Recent kwam de columnist en rechtsfilosoof Paul Cliteur in het nieuws door aan te kondigen, dat hij zich terugtrekt uit het debat over allochtonen en de islam. Later vertelde Bart Jan Spruyt van de Burke Stichting, dat hij herhaaldelijk met de dood is bedreigd.

Wat is er toch aan de hand, waarom mensen met afwijkende meningen in dit land worden bedreigd of zelfs vermoord. De oorzaken liggen weliswaar dieper en wel in de manier waarop het debat over de afgelopen 35 jaar is gemonipoliseerd door de extreem-collectivisten van de Partij van de Arbeid. Er zijn wel afwijkende opinies geweest, maar deze werden vakkundig in de kiem gesmoord door de PvdA en hun vakbroeders in de media onder het mom van allerhande excuses, zoals onderbuikgevoelens, populisme, demagogie enzovoorts.

Laatst liet de PvdA-ideoloog Bart Tromp van zich horen, door Paul Cliteur even gevaarlijk te beschouwen als een islamitische fundamentalist. Dit is natuurlijk zelf een sterk staaltje van onvervalste PvdA-karaktermoord. Jacques Wallage heeft in het verleden zich ook uitgelaten over zogenaamde onderbuikgevoelens van politici, die andere meningen lieten horen dan bij de Stalinistische PvdA. Verder kwam Thijs Wöltgens onlangs met een artikel in De Limburger, waar hij Cliteur ook van alles beschuldigde.

Wat mij opvalt met deze partij is, dat zij totaal niet op inhoud debatteren, maar degene met afwijkende opinies persoonlijk aanvallen. Zou dat komen, omdat deze partij misschien geen inhoud meer heeft, of zoals wel in het verleden werd gezegd, ze de zaak willen pappen en nathouden, want de ‘verworvenheden’ van de ‘sociaal-democratie’ moesten worden behouden en waren niet aan wijziging onderhevig. Wat we hier zien zijn extreem-collectivisten, die alles graag bij het oude houden, waardoor dus alle debat over vooruitgang en vernieuwing deskundig wordt afgekapt. Wanneer Wallage over onderbuikgevoelens spreekt, dan bedoelt hij in feite zijn eigen onderbuikgevoelens van de angst voor het open debat, omdat uiteindelijk de ‘sociaal-democratie’ zal worden ontmaskerd als een leeg omhulsel met als inhoud gebakken lucht.

Het gedachtegoed van deze partij is dan ook allang achterhaald en behoort feitelijk bij het grof vuil te worden gezet en deze heren kunnen dan met onmiddelijke ingang met pensioen worden gestuurd, zodat er eindelijk plaats wordt gemaakt voor werkelijke debaters en hopelijk vernieuwers in die vermolmde partij.

Albert Spits is medebestuuslid van de Frédéric Bastiat Stichting

2 REACTIES

  1. Hoe leeg de huls van de Partij van de Armoe al tientallen jaren is, blijkt ook weer uit het feit, dat die partij dezer dagen als laatste van de grote politieke partijen met een eigen allochtonen-beleidsplan op de proppen kwam. De oudgediende "coryfee" Schelto Patijn mocht in Buitenhof op 4 april aan het volk komen uitleggen, waarom een groot deel van de ideeen in dat plan was overgeschreven van andere partijen. Bij doorvragen door Peter van Ingen moest hij ook nog toegeven, dat het allemaal zo lang geduurd had, omdat er zoveel discussie binnen de partij voor nodig was geweest (zelfs overschrijven kost de PvdA kennelijk veel tijd). Ja, ja, als Partij eerst 40 jaar lang de echte sociaalculturele problemen doodzwijgen en elk serieus debat frustreren, de allochtone kiezers op je laten stemmen, andersdenkenden stelselmatig (laten) demoniseren etc. en dan een van je salonfaehige partijleden van stal halen om de open wonden weg te masseren. Deze partij die al zoveel sociaalmaatschappelijke schade aan ons land heeft toegebracht gaat schaamteloos door met zijn kleingeestige, arrogante betuttelingsbeleid. De rode beleidsmakers zouden er persoonlijk op behoren te worden afgerekend (minstens ophoepelen en terug naar de bijstand).

    Onverteerbaar, dat die Partij er nog steeds mee weg komt…

  2. [1] Ik verbaas met over een dergelijke ongenuanceerde reactie, ingegeven door xenophobie wellicht. Het is duidelijk dat u over weinig politieke feitenkennis beschikt wanneer gestelt wordt dat de PVDA "40 jaar lang de echte sociaalculturele problemen doodzwijgen". Ik neem aan dat u hier voornamelijk de zogenaamde ‘allochtone problematiek’ mee bedoelt. Ik zou er aan willen herinneren dat de PVDA weleens geprezen mogen worden voor het sociale beleid wat ons Nederland bekend heeft gemaakt over de gehele aardbol. Daarbij heeft de PVDA in die 40 jaar MEESTAL niet eens in de regering gezeten. U zult graag de PVDA de schuld willen geven van de allochtonen problematiek, maar het was toch echt de top van het bedrijfsleven (waarvan 90% rechts stemt en dus neit PVDA) die in de jaren 60 hier de allochtonen naar toe hebben gehaald met mooie verhalen in Marokko, Turkije en Italie.

Comments are closed.