Dat zegt Paul van Buitenen die als Nederlandse ambtenaar bij de EU in Brussel werkte. Zes miljard is daarvan gewoon fraude, en vele andere miljarden komen op de verkeerde plaats terecht of verdwijnen door nalatigheid.

Op een budget van 100 miljard verdwijnt dus één van elke drie euro belastinggeld dat in Brussel aankomt. (Voor aankomst is het ook al afgeroomd in Den Haag).

Paul wil met een eigen nieuwe partij, Europa Transparant, zetels veroveren in het EU Parlement om zodoende ingang te krijgen in geheime stukken die de toestand mogelijk nog verergeren. En dan denkt hij die toestand te kunnen verbeteren.

Wij blijven daarover onze twijfels hebben. Deze wantoestanden worden niet alleen door een aantal politici veroorzaakt, ook het systeem als zodanig is immoreel.

Wij blijven daarom (nog??) bij onze mening dat NIETSTEMMEN het meest juiste is.

2 REACTIES

 1. Toen een aantal jaren geleden een vriend ging werken als vertaler bij de Europese Gemeenschap in Brussel,vertelde hij mij, hoe de eerste instructies die hij ontving het werktempo betroffen.

  Zijn collegae waren namelijk uiterst bezorgd dat hij het vereiste werktempo niet zou halen. Op grond waarvan bestond deze bezorgdheid ?

  De bezorgdheid bestond omdat ervaring uitwees dat nieuw aangestelde vertalers vijf keer te hard werkten. In plaats van bij voorbeeld vier

  pagina’s vertaalwerk per dag kwamen zij op een tempo van 5 x 4= 20 pagina’s. Een dergelijk tempo stak natuurlijk te schril af bij dat van degenen die het wat kalmer aan wilden doen. Het werktempo moest daarom beperkt worden tot dat van degenen die het meest laagzaam werkten opdat tijdens het

  " werken " een aangename ongehaaste atmospheer gewaarborgd kon blijven.

  Het is met deze wetenschap dat ik uiterst sceptisch sta tegenover de onderstelling dat slechts 30 miljard verspild wordt. Ik denk dat de verspilling eerder in de orde van grootte van 80 miljard ( tachtig procent van het budget) ligt.

  Wat het Europese parlement betreft het volgende. Een verslaggever van de International Herald Tribune belde mij gisteren vanuit Parijs op met de vraag hoeveel de full fare tarieven van Brussel naar de Europese hoofdsteden de goedkoopste vliegtarieven overtreffen. Ik kon hem antwoorden : vijf tot tien keer.

  Wat was hem namelijk gebleken ? De Europarlementariers krijgen full fare vliegtarieven uitbetaald ook al reizen zij met de trein.

  Een Nederlandse journalist vertelde mij gisterenmiddag dat een Europarlementslid van de SP zo vriendelijk is het bedrag van 14.000 Euro dat hij per jaar op het reizen overhoudt , in de partijkas te storten !

  Het wordt tijd dat aan deze zaken een eind gemaakt wordt, maar mijn voorspelling is dat het alleen maar erger zal worden !

  Einde bericht.

 2. EUROPA: WIE MAAKT WIE WAARMEE BLIJ ?

  Wie ooit zelf een bezoek gebracht heeft binnen in de gebouwen van de EU in Luxemburg, Brussel en/of Straatsburg heeft in een uurtje zoveel gehoord en gezien, dat hij daar als ervaringsdeskundige een dik boek over de onbeschrijfelijke geldsmijterij kan vullen. Vraag bijvoorbeeld maar eens om documentatierapporten over een bepaald item (beleidsplan, regelgeving) in verschillende talen….

  Ikzelf had de ervaring, dat mij op een uiterst correcte wijze allerlei boekwerken, prospectussen, brochures werden aangesmeerd… Zo’n ambtenaar is zo blij als een kind, wanneer hij/zij in de holle gangen eindelijk een onbekende blijkbaar geinteresseerde buitenstaander tegenkomt.

  Het is verbazingwekkend, dat ik in het hele bestaan van de EU, alias EG, alias EEG, alias EGKS nog nooit een journalistieke beschrijving heb aangetroffen of media-uitzending over de sfeer van volstrekte verveling en leegloperij heb meegemaakt…

Comments are closed.