Bas Benneker is een journalist van het Leidsch Dagblad die eens poolshoogte kwam nemen van de LIBERTARIAN INTERNATIONAL Conventie in Leiden.

Zijn interessant verslag in de krant kunt u ook lezen op:

http://www.libertarian.nl/N…

Het artikel is niet “ongunstig” en het getuigt van een zekere verwondering. En ook van een onkunde over wat het libertarisme is en wil.

Die onkunde speelt voor heel veel journalisten. Veel journalisten zijn daarom geneigd om echt ongunstig over het libertarisme te schrijven. Door onbegrip en angst om er zich echt in te verdiepen, versterkt door hun sterke beïnvloeding door het socialisme. (Onlangs opgave dat 80 % van de journalisten socialisten zijn).

Uiteraard ligt dat gebrek aan kennis bij journalisten en vele anderen ook voor een groot deel aan libertariërs zelf. Die zijn er nog steeds niet in geslaagd om hun ideaal heel duidelijk bekend te maken. Gelukkig zijn we daarmee wel op de goede weg.

Een voorbeeld van de verwondering, maar ook van het goed begrijpen, van Bas Benneker is zijn zin:” Op het eerste gezicht een eigenaardig ideaal om te belijden ineen universiteitsgebouw, het ‘bolwerk van de vrijheid’. Voor libertariërs is het een vanzelfsprekende keuze. Zij vertegenwoordigen de ware vrijheid van ieder mens om over zijn goederen en geld te beschikken, zonder tussenkomst van een onderdrukkende staat die met het mes op de keel de helft of meer van het inkomen opeist.”

Het was dan ook goed van hem te horen dat hij het een “fascinerende avond” had gevonden.

Dat geeft hoop dat hij zich nog meer in deze fascinerende materie verdiept, waardoor in het Leids socialistisch bolwerk weer de stem van het “Bolwerk van de Vrijheid” (de echte vrijheid voor ieder individu) weer hoorbaar wordt.

—————————————————

P.S. Vanaf de opening van de Universiteit in Leiden op 8 februari 1575 is het motto van de Universiteit: “Praesidium Libertatis” hetgeen vertaald is: “Bolwerk van de Vrijheid”.

4 REACTIES

  1. Hub verwijt Bas een onkunde over wat het libertarisme is en wil.

    Ja, wat wil het libertarisme eigenlijk? De afschaffing van de democratische rechtsstaat of de propagering van de vrijheid?

    Werd in Leiden andere dan anarchistische (negativistische) praat verkondigd?

    Hoe kan het artikel meer dan “niet ongunstig zijn” wanneer geen concrete vooorstellen worden gemaakt om tot een vrije samenleving te komen? Ook ik zou van een zekere verwondering getuigen indien ik een bende tegenkwam die dacht met een grondwet van drie artikelen alles te kunnen oplossen.

    Waarom behoeft een liberteire maatschappij ueberhaupt een grondwet? Kan het natuurrecht niet alles oplossen? Of gelooft men niet langer in the invisible hand?

    Van twee zaken, een

    – ofwel is er een grondwet en dan is het maar best dat er een rechtsstaat is die de grondwet handhaaft

    – ofwel is er het natuurrecht, maar dan geen grondwet want de rechtsstaat kan het natuurrecht toch niet handhaven.

    Dit heb ik reeds eerder op Hublog gecopieeerd, doch bis repetita placet.

    (zie volgende reactie)

  2. Vervolg van mijn vorige reactie

    RULE OF LAW INCOMPATIBLE WITH FREE SOCIETY

    by Ivo CERCKEL philmigrator@yahoo.com

    In his essay “The Rule of Law in Classical Liberalism & Libertarianism” http://radicalacademy.com/m… Dr Tibor Machan argues that the close relationship between free societies and the rule of goes back, in part, to natural law theory and concludes that one virtue of the classical liberal, libertarian idea of law is that it preserves the coherent, even reverent meaning of the concept "law" and does not water it down, thereby weakening its reputation and undermining its binding force.

    In England, the classical definition of A.V. Dicey of the Rule of Law is the Reign of Law or the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of government.

    The dichotomy between nature and culture goes back to the Sophists, for whom the dichotomy was rendered by the dichotomy of the Greek terms “physis”, ‘nature’, on the one side, and “thesis,” ‘convention’, or “nomos”, ‘law’, on the other. (GRINZER, N.P., “Constructions of the Past – The Classical Nature-Convention Opposition.A Contemporary Perspective” in: http://www.zbi.ee/~kalevi/l

    A basic problem is of course that in the legal dictionary nomos is the word for law. However, when nomos is contrasted to physis, nomos becomes arbitrary. Now, Dicey said in its quoted definition of the rule of law that the rule of law is opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of government.

    When Hayek was faced with this problem, he started by dividing the task of so-called legislative bodies into the control of government on the one hand and legislation proper on the other.

    Then he realized that Aristotle’s views on Physis are inconsistent

    (On the one hand, Aristotle claims that the most precise and authoritative sense of "nature" is that developed in Physics II and Metaphysics V where the term refers, broadly speaking, to an internal principle of change possessed by a living thing that accounts for its capacity to undergo alteration while retaining its species identity. In this sense, nature may be considered as marking a static, determinate feature of the subject. In contrast, the Nicomachean Ethics and Politics reveal a markedly different idea of nature, specifically, of human nature. (Julie K. Ward (Loyola University, Chicago) Two Conceptions of "Nature" (Physis) in Aristotle’s Ethics and Politics http://www.louisville.edu/a…)

    and he maintained that Popper would have demonstrated that convention implies arbitrariness. (Hayek, “Law, Legislation and Liberty”, vol. I, p.20 and Vol II, p. 59, note 75 where (only at this note 75) Hayek refers to Karl R. POPPER, “The Open Society and its Enemies”, Princeton University Press, , 5th rev. ed.,, 1966, p. p.64)

    From this, he rejected the existence of Physis and invented the Hayekian Nomos which would somehow mediate (Hoon Hong, “Marx’s value forms and Hayek’s rules: a reinterpretation in the light of the dichotomy between physis and nomos”, Cambridge Journal of Economics, 2002, 613 – abstract available at http://ideas.repec.org/a/ou… )

    between the Physis and the Sophistic Nomos, and the whole distinction between the Physis and the Sophistic Nomos has been blurred by hiding it in the “arcana imperii’, in the mysteries of government. (Bakunin, can you hear me?)

    From all this, Hayek concluded that the dichotomy Physis-Nomos had to be replaced by the dichotomy Nomos-Thesis, nomoi (plural of nomos) being the decisions of the body making the law or rules of conduct, theseis (plural of thesis) being those of the body controlling government.

    So, in Hayek’s world, view or worldview, there is no Physis, there’s only nomos and thesis which are both in the Sophistic view, the opposites of Physis.

    If there is no Physis, there can be no law in Physis and no natural law (theory).

    Under the Rule of Law, there is no (law in) Physis.

    Therefore, the Rule of Law is incompatible with natural law theory and thus with a free society.

    To use SmallMind’s terms, under the rule of law, there’s only the ‘arbitrary’ law of nomos and thesis.

    Ivo CERCKEL philmigrator@yahoo.com

Comments are closed.