Op 5 mei wordt in Nederland bevrijdingsdag gevierd.

Er worden dan feesten gevierd en toespraken gehouden door politici en andere overheidsdienaars.

In al die toespraken hoor je dan steeds weer hoe blij we moeten zijn dat we in 1945 vrij geworden zijn.

Wat is er echter sinds de “Bevrijding” in 1945 gebeurd?

Wel, natuurlijk zijn de Duitse troepen die Nederland bezet hadden, naar huis gestuurd. Die konden dus toen niet meer de Nederlanders en de Joden in Nederland terroriseren.

In de eerste jaren na de oorlog werd er hard gewerkt aan het herstel van het land. Er lagen volop kansen, en die kansen konden eenvoudig benut worden.

Maar al vlug zagen ook de politici kansen om hun macht te vergroten. Steeds nieuwe regels en voorschriften werden bedacht, gepaard gaande met hogere belastingen en minder vrijheid voor elk individu.

Kon je bij voorbeeld direct na de oorlog nog eenvoudig in een caravan gaan wonen, nu moet je al als je een vergunning wilt krijgen om een huis te bouwen, eerst aantonen hoe je aan je geld gekomen bent.

De eigenaar van een gebouw mag niet eens zelf bepalen of er in zijn gebouw gerookt mag worden, hij mag een boom die hij zelf geplant heeft niet zonder vergunning omkappen, zijn vertrouwde homeopathisch geneesmiddel kan/mag hij niet meer kopen, en als hij bvb. een dakloze Pool onderdak verschaft, kan zijn huis geconfisqueerd worden.

Deze en vele andere gevaren worden sterk vergroot doordat Big Brother overal kliklijnen heeft geïnstalleerd waardoor een jaloerse buur anoniem de mogelijkheid heeft deze “misdaden” te verraden.

U kunt op deze site nog veel meer voorbeelden vinden van deze groeiende regelgeving. Zie ook http://www.libertarian.nl en http://www.free-europe.org

U ziet dan tevens, vooral op deze laatste site, dat door drang van de politici, deze betutteling en onvrijheid nog toeneemt door de grotere invloed van de EU.

De collectiviteit Nederland is in 1945 wel bevrijd van de collectiviteit Duitsland, maar is nu bezig om zich vrijwillig te onderwerpen aan de nieuwe collectiviteit Duitsland-Frankrijk.

Begin met hen te vertellen dat u niet langer mee wenst te doen aan verdere onderwerping. Begin met niet uw goedkeuring aan het systeem voor de EU te geven: STEM NIET!

10 REACTIES

 1. eeh …..heu ……blblblblblbllll ….uuuuuuuuuueeeeehh …………………………….héhé ……………

  SLECHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Dat de Duitsers weer naar huus gingen was natuurlijk een heugelijk feit, maar verder is er geen enkele reden om op 5 mei de vlag uit te hangen, tenzij half stok.

  5 mei 1945 staat voor de vernietiging van de conservatieve europese beschaving en de beginnende ondergang van Nederland als nederlandse natie, maw de datum waarop de onteigening van Nederland begon. Europa was niet langer bezet door Duitsers maar nu door Amerikanen en Russen, beiden voorzien met voor Europa catastrofale ideologieen: multiculturalisme resp. communisme. Met de amerikaanse bezetting begon het meest vreselijke wat dit land ooit is overkomen, namelijk het vervangen van de oorspronkelijke autochtone bevolking door allerlei derde wereld-import. Nooit heeft een bezetter zo huisgehouden als de Amerikanen, Filips2, Louis14, Napoleon1, Hitler1 kunnen hier eenvoudig niet aan tippen.

  1945 staat voor de ondergang van de europese wereldorde, die 1492 met de ontdekking van Amerika begon. Die europese wereldorde werd vervangen voor een zionistisch-amerikaanse wereldorde die tot doel had alle oorspronkelijk europese aspecten van de europese bechaving om zeep te helpen.

  Er valt helemaal niets te vieren op 5 mei.

  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Ron Paul Fan [9]: “Er valt helemaal niets te vieren op 5 mei.”

  Mee eens. Maar niet om de redenen die jij noemt. Veeleer omdat na de oorlog de heimelijke NSBers kans zagen de macht in handen te krijgen/houden. Veel daarvan bevolk(t)en de PvdA. Schoolvoorbeeld mag Den Uyl zijn, die zei dat zijn studietijd in nazi Duitsland de mooiste tijd van zijn leven was.

  Veel van door de Nazi ingestelde zaken werden na de oorlog gehandhaafd, evenals de methoden tot afdwinging van naleving ervan (omroepbijdrage, gecontroleerd en geïncasseerd door mannen in lange jassen en gleufhoeden, geheel in Gestapo stijl, inclusief de wijze van optreden, volgehouden tot 2000, toen de ‘bijdrage’ werd afgeschaft; lees: gefiscaliseerd, ontkoppeld van het hebben van radio of TV, en dus ontkoppeld van het fenomeen staatsomroep).

  Ook nu nog zet men zich in woord af tegen de ideeën van de nazi’s, maar voert men ze in haar daden domweg uit; zie ook mijn stuk van afgelopen donderdag, waarvan op NuJij de titel meer kritiek kreeg dan de inhoud, en de verwijzing na 4 dagen sneuvelde in de censuur.

  Socialist Bos pleit openlijk voor ‘beschaafd nationalisme’, daarmee erkennend dat er kennelijk zoiets als een beschaafde Nazi bestaat, waarmee hij zichzelf en zijn partij voor ogen zal hebben. Maar van het houden van beloften heeft hij nog nooit gehoord. Van liegen des te meer, daar is hij een meester in. Veel beschaving is in die hoek dan ook niet te vinden, hoe verrassend.

  De multicul komt niet uit Amerika, maar uit Frankfurt. Mogelijk ben je in de war omdat die Schule in WOII naar Amerika vluchtte en als dank voor het verkregen onderdak en de genoten vrijheid ook daar maar een subversieve afdeling startte.

  Amerika is groot geworden door kapitalisme, en kapitalisme zal nooit de beschaving om zeep helpen. Daar is het socialisme, het al dan niet culturele Marxisme, voor uitgevonden.

Comments are closed.