Nederland krijgt zo snel mogelijk een puntenrijbewijs in de vorm van een creditcard, waarop strafpunten voor een beperkt aantal verkeersovertredingen worden bijgehouden.


Minister Peijs schijnt nu ook door de bocht gegaan te zijn, ondanks haar vrees dat de controle op het puntenrijbewijs veel bureaucratie met zich mee zou brengen.

De CDA-fractie heeft een nieuw plan bedacht, waarbij niet veel geadministreerd hoeft te worden.

Ook hier is het doel (net als bij de snelheidscontroles) om het aantal doden en gewonden terug te brengen. Tot welk punt? En wie bepaalt dat?

De volgende overtredingen gaan u punten kosten.

1. Rijden met een alcoholpromillage van boven de o.5 promille.

2. Door rood licht rijden

3. Snelheidovertredingen vanaf 30 kilometer binnen de bebouwde kom en op tweebaans provinciale wegen.

4. Het door rijden na een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar lichamelijk letsel.

5. Het bumperkleven

Er waren vorig jaar in het verkeer 971 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren.

Ter vergelijking: elk jaar sterven er ongeveer 3000 mensen in ziekenhuizen aan de ziekenhuisbacterie.

Zullen we nu maar alle ziekenhuizen sluiten?

Weer doet de overheid het voorkomen, dat zij in staat is om met nieuwe regels, bepalingen en wetgeving, het risico uit het leven van ieder mens te verbannen. We zien deze bemoeizucht op het vele terreinen: roken is dodelijk (niet roken ook), mensen worden te dik; dus geen reclame meer voor voedingsartikelen, want dit zou het eetgedrag kunnen beïnvloeden etc.

Uit onderzoek is gebleken dat het puntenrijbewijs in Frankrijk en Duitsland aanvankelijk werkte, maar na verloop van tijd steeg ook daar het aantal verkeersdoden dramatisch. De oorzaak werd er niet bij vermeld. Ook creëerde de invoering in die landen van het puntenrijbewijs een enorme bureaucratie.

De boete op het hebben van strafpunten (hoeveel is nog onduidelijk) is intrekking van het rijbewijs voor zes maanden.

De oplossing zou men eerder moeten zoeken in het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers i.p.v. van een tegemoetkoming aan de overheid.

Pas op het moment dat er schade door eigen schuld veroorzaakt wordt dient er ingegrepen te worden en niet zoals het nu gebeurt bij ieder snelheidsovertreding of alcoholcontrole.

Laat de verzekeringsmaatschappijen bepalen wanneer de schade wel of niet uitgekeerd zal worden en onder duidelijk gestelde voorwaarden.

B.v. indien men in beschonken toestand een ongeluk veroorzaakt keert de verzekering niet of gedeeltelijk uit en de door de rechter vast te stellen schade dient de veroorzaker aan het slachtoffer en de hulpdiensten zelf te vergoeden en is derhalve geen boete verschuldigd aan de overheid.

Op deze manier is de overheid geen partij in het “conflict” en hoeft dus niet allerlei regels en wetgeving in te voeren.

6 REACTIES

 1. Een puntenrijbewijs heeft geen enkele waarde voor de verkeersveiligheid. Bovendien, er bestaat nu al een recidiveregeling, waarbij een zware overtreder zijn rijbewijs automatisch kwijtraakt als hij nogmaals zo’n overtreding begaat.

  De reden dat de politiek hier toch een voorstander van is lijkt me duidelijk. Met e invoering van een puntenrijbewijs krijgen politici opeens invloed op de strafoplegging. Daar waar eerst een rechter mocht beslissen over welke straf hij oplegde, is het nu opeens de politiek die mag bepalen welke overtreding punten oplevert, hoe lng die punten geldig zijn, etcetera. Kortom: de rechterlijke macht is buitenspel gezet. Een droom voor politici die liefst zelf alle touwtjes in handen hebben.

 2. De vraag is inderdaad hoe veel effect een punten rijbewijs zal hebben op de rijveiligheid.

  Maar aan de andere kant is het wel goed sommige mensen eens goed aan te pakken. Het mag niet zo zijn dat mensen die verschijdende keren duidelijk hebben laten zien het met de verkeersveiligheid niet zo nauw te nemen, toch mogen door rijden. Het duurd mij met het huidige systeem veel te lang alvorens een rechter echt ingrijpt en een ontzegging oplecht. Voorbeelden van mensen die enkele malen voor roekeloos rijgedrag zijn opgepakt, zware ongevallen veroorzaken en toch mogen doorrijden zijn er in dit land nog steeds. Dit lijkt mij ook een slechte zaak.
  Het voorstel pas in te grijpen als het te laat is. Dus als er dan inderdaad iets vreselijk is misgegaan en dit door middel van het doorberekenen van kosten, lijkt mij op zijn zachts gezegt er onverstandig. Bumper kleven is erg gevaarlijk. Je kan soms voorspellen aan het rijgedrag van mensen dat ze inderdaad brokken gaan maken. Laten we die mensen dat rijbewijs zo snel mogelijk ontnemen voordat er echt slachtoffers vallen.

 3. Oke de overheid krijgt meer te zeggen maar SO WHAT? Zeg nou eens eerlijk hoe vaak overtreed een normale burger de verkeersregels op ernstige wijze? Het zijn juist de wegpiraten die worden aangepakt. De roekeloze rijders die keer na keer de verkeersregels aan hun laars lappen. Zij die verkeersboete na verkeersboete op de mat krijgen. Iemand die zich netjes aan de regels houdt en toevallig één keer een boete krijgt hoeft zich toch helemaal geen zorgen te maken? Ik denk dat het de wegpiraten zijn die zich hier een flink aan de tand moeten voelen.

 4. Een groot gedeelte van de verkeersgevaren kan geelimineerd worden door :
  01. vermijden van het wisselen van rijstrook
  02. vermijdıng van snelheidsverschillen

Comments are closed.