Publicist Paul Cliteur heeft zijn beslissing om zich terug te trekken uit het minderhedendebat mede genomen vanwege “doodsbedreigingen uit links-radicale hoek” aan het adres van zijn goede vriend Bart Jan Spruyt, directeur van de conservatieve Edmund Burke stichting.


Volgens Cliteur zijn de ervaringen van Spruyt “het laatste zetje” geweest om niet meer deel te nemen aan discussies over de multiculturele samenleving, met name over de islam.

Ik citeer verder uit de Telegraaf.

Spruyt vervolgt: “De vele anonieme telefoontjes zijn nog het minst erg. Bij optredens in het land komen mensen tegen je aan staan en fluisteren in je oor dat ze je zeker doodmaken. Tijdens een lezing in Amsterdam stond er een student op die riep dat ik moest worden doodgeschoten. Er volgde applaus.

Ik kom geregeld mensen tegen die zeggen dat ze, net als Volkert van der G., er twintig jaar voor over hebben om me vol met lood te pompen.”

Is dit een weerspiegeling van de “linkse normen en waarden”?

Ja, een filosofie die gebaseerd is op geweld en slavernij en die de afgelopen eeuw miljoenen slachtoffers (Hitler, Stalin enz.) heeft gevergd, daar kan niet van verwacht worden dat respect voor de daden, eigendommen en de mening van andersdenkenden wordt benadrukt.

Zowel Spruyt als Cliteur wijzen naar coryfeeën uit “vooral de pvda-hoek” als aanstichters van de “hetze” tegen de vertolkers van de conservatieve gedachte.

Al eerder gehoord? Pim?

Dat is nu wat ze progressief noemen. !

Spruyt: “Mensen als Thijs Woltgens, Marcel van Dam, Jacques Wallage, zijn alleen maar bezig met verdachtmakingen. Ze discussiëren niet inhoudelijk, maar spreken in termen als “een groot gevaar dat moet worden gestopt” en “racisten”.

Ze creëren een vijandelijke sfeer en houden die in stand.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Hieraan gekoppeld heb je natuurlijk ook de vrijheid om te luisteren. Als je iets hoort waar je het niet mee eens bent dan kun je twee acties ondernemen.

A. In discussie gaan om de ander met argumenten van het tegendeel te overtuigen.

B. Omdraaien en weglopen.

Maar helaas is het zo; ik heb de vrijheid van meningsuiting en mijn mening is de juiste en als je het er niet mee eens bent dan kun je …………. (zelf invullen s.v.p.)

3 REACTIES

  1. Ik begrijp dat "linkse" critici geen vrijheid van meningsuiting zouden mogen hebben. Pittige kritiek en schelden is dan opeens geen "mening" meer, maar medeplichtigheid aan een misdrijf.

    Vreemd. Ik dacht dat libertariers zelfs laster onder de vrijheid van meningsuiting wilden laten vallen.

    kennelijk alleen maar als het geen "linkse" laster betreft.

    Kortom: Libertariers zijn even censuurgeil als de Linkse Kerk.

  2. Opnieuw een beschaafd, erudiet en onafhankelijk denker van wie wij zijn kundige commentaren zullen moeten missen. It’s a shame.

  3. Je kunt aan een mol niet uitleggen, dat hij blind is. Na het sluiten van ogen (en oren) voor inhoudelijke problematiek blijft dan ook alleen de ruwe bolster over. Dat is primitief en levensgevaarlijk. Het ergste is nog, dat vroeg of laat iedereen wordt meegezogen in die maalstroom. Dat is tenminste de les, die de wereld tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen leren. (Lees: "Het verhaal van een Duitser 1914-1933", aut.: Sebastian Haffner, ISBN 90 5330 349 9; http://WWW.METSENSCHILT.COM)

Comments are closed.