Vandaag 22 jaar geleden op 6 maart 1982 stierf Ayn Rand op 77 jarige leeftijd.

Zij heeft een enorme invloed gehad op grote aantallen mensen en daarmee ook op de ontwikkelingen in de maatschappij. Haar filosofie, het objectivisme, heeft de waarde en de vrijheid van ieder individu weer eens duidelijk gemaakt.

Ieder mens heeft recht op zijn eigen leven; geen enkel ander mens of groep mag dus geweld, dwang of fraude tegen hem of haar uitoefenen.

Het libertarisme is de politieke of maatschappelijke toepassing van deze filosofie.

Libertariërs zijn dan ook fel gekant tegen het collectivisme dat in de afgelopen eeuw miljoenen doden op zijn geweten heeft, maar ook nu nog door de overgrote meerderheid wordt aangehangen.

Het volgend jaar, 2005, is het 100 jaar geleden dat Ayn Rand in St. Petersburg geboren werd. Daarom is dat jaar uitgeroepen tot HET JAAR VAN AYN RAND.

Zie o.a. http://www.libertarian.to/y…

Voor de grote positieve invloed die Ayn Rand op veel mensen gehad heeft, en nog heeft, zie de recente artikels op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL van:

Michael Cloud: IN PRAISE OF AYN RAND, http://www.libertarian.to/N…

en van Sunni Maravillosa: It wasn’t a coup!,

http://www.libertarian.to/N…

Deze ervaringen hebben veel libertariërs gehad. Ik kan me daar bij aansluiten.

Voor geïnteresseerden:

WHEN DID I BECOME A LIBERTARIAN?

An autobiography by Hubert Jongen

http://www.libertarian.to/N…

2 REACTIES

 1. Hub kan zich aansluiten bij de ervaring van positieve invloed die Ayn Rand op veel libeteiren heeft gehad.

  En Hub verwijst de lezer naar zijn liberteire autobiografie.

  Zoals Hub stelt, werd zijn autobiografie geweigerd door The Walter Block Collection

  http://www.lewrockwell.com/… (de pagina kon vanmorgen echter niet gevonden worden op de server)

  Als je de autobiografieen leest (mocht de site ooit terugkomen op de server), dan stel je vast dat Tibor R. Machan, aan wie Nathaniel Branden ooit vroeg om zich niet langer aan te bieden op de speechen van Ayn Rand

  (Nathaniel Branden verwijst ook ergens in zijn boek “Judgment Day – My Years with Ayn Rand” naar iemand met een sterk Hongaars accent die waarschijnlijk juist aankwam in de VS van A, en die zijn vraag begon met “John Galt contends that …” waarop Rand uitvloog “John Galt does not contend” zodat de Hongaar nooit meer terugkwam, nochtans heeft Nathaniel de words of praise geschreven op het titelblad van Tibor’s boek “Generosity – Virtue in a Civil Society”, (Cato Institute, 1998)),

  de ENIGSTE is die tussen die autobiografieen verwijst naar de aggressie die zijn vader tegen hem initieerde.

  Zoals gezegd, kan de Walter Block Collection op dit ogenblik niet geopend worden, doch, geen nood, want Tibor verwijst in zijn bijdrage naar zijn boek “The Passion of Liberty” (Rowman& Litttlefield, 2003)

  Hub schrijft in zijn autobiografie terecht dat:

  "Life is what you make of it; not what you get out of it." Meaning that what you get out of it is mainly out of your control. (Unless caused by your former actions and or attitude.)

  Voor hen die zoals Tibor liberteir werden door hun ervaringen als peuter, wil ik Tibor’s bedenkingen in het voorwoord van zijn boek niet onthouden. Wat tevens leuk is in Tibor’s bedenkingen is dat hij aanduidt hoe je de persoonlijke ervaringen als peuter kan “re-dirigeren” (“om goed Nederlands te parleren, moet je veel Franse woorden employeren”) op het uitwerken van een vrije samenleving, of althans op het omschrijven van de voorwaarden daartoe. Laat mij daar nog aan toevoegen dat m.i. de oorzaak waarom klassiek-liberalen niet bereid zijn de liberteire godsdienst te aanvaarden gelegen is in het feit dat zij het (peuter-)geweld nooit ervaren hebben.

  Maar laat me Tibor aan het woord. En dan kunnen we misschien de discussie aanvatten. In Rotorua zal Michael Cloud ons bovendien verdere uitwerkingen aanbieden.

  In copieer uit mijn nota’s van Tibor die ik op mijn harde schijf van Tibor’s boek vind ven schrijf mijn afkortingen voluit.

  p. ix

  Although my early experiences with my father didn’t give me all the right answers about freedom, I have never let go of the conviction that freedom has enormous significance for human beings

  My personal experiences sparked and still sustain my tireless interest in the meaning of human liberty

  need to study

  – alternative political systems

  – why the various ways that people conceived of a just political order are appealing and to learn their strengths and weaknesses

  p.x

  I took up the discipline of political philosophy (so as) not to remain captive of my personal history

  – conceptions about how we should live together in our communities

  p.x

  In this book, I lay out most of my reasons for having remained loyal to the idea that the most important element of an organized human community is a constitution that identifies and aims to protect the principles of individual liberty

  I defend a free society, a society in which

  negative rights, i.e., rights not to be interfered with in one’s peaceful pursuits,

  are identified and protected.

  p. x-xi

  It is one thing to understand that what human beings require most is that others treat them as adults.

  It is another thing TO FEEL THROUGH ONE’S BONES that a free society is a good society as good as it can get when it comes to laying out the principles by which members of communities should be expected to deal with one another.

  Of course, there is so much else that people need beside sound political ideas and ideals so as to make the most of their lives.

  In these communities however, the requirement that everyone right to liberty be taken very seriously indeed is primary.

Comments are closed.