What is Democracy?

Democracy is the Liberty to elect your own dictators!

Tot nu toe wijst de ene gemeente na de andere het inrichten van een concentratiekamp om “asielzoekers” te deporteren, af. Nu al vijf gemeentes heb ik begrepen.

Op verschillende andere plaatsen worden door (overheidsgefinancierde?) organisaties of politieke partijen cursussen gegeven om aan die asielzoekers te leren hoe ze zich geweldloos tegen het uitzetten door de overheid kunnen verzetten.

Wat is er nodig om de politici in Den Haag duidelijk te maken dat een groot aantal mensen van mening is dat de overheid op een onbeschofte manier bezig is?

Hebben al die mensen die nu zo protesteren zelf voor die overheid gekozen? Of hebben ze hun dictator gekozen?

Waar het op neerkomt, is dat we niet in een democratie leven waarin “het volk” beslist. Neen, we leven in een “meerderheidscratie”. Daarin kan de overheid alles beslissen zolang ze maar zorgt dat er in het Parlement niet 51% van de vertegenwoordigers tegen stemmen. En dat is een hele kleine kans als je al meer dan 50 % vriendjes in dat Parlement hebt zitten.

Onze democratie is gewoon de dictatuur van de 51 procent (van de vertegenwoordigers, niet eens van het volk).

De weg naar een betere samenleving, een samenleving zonder geweld, is het verminderen van de macht van Big Brother. Taken compleet bij de overheid weghalen en privatiseren.

4 REACTIES

 1. Volgens mij blijkt uit ‘opiniepeilingen’ dat de meerderheid juist voor de aanpak van Verdonk is, maar dat terzijde.

  Om het oneerbiedig (maar wel duidelijk) te zeggen: De overheid is nu gedwongen de rotzooi op te ruimen die ze zelf hebben gecreeerd. Zonder overheid waren al deze mensen nooit naar Nederland gekomen.

  Als er een groot aantal mensen zijn die vinden dat deze mensen moeten blijven, laat ze dan ook zelf voor die mensen betalen. Ik heb niet om ze gevraagd en ik wil er dus ook niet voor betalen.

  Ik ben het wel eens met de constatering dat democratie in feite de dictatuur van de meerderheid betekent.

 2. Mag ik Harry er op opmerkzaam maken, dat het asielzoekers niet of slechts in zeer beperkte mate toegestaan is te werken tegen een geldelijke beloning ?

  Als het deze mensen toegestaan zou zijn, officieel te werken, zou een groot deel van het probleem opgelost zijn.

  Zolang dat niet geval is , zullen winkeliers die in de omgeving van een asielzoekerscentrum gevestigd zijn, geplaagd worden door stelende en rovende bezoekers.

  Dat gaat als volgt. In de centra is er niets te doen, men leert hoogstens een paar woorden Nederlands. Wel mogen de asielzoekers toiletten schoonmaken en krijgen daavoor een euro per dag betaald of zo iets. Een aantal van hen trekt er overdag op uit, steelt wat links en rechts beschikbaar is, keert des avonds naar het kamp terug en verkoopt dan voor een paar euro per stuk jassen, mutsen etceteta die de alielzoekers tegen het koude klimaat beschermen.

  De overheid weet dit maar doet er niets aan. Dit is mij niet bekend uit eigen waarneming, maar wel uit de eerste hand.

 3. Waarmee Hugo er maar even gemakkelijk vanuit gaat dat deze asielzoekers allemaal werk willen EN zullen vinden, zelfs in deze economisch slechte tijd.

  Daarbij komt dat asielzoekers zolang ze asielzoekers zijn dus geen "officiele" Nederlanders zijn. Zolang ze geen verblijfsvergunning hebben horen ze dus ook geen aanspraak te kunnen maken op de voorzieningen en zelfs de meeste rechten die er in Nederland zijn (afgezien natuurlijk van mensenrechten).

  De overheid, hoe bemoeizuchtig ook, wordt gekozen door de Nederlandse bevolking en door niemand daarbuiten, en dus moet deze overheid ook doen waar men voor gekozen is, en in eerste instantie verantwoordelijkheid nemen voor "officiele" Nederlanders.

  Overigens leef ik liever in een dictatuur van de meerderheid dan een dictatuur van de minderheid, zoals sommigen schijnen te willen.

 4. Ik ben ook woedend

  Er is aan duidelijkheid over deze epistels weinig te zeggen. Slecht bijft de vraag: Hoeveel niet officiele Nederlanders zijn er eigelijk. Als je daar naar kijkt dan begrijp ik niet waar men zich druk over maakt.
  Kijk liever is naar de overheid en dan gaat het ook over uw wijze van leven die ernstig in gevaar komt. Ik noem maar een paar zogenaamde bezuinigingen. Bijvoorbeeld de brandstofprijzen en daarin koppeling van de gas prijzen. Notabene het bezit van het Nederlandse volk dat voor dumpprijzen word verkocht en het volk zelf duur moet betalen voor eigengebruik. Het verklooien van 19 miljard aan een stel gevechtsvliegtuigen die we helemaal niet nodig hebben en dan zonder het volk te vragen 900 miljoen Euro uitgeven aan het verbouwen van een paar tanks. Het bewust spekken van de bouwwereld met de bouw van het traject van de hoge_snelheids_lein. Weer 4 miljard verdwenen. Dacht u nu echt dat ze dat niet geweten hebben. Ha Ha Haaa.
  Kijk nu naar justitie. Ze laten voor zogenaamde vormfouten de zwaarste misdadigers los. Serie modenaars, criminele pedofielen enz. Bijna 80% is residivist Slechts 20% van de kleine criminelen laat zich enigzins resocialiseren. Genezen bestaat niet dus TBS kliniken heb je niet nodig. Dit is niets anders dan 10 mijard euros verkallen die dan weer op oude en gebrekige mensen word verhaald cq bezuinigd. De Japaners hebben een zeer goed en goedkoop gevangenis system. Streng en degelijk en simpel. Als je niet deugt en niet je niet nederig opstelt word je gewoon dag en nacht opgesloten tot je straf is afgelost. Uitraard krijg je 2x per dag voldoende te eten maar geen radios,computers,
  gsm’s of tv’s zo als bij ons. Na een paar jaar enzame opsluiting ben je echt voldoede geresocialiseerd en kun je de maatschappij weer in. Genoeg hierover, al kan ik nog uren doorgaan.
  Waar het om gaat mensen is dat we bij de verkiezingen in 2006 van lieden kunnen afkomen. Dus als je dit soort ellendes niet meer wilt stem in godsnaam nooit meer op CDA of VVD. Wie dan wel? Eigelijk weet ik het ook niet maar probeer de Humanisten dan weten we zeker dat we niet beduvelt worden.

Comments are closed.