Rotterdam heeft toestemming gekregen om een experiment uit te voeren met betrekking tot het verlengen van de leerplicht voor kinderen, tussen de 17 en 23 jaar, die nog geen diploma gehaald hebben.

Tenslotte: geen diploma betekent automatisch kansarm.

Nergens wordt er melding gemaakt van de eventuele oorzaken voor het vroegtijdig afhaken van deze kinderen.

Kan het zijn omdat:

Ze te dom zijn. (maar nog net niet dom genoeg om op hun achtiende te mogen stemmen)

Het onderwijs niet voldoet aan de wensen van de kinderen, ouders en het bedrijfsleven.

De ouders het leren niet stimuleren.

De ouders het leren tegenwerken en liever de uitkering die de schoolverlater ontvangt innen.

Volgens een rapport worden de laatste twintig jaar de extra gelden die in het onderwijs gepompt zijn niet gebruikt voor de leerlingen en leraren, maar om aan alle administratieve verplichtingen die van overheidswege worden opgelegd te kunnen voldoen.

Is dat misschien de oorzaak?

Wellicht is het bekend, maar wordt het ons onthouden.

Op de vraag van de verslaggever; “Wat wordt er gedaan als iemand zich niet aan deze verlengde leerplicht houdt? ” Was het antwoord: ” Dan wordt er op de uitkering gekort.”

De oplossing ligt voor de hand.

Voor die kinderen die echt niet kunnen leren is zo’n verlengde leerplicht alleen maar een kwelling en zal niets opleveren.

Voor die kinderen die wel kunnen leren maar het niet willen, om welke reden dan ook, is de verlengde leerplicht ook nutteloos.

Waarmee moet worden begonnen is het niet meer geven van uitkeringen aan schoolverlaters, met of zonder diploma.

Dit kan stimulerend werken voor zowel de kinderen als de ouders.

3 REACTIES

 1. Inderdaad lijkt het weinig zinvol om personen die daartoe niet gemotiveerd zijn, de eerste 23 jaar van hun leven in de schoolbanken door te doen brengen. Behalve het feit dat dit weinig zinvol is, bestaat er ook nog zo iets als een persoonlijke voorkeur.

  Als iemand met de leeftijd van 20 jaar beslist dat hij van doorstuderen afziet, dient de overheid hem dan te dwingen in een schoolbank plaats te nemen ? Het ligt natuurlijk anders als de leeftijd van de betrokkene 8 is.

  Eugenie [2] reageerde op deze reactie.

 2. @hugo van reijen [1]: Wat? Jij bent voor verplichte deelname aan onderwijs? Alleen omdat een kind 8 jaar is mag je hem dwingen in banken te gaan zitten om TWAALF jaar lang naar andermans verzonnen troep te luisteren, die voor waar aan te nemen, te leren dat reproduceren een deugd is en zelf nadenken een stoornis die nog gevaarlijk kan zijn ook?

  Want dat is onderwijs volgens mij; je reinste hersenspoeling, je reinste indoctrinatie.

  Je wordt opgeleid tot schaap.

  Of zie jij dat totaal anders?

Comments are closed.