Dat blijkt nu duidelijk uit de berichten die ons over Irak bereiken. Zelfs uit de opmerkingen van politici zou je kunnen opmaken dat ook zij nu door beginnen te krijgen dat er in oorlogen wel eens geschoten wordt, en dat er doden kunnen vallen.

De Nederlandse troepen werden dan ook uitgestuurd omdat het in Irak “veilig” was.

Ook komen er steeds meer bewijzen dat de officiële voorlichting onjuist was. Het verhaal dat de Amerikanen, en alle anderen die meedoen, zo welkom zijn, blijkt niet te kloppen. Het verhaal dat de troepen van de Verenigde Naties wel welkom zijn, zal ook onjuist blijken. Het opzetten van een anders gekleurde helm zal voor de Irakezen niet veel uitmaken.

Door het besluit aan die oorlog mee te doen, is er nu een situatie waarin wat je ook doet, niet alles is goed. Blijven de troepen, dan vallen er nog meer Nederlandse doden, en het blijft zeer twijfelachtig of de nu escalerende oorlog tot een vreedzaam einde gebracht kan worden. En dan zal de nederlaag van het terugtrekken nog groter, schandelijker, zijn.

Worden de troepen teruggetrokken, dan wordt er ook aan (dreiging van) terreur toegegeven. En in hoeverre laat je dan je bondgenoten in de steek? Welke (geheime??) toezeggingen zijn daar gedaan?

Alles overwegende heeft het naar huis halen van de Nederlandse troepen de voorkeur. (Dat kan deze keer nog in Nederland worden beslist, bij een volgende uitzending wordt dat in Brussel beslist!)

Dit zou gepaard moeten gaan met het terugtrekken van de Amerikanen, zonder een nederlaag te accepteren.

Maar dan kom je op het hele grote wereldtoneel waarin de kwestie Israël/Palestijnen een nog veel groter probleem is.

George Bush heeft bekend gemaakt dat hij a.s. maandag een strategie zal ontvouwen. Hoewel redelijk laat, zijn we wel razend benieuwd naar wat hij zal gaan vertellen.

——————–

Over voorlichting door politici is een artikel van Harry Browne nog eens het lezen waard.

3 REACTIES

  1. De oorlogshitser en -misdadiger Bush zal hoogstwaarschijnlijk op Nederlandse steun kunnen blijven rekenen. We praten hier immers over gevestigde belangen en dan tellen recht en rede niet. Het zou Nederland immers Amerikaanse orders kunnen kosten en dat is slecht voor de eekunnmie en de werkgelegenheid. M.a.w. ik acht het zeer waarschijnlijk, dat de Nederlandse politiek zich bij voorbaat zal indekken.

  2. De blijkbaar ongrijpbare Osama Bin Laden is blij : alles gaat immers zoals hij het had gepland : steeds meer aversie van het Westen, in het bijzonder van de Verenigde Staten van Amerika!

  3. Bush en de VS verdienen juist alle steun van vrijheidslievende mensen.

    Wat dat betreft kan ik me vinden in het vurige pleidooi van de Italiaanse journalist en schrijfster Oriana Fallaci in haar nieuwe boek ’the forces of Reason’.

    http://www.danielpipes.org/

Comments are closed.