Allochtonen krijgen “Bos om van te smullen”

Het Geldersch Landschap en de Beekse stichting wAarde gaan samen een zogenoemd “Bos om van te Smullen” aanplanten op de Nijmeegse heuvelrug.

Dit moet een bos worden waarin vooral eetbare producten groeien en het is vooral bedoeld om meer allochtonen van de natuur te laten genieten.

Allochtonen voelen zich niet echt thuis in onze bossen. Daar moet echt wat aan gebeuren, en daarom gaan deze stichtingen een aantal speciale smulbossen voor allochtonen aanleggen.

Dit is geen 1 april grap, dus lees rustig verder.

wAarde is al enige tijd bezig met een door het ministerie van VROM gesteund project Multiculturele waardering van natuur en milieu in Nederland.

Die multiculturele waardering van onze bossen is natuurlijk vreselijk belangrijk! Dat belastinggeld naar dergelijke studies gaat, verklaart tevens waardoor de tekorten op de begroting ontstaan.

Volgens de stichting is de relatie met de natuur in de eigen omgeving van belang voor integratie en inburgering.

Ik kan me daar wat bij voorstellen, maar dan moeten de autochtonen natuurlijk wel uit de buurt blijven. Anders heb je de “lekker thuis” atmosfeer immers niet zo duidelijk.

Als de allochtonen dan eerst maar met het bos en de natuur geïntegreerd zijn, wordt er elk najaar een “pluk-de-dag picknick” georganiseerd waarbij ook autochtonen aanwezig mogen zijn. Als die dan ook van de appels, peren, noten, bessen, enz. gaan snoepen hopen we maar dat de allochtonen dat niet zullen ervaren als dat er van “hun” vruchten gepikt wordt.

Overigens bleek tot nu toe uit het bovengenoemde multiculturele waarderingsproject dat de allochtonen onze bossen niet waarderen omdat er niets te eten is. Zou het allemaal niet goedkoper worden als een aantal vrijwilligers wat eten in de bestaande bossen verstoppen dat de allochtonen dan kunnen gaan zoeken? De eerste proef kan al snel gedaan worden door met Pasen paaseieren te gaan verstoppen.

Maar dan wel met VROM belastinggeld exact gaan meten welk effect dat op de integratie heeft.

Wat hier gebeurt, is weer met belastinggeld accentueren dat er allochtonen zijn. Dat er ‘andere’ mensen zijn en dat daar speciale dingen voor moeten gebeuren. De apartheid wordt gestimuleerd. Daaruit komen problemen voort, en dan vertelt de overheid ons wel weer dat zij die zelfgemaakte problemen wel voor ons zal oplossen. Ja wij kunnen niet zonder die overheid.

Volgende stap wordt het aanleggen van een paar grote woestijnen in Nederland om het thuisgevoel van weer andere personen te stimuleren.

4 REACTIES

  1. Dit soort geldsmijterij bij deze en gene overheid is aan de orde van de dag. En de gehandicapten en ouderen maar dokken…

    Als Zalm beweert, dat hij acuut geld nodig heeft -en dat doet hij dezer dagen,- dan kan Jan en alleman hem wel wat ideeen aan de hand doen. Waar dienen de democratische instellingen voor, als ze geen acceptabele taakopvatting hebben (vrij naar Tjeenk Willink, vice-president Raad van State, 2004) ?

  2. los van de kosten van planten en onderhoud, heeft de (gesubsidieerde) studie om tot dit wereld idee te komen € 150.000 gekost.

    De betrkken adviseurs zullen moeite gehad hebben om hun ogen droog te houden.

    Enneh, nog wat: Het Geldersch landschap zal toch niet de suggestie willen wekken dat de allochtonen terug het oerwoud in moeten?

  3. Als Nederlandse autochtoon word ik gediscrimineerd als ik vertel, dat ik ook in die multiculturele samenleving geintegreerd wil worden. Want zulke kritikasters kunnen deze lanterfanters missen als kiespijn. Afschaffen dat Ministerie zou je zeggen.

  4. [3] Wil je echt integreren, Gekke Henkie? Of wil je vooral je zure kritiek kwijt?

Comments are closed.