Henk Kamp, Minister van Defensie, wil af van de goedkeuring van het Parlement om militaire missies uit te voeren. Discussies in het Parlement kunnen de slagvaardigheid uit het proces halen.

De besluitvorming om soldaten naar het andere eind van de wereld te sturen, moet daarom eenvoudiger worden. Dat is dus weer een stap in de richting van een machtiger staat, en/of van de EU.

Dit is belangrijk nu zowel de NATO als ook de EU zelf nieuwe militaire snel inzetbare eenheden aan het oprichten zijn.

Twee Nederlandse “battle groups” (waarom moeten asielzoekers eigenlijk Nederlands leren?) moeten over drie jaar gereed zijn om ver van Nederland, ja zelfs ver weg van de EU, ergens ter wereld actief te zijn.

Dat moet kunnen “zonder de Amerikanen”!

Laten we dan wel hopen dat de Amerikanen het er mee eens zijn. Anders hebben “wij” of de EU al heel vlug een oorlog met Amerika. Die dan overigens wel binnen 5 dagen afgelopen zal zijn!

Het voorstel voor oprichting van die battle groups komt van Frankrijk, Duitsland, Engeland, de bazen in de EU. En “Nederland” wil toch wel graag die drie groten behagen.

Henk Kamp wil daarom gedurende het Nederlandse voorzitterschap van de Eu, tweede helft van dit jaar, regelen dat op de een of andere manier de Parlementaire goedkeuringen voor het uitvoeren van missies worden afgeschaft.

Een stap in de richting om het Parlement steeds meer buiten spel te zetten. En dat past weer in de versterking van de macht van Brussel.

1 REACTIE

  1. Terwijl de Bush Regering zich in Irak steeds verder in de nesten werkt, laat Nederland zich momenteel blindelings in zijn kielzog meesleuren. En dat terwijl het Amerikaanse Congres een wet heeft aangenomen, waarbij de VS zich het recht van militair ingrijpen in Nederland voorbehouden, zodra er een Amerikaan voor oorlogsmisdaden voor het Internationale Hof van Jusititie zou verschijnen.

    Voor de plannen van de regering Bush zie: http://www.newamericancentu

Comments are closed.