Dat er in Nederland iets soepeler wordt omgegaan met softdrugs dan in andere EU landen is veel politici een doorn in het oog. Vandaar een constante (overigens vaan hypocriete) druk op Nederland om strenger tegen drugs op te treden.

Daarvoor moeten dan wel “redenen” gevonden worden.

Nu heeft men ontdekt dat de stof die het echte werk doet in een deel van de nederwiet wel erg dicht komt bij harddrugs. Een reden om dan ook maar deze nederwiet te verbieden.

Men had ook kunnen redeneren dat die softdrugs nu toch wel een functie hebben, en zeer waarschijnlijk de misdaad verkleinen. Zelfs met het twijfelachtige half-werk van verbieden maar gedogen. Omdat harddrugs dus in de buurt komen van de softdrugs, zou de gedoogrange ook vergroot kunnen worden.

Als dit dan ook weer positieve resultaten geeft, kunnen mogelijk alle drugs vrij worden.

Omdat dit echter weer de macht van de politici, die nu allerlei maatregelen tegen drugs kunnen nemen, zeer zal beperken, zal dit een lastige weg worden. Ze houden liever hun macht.

Dat dit zoveel ellende en misdaad veroorzaakt, brengt dan ook nog zoveel meer mogelijkheden om hun macht te vergroten.

Ieder mens heeft het recht op zijn eigen leven en lichaam. Het is niet aan (vage) anderen om hem dat recht te ontzeggen en hem in de gevangenis te zetten als hij drugs gebruikt. (Of straks een sigaret of een hamburger of wat dan ook).

4 REACTIES

 1. PLICHT vs. RECHT

  Er bestaat nu eenmaal een dilemma, nl. dat "drugs" een PSYCHISCHE werking hebben. Dat impliceert, dat het gebruik ervan invloed heeft op het sociale functioneren van de gebruiker, nog afgezien van eventuele gezondheidsrisico’s. Aangezien hier bijna altijd sprake is van een VRIJWILLIG gebruik, zal de samenleving worden blootgesteld aan de sociale risico’s van dit gebruik en daarvoor (moeten) opdraaien. Het minste dat een drugsgebruiker hiertegenover kan stellen is een risicopremie te betalen om de VERANTWOORDELIJKHEID terug te leggen waar zij hoort, nl. bij de gebruiker zelf. Bijv. door een VERPLICHTE toeslag op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering te heffen.

  Tegenover een RECHT behoort meestal ook een PLICHT te staan en dat is hier m.i. duidelijk het geval. Ik ben van mening, dat alleen een overheid hier regelend kan optreden.

  M.a.w. wil een Libertarier geloofwaardig blijven, dan dient hij hierover nog eens goed na te denken voor er een standpunt over in te nemen.

 2. Als iemand schade aanricht dan is hij aansprakelijk. Of hij die schade nu nuchter of onder invloed van alcohol, cannabis of andere verdovende middelen aanricht.

  En verzekeraars hebben uiterard het recht om een hogere premie te vragen aan mensen die een groter risico vormen. Zo zal een brokkenmaker vaak een hogere WA premie voor zijn autoverzekering moeten betalen, terwijl dronkaards zelfs alleen bij het peperdure Terminus terecht kunnen.

 3. Reaktie 1: Als een Duitser in Duitsland gepakt wordt met wied, verteld hij dat hij het in Nederland heeft gekocht, en hij heeft het van een turk of rus gekocht.

  Dit doet hij om zijn dealer niet te verklikken, dit heeft tot gevolg dat de Nederlanders gewoon het drugsland genoemd wordt.

  Reaktie 2: Als de wied illegaal wordt verbouwd, wordt hij steeds sterker, en er worden, (net als bij de veehouderij), stoffen toegevoegd die de groei stimuleren, en schadelijk zijn voor de gezondheid, als het in de zon op normale grond zou groeien, is dit toch veel beter! En het zou beter smaken!

  Aan Nicotine verdient de staat een hoop geld, en met softdrugs (nog) niet. waarom is dan alcohol legaal!?

  Er word een hoop geld aan verdient!

  Er is nog nooit een mens gestorven aan softdrugs, maar wel aan een alcoholvergiftiging.

 4. 1. Ik zou er niet te zeker van zijn, dat er bijvoorbeeld nooit een ernstig auto-ongeluk door een blowtje is veroorzaakt. Dat risico moet eerst bekeken en afgedekt worden.

  2. Het begrotingsbeleid zou inderdaad een stuk geholpen zijn, als de overheid een verstandig drugsbeleid zou hebben gevoerd. Maar dat komt daarna pas.

Comments are closed.