- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Sjeik Ahmed Yassin gedood door Israël


Israël heeft de stichter en leider van de militante Palestijnse groep Hamas gedood vanuit een helikopter die raketten op hem afvuurden toen hij een moskee verliet.

De Palestijnen zijn woedend en zweren nog meer en nog grotere wraak op Israël en zijn bondgenoten. In dit kader zijn er dan ook al weer extra dreigingen aan Amerika geuit.

Sinds september 2000 zijn er door 112 Palestijnse zelfmoord bommen 474 personen gedood, het merendeel Israëliërs.

Als er een topman gedood wordt, geeft dat altijd veel meer commentaar dan als er maar “gewone” burgers het slachtoffer zijn. Er staat zelfs ergens in de conventie van Geneve over het oorlogvoeren dat de oorlogvoerende staten NIET elkaars staatshoofd zouden mogen vermoorden. Staatshoofden en hun directe omgeving protesteren dan ook het meest.

Is dat nu niet op de eerste plaats zorgen voor je eigen hachje en de ondergeschikten maar eerst laten vechten, risico lopen en het slachtoffer worden?

Als je ervan uitgaat dat (in dit geval) DE Palestijnen in oorlog zijn met DE Israëliërs, waarom zou je dan niet op de allereerste plaats proberen het kopstuk, het brein, van de tegenpartij uit te schakelen?

Daarom zijn de extra protesten die nu klinken vanuit andere staten, ook uit de EU, niet echt integer. Het is voor een groot deel een gelegenheid voor eigen publiciteit.

Oplossingen liggen niet in het meer en meer doden van mensen van de tegenpartij. Die vicieuze cirkel moet ergens doorbroken worden. Niemand weet meer waar het begin van de ellende ligt. Waar heeft wie nu het eerst onrechtvaardige daden gepleegd? Als je daar al uitkomt, dan is dat in een ver verleden en de daders zijn al lang dood.

De weg is werken aan de persoonlijke vrijheid van ieder mens, dus het respecteren van ieder ander mens, om te beginnen in het eigen land.