De verkiezingen voor het EU-parlement (in principe op 13 juni as. maar in het gelovige NL, waar kerk en staat gescheiden zijn …waar verkiezingen niet op zondag gehouden worden) op donderdag 10 juni a.s., betekenen voor menig libertarisch denkend kiesgerechtigd individu een echte gewetensvraag.

Wat kun je het best doen, wil je de vrijheidsgedachte steunen en erger voorkomen? Er zijn genoeg kiezers, die er de voorkeur aangeven om bewust niet te gaan stemmen. Zij denken dat ze zo een statement afgeven. Een statement tegen het democratisch systeem, of tegen Europa, of tegen de gevestigde partijen, de politieke orde, het ontbreken van een mandaat etc. etc.

Welk gevolg heeft het wegblijven?

Het percentage van de opkomst zou kunnen dalen (hoeft niet noodzakelijk, want je weet nooit wie wel gaat stemmen…misschien gaan aanhangers van bepaalde gevestigde partijen juist massaal stemmen). Heeft het gevolgen als het percentage gaat dalen? NEEN. Bij een historisch lage opkomst zou een regering met verantwoordingsgevoel zich moeten afvragen of er nog wel sprake kan zijn van een legitieme basis voor de politiek. Maar ik waag te voorspellen dat de enige die hier überhaupt een punt van aandacht van zal maken de media zullen zijn. Daarnaast heeft het uit-protest-niet-stemmen ook alleen zin, indien iemand dat protest ook kan constateren. Nu worden her en der suggesties gedaan dat d.m.v. aangetekende brieven de oproepkaarten terug gestuurd zouden moeten worden. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Wie krijgt hierdoor een enorme overlast? Dat zijn de kantoorklerkjes.

Het lage opkomstpercentage heeft nog een niet gewenst effect:

De verhoudingen kunnen scheef trekken; zoals eerder gezegd, weet niemand hoe de opkomst uit de linkse, extreem linkse of ultralinkse hoek is: deze fanaten (milieufreaks en communisten) grijpen iedere kans om de hunnen in het zadel te helpen of te houden. Indien het absolute aandeel stemmen zakt, zijn er minder stemmen per zetel nodig dan wanneer meer stemmen afgegeven worden. Stel, even ad absurdum geredeneerd, dat geen enkel liberaal/libertarisch/conservatieve stemmer gaat stemmen en alleen de linkse socialistenbende gaat, en stel we hebben en historisch lage opkomst, maakt niet uit hoe laag, 20% of zelfs 15% , en we worden voortaan helemaal bestuurd door de hersengeamputeerde bendes (bekijk het SP-programma, bekijk het nieuwe PvdA conceptbeginselprogramma van 1 mei jl. daar is sprake van ” inperking van marktmechanismen” en nog meer onzin) dan kun je wel zeggen, dat op de weg naar de voltooiing eerst het volledige chaos moet heersen, maar ondertussen hebben wij hier geen leven meer…

ONGELDIG

Na grondig beraad met mijzelf, ik heb nog een proteststem voor Van Buitenen overwogen, weet ik nu dat ik een ongeldige stem ga uitbrengen. Hiermee toon ik aan, dat ik het niet eens ben met de gang van zaken. Anders dan het pure wegblijven, wat geen statement is. Ik loop het gevaar dat de foute socialistisch- fascistische hoek aanzienlijk zetels binnensleept, maar als er velen zijn die op ongeldig stemmen krijgen zij tenminste een “unheimliches Gefühl”.

3 REACTIES

  1. Ik denk dat de argumentatie van Frank van Dun in het voorgaande stukje op al deze punten een duidelijk rationeel antwoord geeft:

    STEM NIET!

  2. Een ander ernstig argument om niet te gaan stemmen, is mijns inziens de volgende:

    Met je stem uitbrengen bij de (Europese) verkiezingen, legitimeer je (impliciet) de Europese SCHIJNdemocratie!!

    Enne, Hank: Ik ben een linkse hond maar ik denk nog altijd wel verder dan mijn partijleider me voorschrijft. Vandaar mijn belangrijke conclusie, zoals ik hierboven heb getypt.

Comments are closed.