Vandaag vindt in Amsterdam een demonstratie plaats tegen het deportatiebeleid van de overheid.

De overheid heeft op haar bekende manier eerst een probleem gecreëerd. Door mensen uit andere landen naar Nederland te lokken. Kom hier en je krijgt allerlei uitkeringen en verzorgingen. Zo maar, gratis cadeau voor niets. Je hoeft er niet eens voor te werken, ja werken wordt je zelfs verboden!

De gevolgen daarvan kennen we allemaal. Alleen jammer dat veel Nederlanders de schuld van die gevolgen te veel schuiven op de immigranten. Al zijn daar natuurlijk ook genoeg klaplopers of erger tussen.

Nu de laatste jaren de gevolgen van dit beleid steeds duidelijker ervaren worden, en dat stemmen gaat kosten, zal de overheid het probleem oplossen.

Het oplossen van dat probleem gaat nu op een manier waar de honden geen brood van lusten. Gezinnen met kinderen die al jarenlang (12 jaar of meer!) aan het lijntje gehouden worden om een officiële verblijfsvergunning te krijgen, worden uit hun huizen gehaald, in een kamp geconcentreerd, (concentratiekamp), en dan gedeporteerd naar een land (hun thuisland?) dat op papier door de overheid als veilig wordt verklaard.

Geen wonder dat er mensen zijn dat onfatsoenlijk vinden en dan gaan protesteren tegen die methodes. Nederland is in deze methodes weer het meest stoere jongetje uit de EU-klas.

Op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL conventie in Leiden is de vorige week een lezing gehouden door Drs. Hugo van Reijen:”Immigration and emigration” waarin de feitelijke gedragingen van de overheid uitstekend belicht werden. Inclusief het verband tussen economie, ontwikkelingshulp en migratie. We raden u aan deze zeker (nog) eens te lezen.

Deze lezing staat op de L I site:

http://www.libertarian.to/N…

10 REACTIES

 1. Hub ergert zich eraan dat immigranten gedeporteerd wordt naar een land (hun thuisland?) dat op papier door de overheid als veilig wordt verklaard.

  Nederland is toch ook niet veilig? Indien Nederland veilig was dan zouden zo’n dingen toch niet gebeuren?

  Ik zie het probleem dan ook niet in. Of zal men antwoorden dat Nederland een democratie is. Ah ja, dat is het juist, buitenlanders hebben in een democratie geen stemrecht. Maar ja, liberteiren die stemmen niet uit principe. Voor hen is niks veilig. Enkel anarchie biedt hen de oplossing.

 2. Door de termen concentratiekamp, of deportatie te gebruiken komt men niet veel verder..

  Alle immigranten wisten dat er geen zekerheden waren. De demonstratie van vandaag weet geen honderdduizenden Nederlanders op de been te brengen en zal daarom niets veranderen aan het huidige beleid.

  Het stoere jongetje van de EU klas zijn we zeker niet, dat is in vele opzichten volgens mij Denemarken.

  De lezing van Hugo is zeker het lezen waard. Maar misschien moeten we dan ook concluderen dat de vluchtelingen die nu worden uitgezet in een klassiek-liberaal, kapitalistisch systeem sowieso niet de financiële benodigdheden hadden om naar ons land te komen.

 3. 1. Ivo, wat versta JIJ precies onder anarchisme (de geschiedenis van het anarchisme en van zijn uitingsvormen zijn denk ik voldoende bekend, maar anarchisme impliceert juist, dat je daarop geen SAMENLEVING kunt baseren)?

  2. Bovendien zou je dan eerst moeten aantonen, dat jouw soort anarchisme ook nog een VEILIGER samenleving zou opleveren.

  3. Dan nog dit, je zou m.i. moeten begrijpen en accepteren, dat absolute veiligheid niet bestaat (=utopie), er bestaan alleen graden van

  (on)veiligheid. JIJ kunt trouwens MIJN veiligheid niet garanderen.

  1 en 2 zijn logisch tegenstrijdig, 3 is een feit.

  Met jouw reactie bewijs je het Libertarisme als basis voor een -betere of veiligere- samenleving helaas geen dienst. Denk svp eerst eens goed na voor je dit soort nonsens opschrijft.

 4. Waarde Spinoza,

  Anarchisme betekent voor mij: geen door belastingen gefinancieerde staat.

  Zonder belastingen voel je je veiliger.

  Waarom zou ik jouw veiligheid moeten garanderen?

  Anarchisme betekent echter niet dat er geen orgaan komt dat zich, zonder belastingen, bezighoudt met wat de leden in de samenleving gemeenschappelijk aanbelangt.

  Het feit dat jij de naam Spinoza aanneemt doet mij glimlachen, (IK DENK LUIDOP)

  Gisteren postte ik het volgende op het forum van The Radical Academy waarin ik argumenteer dat Ayn Rand Aristoteles verkeerd begrijpt wanneer zij zegt dat hij gesteld heeft dat … A = A.

  http://radicalacademy.com/c

  Re: Aristotle versus Aquinas

  Jimbo wrote that it was interesting to see that my ignorance of the differences between the two men did not stop me from asserting that Thomas is wrong. Jimbo concluded that I must have strong faith in Aristotle and no fear of an informal fallacy called appeal to authority.

  It’s more than 20 years ago that I had two of undergraduate courses in philosophy. Two years ago I started to study philosophy again. In the meantime I read only Ayn Rand.

  Yesterday, it appeared that Ayn Rand is wrong when she attributes to Aristotle not only the principle of non-contradiction (PNC) but also those of the excluded middle and especially that of identity.

  Here’s an anonymous webpage which says that indeed Aristotle did not mention these other principles http://www.geniebusters.org

  Yes, in Metaphysics Book IV, Chapter 3, Aristotle mentions the PNC, but not the Principle of Identity (nor that of the Excluded Middle). (In their “Introduction to Logic”, Prentice Hall, Simon & Schuster: 1998, 10th edition, Copi and Cohen, who also argue (p.390, note 15) that Aristotle refers to the three principles, refer to Books IV and XI of Aristotle’s Metaphysics, but I couldn’t find anything.)

  Here are three Thomists from the University of Navarra in Pamplona who write that

  “Although neither Aristotle nor St. Thomas Aquinas speaks of identity as a first principle, many neo-Scholastic authors mention it, almost always reducing it to the PNC.”

  (Alvira, Clavell and Melendo “Metaphysics”, Manila: Sinag-Tala, 1991, p.40 the Spanish original of this book published in 1982 by the Ediciones Universidad de Navarra in Pamplona, Spain)

  The principle of identity is indeed based on, or a corollary of, the PNC, but it is not mentioned by Aristotle.

  Which brings me to the relationship between metaphysics and epistemology. I quote from the three Pamplona Thomists:

  p.19: being refers to that which exists in reality

  p.20 esse = the act of being

  p.33 There are some primary or fundamental elements in human knowledge which serve as basis for all other truths.

  Just as BEING is the first notion of our intelligence implied in any consequent notions,

  so too THERE IS A JUDGMENT (THE PNC) WHICH IS NATURALLY FIRST, AND WHICH IS PRESUPPOSED BY ALL OTHER JUDGMENTS …

  Since this basic principle refers to BEING – although it used in all areas of human knowledge – it is a task proper to metaphysics, which is the science of BEING as such, to study and reveal its full significance

  p.38 The role of the first principle in metaphysics – Since it is the supreme law of BEING, the PNC plays a leading role in all human knowledge, both theoretical and practical, by impelling us to avoid inconsistencies

  Can anybody explain to me what is the exact relationship between metaphysics and epistemology? And where does the PNC fit in that scheme? Is it a metaphysical or an epistemological principle? And will you give the Aristotelian or the Thomistic interpretation?

  ==

  De reden waarom ik tot glimlachen gebracht wordt is dat onmiddellijk na de eerst geciteerde passage “Although neither Aristotle nor St. Thomas Aquinas speaks of identity as a first principle, many neo-Scholastic authors mention it, almost always reducing it to the PNC.”, Alvira, Clavell en Melendo schrijven dat:

  “In many cases, especially among the followers of Spinoza, the principle of identity is used to affirm that the world is identical to itself, that it is homogeneous, and therefore unlimited and undivided in such a way that it needs no other cause outside of itself.”

  Zou het kunnen dat voor Spinoza het “esse” van de mensch op zich voldoende is en dus dat voor Spinoza de mensch geen staat behoeft?

  For what it’s worth. Nonsense, waarschijnlijk.

 5. verbeter:

  – De reden waarom ik tot glimlachen gebracht word

  – nonsens

 6. Ivo, ik ga je laatste vraag trachten te beantwoorden met alle reserve en voorbehoud, want ik ben -al schrijf ik onder het pseudoniem Spinoza- geen beroepsphilosoof.

  In zijn Tractatus Theologico-Politicus "rangschikt" onze onvolprezen Nederlandse philosoof Spinoza "de democratische republiek boven monarchie en aristocratie als de beste vorm van gouvernement, omdat het de meest natuurlijke staatsvorm is en de vrijheid die de Natuur aan ieder mens toekent het dichtst benadert. In een democratie wordt vrijheid zodanig vergroot, dat men enigermate wordt geconsulteerd en kan participeren in besluitvorming, ongeacht zijn sociale status en educatieve achtergrond, door debat, meningsuiting en kiesstelsel. Op deze manier blijven alle mensen gelijk zij tevoren waren in de natuurlijke staat." (door mij vertaald uit: Radical Enlightenment, p.260, Jonathan Israel, Paperback 2002, Oxford Univ. Press)

  Er lijkt m.i. dus geen reden aan te nemen, dat Spinoza, toen hij zijn Tractatus Theologico-Policus schreef, suggereert, dat, -ik citeer je laatste vraag- "de mensch geen staat behoeft". INTEGENDEEL, alles wijst erop, dat hij de bestaande of denkbare staatsvormen met elkaar vergelijkt, waarbij hij concludeert, dat de democratische republiek, wat hem betreft, de voorkeur verdient.

  Daar wil ik het bij laten.

 7. Die hele immigratie-discussie is uitermate onlogisch. Ga even uit van de bestaande situatie met een democratische overheid die wetten en regels bij meerderheid vaststelt en uitvoert.

  Waarom wordt het die overheid verweten, dat mensen hier jarenlang rechtszaken voeren ? Hadden we dan liever gezien dat de rechtsgang geen enkele beroepsmogelijkheid bood ? En waarom hebben die immigranten ineens geen eigen verantwoordelijkheid meer ?

  Doorgaans werkt het rechtssysteem hier heel behoorlijk. Langzaam, dat wel, maar dat komt de zorgvuldigheid ten goede, toch ?

  De kans op een andere uitspraak in hoger beroep is vrijwel nihil. In beroep gaan heeft alleen zin in de uitzonderingsgevallen waarin er procedurefouten zijn gemaakt of waar na de uitspraak nieuw bewijsmateriaal boven water is gekomen. Als immigranten na de eerste negatieve uitspraak toch besluiten hier te blijven en in beroep gaan, terwijl de kans op een andere uitspraak in hoger beroep vrijwel nihil is, en in beroep blijven gaan, dan is dat toch geheel hun eigen keuze ? Waarom wordt dat de overheid verweten ?

  Het is dan toch ongelooflijk onverantwoordelijk als mensen in zo’n onzekere situatie ook nog hun partner over laten komen en hier een gezin met kinderen gaan beginnen ?

  En waarom zou je illegalen een generaal pardon geven ?

  Dat is toch vreselijk oneerlijk tegenover al die mensen die ook geen recht hadden hier te blijven en die wél zijn vertrokken ?

  Het lijkt me ook enorm oneerlijk tegenover al die mensen die nu naar Nederland willen komen en die wél recht hebben om hier te blijven. Dat zijn ieder jaar toch ook zo’n 30.000 mensen. Degenen die uitgeprocedeerd zijn en die weigeren te vertrekken nemen de plaats in, voor wat betreft schaarse woningen, scholen, artsen en kostbare openbare voorzieningen, van mensen die terecht vanuit de politieke brandhaarden en economische rampgebieden in de wereld naar Nederland komen om hier veilig en menswaardig te kunnen leven. Dat is toch vreselijk asociaal ?

  Een generaal pardon blijkt voor oplossing van het illegalen-probleem ook nog eens niet te werken. In verschillende landen, waaronder de VS is het al eerder gedaan en was na enkele jaren de oude situatie weer hersteld (zie dit interessante artikel uit Demos: http://www.nidi.nl/public/d… ).

  Het lijkt me ook nogal logisch. De VN voorspelt voor de komende 50 jaar een groei van de wereldbevolking van 6 miljard nu naar 9 miljard in 2050. Die groei komt helemaal voor rekening van Afrikaanse en Aziatische ontwikkelingslanden. In combinatie met astronomische welvaartsverschillen zal dat de komende 50 jaar zorgen voor een stroom van ruim 2 miljoen mensen die jaarlijks de oversteek maken. Dit jaar verhuizen per saldo 2,3 miljoen mensen uit ontwikkelingslanden naar een rijk land. Bijna tweederde van deze zuid-noord-migranten komt terecht in de VS, de rest in Europa.

  Volgens mij is het daarom niet te vermijden, dat we ook de komende decennia nog vele honderdduizenden (!) illegalen uit Nederland zullen moeten uitzetten.

 8. Het is een illusie te menen, dat uitzetting van illegalen een langetermijnoplossing is. Dit is dweilen met de kraan open.

  Scholen, woningen an artsenhulp zijn schaarse goederen, respectievelijk diensten, maar schaars zijn alle goederen en diensten. Hier is niets magisch aan.

  Immigranten kunnen immers indien zij daarin vrij gelaten worden, direct aan de economie gaan deelnemen : de een als bordenwasser, de ander als electricien, de derde als marktkoopman of artiest. Tijdens het uitoefenen van deze beroepen zullen zij verbazend snel bekwaamheden ontwikkelen die hun gemiddelde inkomen snel zullen opvijzelen, zeer waarschijnlijk boven het gemiddelde van dat de rest van de Nederlanders. Het binnenkomen van deze personen betekent concurrentie en een gezonde stumulans voor anderen die reeds lang in het land gevestigd zijn en wellicht juist daardoor in een staat van lethargie ( grazendekoetype) terechtgekomen zijn.

  Waarom heeft geen enkele politieke partij als programmapunt dat jaarlijks de honderd meest belovende immigranten uit Tibet, Nepal of Ecuador binnengelaten moeten worden?Welk een verrijking zou dit zijn voor het land !

 9. Het huidige uitzetbeleid van Verdonk, is ook meer een signaalfunctie. Stopzetten van subsidie aan migranten organistatisch, VWN e.d. in combinatie met het hervormen van het sociale stelsel helpt het kaf van het koren te scheiden. Hoewel het kaf nuttig kan zijn draait het uiteindelijk om het koren.

  In die zin ben ik het met Hugo eens, dat iedereen die in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voorzien (m.u.v. criminaliteit e.d.) welkom zou moeten zijn in Nederland.

  Voordat het zover is, moet er echter eerst een einde komen aan sociale woningbouw en subsidies. Ook dienen wetten die positieve discriminatie voorschrijven eerst te worden afgeschaft.

 10. Een maatregel waar de overheid integratie van immigranten voorkomt, althans jaren weet tegen te houden, is die van het minimumloon. Immers: iedereen die in Nederland het minimumloon niet waard is, is het bij de wet en op straffe van hoge boetes voor zijn of haar werkgever, levenslang verboden te werken.

  Om ervaring op te doen, op de arbeidsmarkt meer waard te worden en er zich tegen een hoger loon te kunnen verhuren, is het natuurlijk essentieel dat men – tegen welk loon dan ook – vrij is haar of zijn arbeidskracht aan te bieden.

  Een ander feit dat veel mensen van de arbeid afhoudt is dat de laagstverdienenden de hoogste marginale inkomstenbelasting betalen. Hoe dit werkt ?

  Ten gevolge van het dwangverzekeringsstelsel ontvangt men bij voorbeeld van de dwangverzekeringsbank een uitkering van 100 euro. Iemand die op de vrije markt 110 euro kan verdienen, voelt dit aan als een marginale belasting van 91 procent( 100 gedeeld door 110).

  Zo iemand denkt : ik moet werken voor 10 euro en dan slijten mijn schoenen ook nog !

  Een mij bekende academicus die afgestudeerd is in twee a drie studierichtingen werd als student al nerveus toen hij als beginnend docent voor de klas stond. Hij is dit aan een arts gaan vertellen en hoefde toen levenslang niet meer te werken. Ik zeg hem wel eens :

  " Piet, waarom ga je niet met wasmachines leuren van deur tot deur?"

  Hij wordt dan boos: "Want", verzekert hij mij, "de geconstateerde nervositeit geeft hem recht op levenslang thuiszitten."

  "En", zo vervolgt hij dan, "van het leuren

  met de wasmachines zou hij ook nerveus geworden zijn."

  Op het gymnasium was hij een briljante klassegenoot, daarna heeft hij de maatschappij nooit een cent opgeleverd.

  Soms , als ik in een tropisch land na een dag zwoegen- een aantal overheidskantoren zwetend in en uit -na aankomst in mijn hotel even uitblaas, komt Piet mij voor de geest en hoe hij ongetwijfeld van mening zal zijn, dat mijn gezwoeg mij al lang bij de psychiater had moeten doen belanden, die mij zonder enige twijfel op grond van posttraumatische stress voor welk werk dan ook zou hebben afgekeurd.

Comments are closed.