schurken. Micha Kat zal over deze materie zijn ideeën en ervaringen uit de doeken doen.

Micha Kat klapte eerder al uit de school over de warme relaties van de NRC met de politiek en de twijfelachtige rol die de krant speelde in de berichtgeving gedurende de opkomst van Pim Fortuyn. Via ondermeer de website van Theo van Gogh verspreidt hij zijn gedachtengoed. Binnenkort komt een nieuw boek van hem uit getiteld Lux, Libertas en Leugens waarin stukken staan die eerder op internet werden gepubliceerd. Hoofdredacteur Folkert Jensma van de NRC is daarmee niet onverdeeld gelukkig en heeft bij uitgeverij De Papieren Tijger bezwaar gemaakt tegen de publicatie van het boek.

Meer gegevens over tijd en plaats kunt u vinden op:

http://www.meervrijheid.nl