Het is een teken van groeiende belangstelling voor het libertarisme dat er af en toe artikelen verschijnen die de libertarische idealen belichten. Vaak in een vergelijking met de corrupte dictatoriale verzorgingsstaat die we nu hebben. Of daarbij het * woord * libertarisme genoemd wordt is niet het belangrijkste. Het gaat om de ideeën.

Zo staat er vandaag in de Metro, 28 april, een column van Pamela Hemelrijk *): “Het recht van de zwakste.”

Ook te lezen via http://www.clubmetro.nl/

Sterk is dat zij vanuit haar “zwakke” positie als WW-er niet deze voorzieningen toejuicht, maar ze reëel afkeurt en verwerpt.

Door aan allerlei groepen “rechten” te verlenen (die altijd een ander moet betalen) slaat de overheid twee vliegen in een klap: Ze vergroot haar macht en maakt tegelijkertijd meer mensen afhankelijk van die overheid. Als we de eigen verantwoordelijkheid in cijfers zouden kunnen uitdrukken, dan is die nu al bijna tot het nulpunt gedaald.

Er zijn rechten voor iedere willekeurige groep, armen, blinden, zwakken, zieken, ouderen, kinderen, vrouwen, homo’s, doven, sportmensen, misdadigers, kunstenaars, en noem maar op.

In de libertarische oplossing is er geen enkele van dat soort rechten. Daar zijn alleen de rechten van “ieder mens” op zijn eigen leven en eigendom. (Overbodig om te zeggen dat daarmee niet het grotendeels immorele stuk bedoeld wordt dat bekend staat als “de Universele Rechten van de mens”)

Het is toe te juichen dat columns of artikelen als dit in de pers komen. Goed van Metro dat ze deze plaatsen. Goed van Pamela dat ze deze feiten zo duidelijk noemt.

Vindt u ook dat columniste Pamela Hemelrijk met haar columns in Metro door moet kunnen blijven gaan?

Stem dan vandaag nog vóór haar op het nummer 0909 600 60 60 en kies “1”.

Uw druppel om libertarische ideeën levend te houden.

—————————————

*) Pamela hield ook de succesvolle dinerspeech op de recente Libertarische Conventie in Leiden.

Zie: http://www.libertarian.to/N…