Dit streven van de politici wordt onder andere tot uiting gebracht door de doelstellingen van de Lissabon EU-top van 2000: “De EU moet de beste concurrerende en dynamische economie in de wereld zijn in 2010”.

In een artikel in de Financial Times van 17 mei brengt Laurens Jan Brinkhorst (Minister van Economische Zaken) dat nog eens onder de aandacht. Daarin merkt hij op dat iedereen het er wel over eens is dat de EU ruim op dat schema achter ligt, en zelfs verder achterop raakt.

De EU heeft Wim Kok (ex-ministerpresident) onlangs benoemd tot hoofd van een zware commissie die moet uitzoeken hoe die achterstand in te lopen. Uiteraard zal deze commissie een rapport maken!

Laurens Jan geeft in dat artikel dan ook advies aan Wim wat hij in dat rapport moet zetten “zodat WIJ een doorgaande economische groei kunnen krijgen die banen voor ONZE burgers schept”.

De groei van de EU kolos brengt echter die doelstelling steeds verder weg. Alleen al de gedachte van de politici die het zo nodig vinden om een sterke “macht” tegen Amerika op te bouwen is griezelig. Doet me altijd weer aan George Orwell denken die beschreef dat de continenten in voortdurende oorlog met elkaar zijn.

De economie kan alleen maar echt bevorderd worden als de politici zich er niet mee bemoeien. Als steeds meer zaken worden overgelaten aan de vrije markt.

Maar het tegendeel gebeurt. Kijk maar eens hoe de politici nu op alle mogelijk manieren, met drogredenen, proberen u te overtuigen om toch vooral te komen stemmen. Hun spel moet legitiem gemaakt worden. Veel mensen moeten daarom stemmen.

Durf voor uw mening uit te komen! Doe niet mee aan dat spel. Zelfs al is het veel moeilijker om in dit land te zeggen dat je NIET gaat stemmen, dan gewoon met de kudde meelopen. STEM NIET!

1 REACTIE

  1. LJB vergeet dat de VS van A ZAL achteruit gaan en dat stagnatie in Europa dan toch vanzelf leidt tot voorsprong van de EU op de VS van A.

    Als LJB in 2010 nog politiek actief zal zijn, wil ik hem dan wel eens zien janken om het verlies van de motor van de wereldeconomie, maar ja, tegen dan is iedereen zijn verhaaltjes uit 2004 al lang vergeten en roept iedereen om hulp om de VS van A uit het slop te halen.

Comments are closed.