Deze week presenteerde minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden het Sociaal Jaarverslag van het Rijk. Wat blijkt? De Rijksoverheid doet het met 1 procent minder ambtenaren. De vermindering van het aantal Rijksambtenaren is door dit kabinet tot beleid verheven en ieder ministerie moet een bepaalde ‘volumetaakstelling’ halen. De minister meldde vol trots, dat bijna alle departementen die doelstelling hebben gehaald.

Zowaar een prestatie. In echte cijfers komt dat neer op een teruggang van zo’n 1200 ambtenaren op een totaal van 126.000 Rijksambtenaren. Volgens de minister is de daling te danken aan het feit dat men bij het Rijk “efficienter is gaan werken”.

Merken de burgers daar ook wat van? Heeft deze vermindering van wel 1% ook enig effect op de totale loonsom die aan Rijksambtenaren wordt uitgekeerd? Krijg je als met een ministerie belt nu wel iemand aan de lijn die antwoord kan geven? Merken wij er wellicht iets van in de vorm van een hele kleine belastingverlaging?

Natuurlijk niet. Uit het rapport valt op te maken, dat de krimp van het personeelsbestand in overleg met de vakbonden is opgevangen met ‘compenserende maatregelen’ en ‘sociaal flankerend beleid’. In de praktijk betekent dat, dat de overtollige ambtenaren (is eigenlijk een contaminatie, want alle ambtenaren zijn overbodig) zijn ondergebracht in ’s Rijks Repressie Diensten, zoals de AIVD (de Geheime Staats Politie), de Rechtelijke Organisatie, de dienst Jusitiele Inrichtingen en enkele inspectiediensten.

Minder Rijksambtenaren betekent dus eigenlijk nog meer overheids repressie en nog minder vrijheid.

3 REACTIES

 1. Zijn de weldelprofiterende smeerlappen die werken in ’s Rijks Repressie Diensten, zoals de AIVD (de Geheime Staats Politie), de Rechterlijke Organisatie, de dienst Jusitiele Inrichtingen en de inspectiediensten dan geen rijksambtenaren? Werken die voor de locale overheden?

  Worden die NIET met belastingen betaald?

  Betekent dat dan minder Rijksambtenaren?

  Ik dacht dat Nederland een bevolking had van zoiets van 15 miljoen. Slechts 126.000 Rijksambtenaren, dat betekent minder dan een percent van de bevolking die werkt voor de Rijksoverheid. Met zulke cijfers is Nederland vast en zeker een liberteir paradijs.

  Of is er iets fout met mijn interpretatie van het begrip "Rijksambtenaar"?

 2. SUPERKANKER

  Hoe minder rendabele industrie, handel of nijverheid, hoe meer ambtenarij een land heeft. Dat zou iedereen moeten weten (vooral de politiek) en het is ook logisch. Menselijk overschot aan productieve arbeidskracht wordt vanzelf werkloos, hangt rond of zoekt onproduktief maar betaald werk. Tegenwoordig zijn verreweg de meeste politici ambtenaren. Zo is ook de hele EU begonnen. De EU (aliassen: EG, EEG, EGKS) bestaan (bestonden) dus alleen maar uit ambtenaren. Ambtenaren gedragen zich als een kanker van de volkshuishouding (economische politiek). Het percentage ambtenaren neemt over de gehele wereld exponentieel toe. Zij parasiteren niet alleen, maar terroriseren ook die huishouding. Zoals ik hier beschrijf is de EU niet alleen het toppunt van ambtenarij, het is ook een supranationaal lichaam en dus is de EU een SUPERKANKER, hetgeen hiermee bewezen is en geproclameerd moet worden.

 3. Zouden alle ambtenaren werkeloos op hun kantoor verblijven, dan zou de schade relatief nog beperkt zijn. De schade wordt echter veel groter, doordat ambtenaren door hun belemmerende aanwezigheid en hun tijd- en energie- verslindende hinder de productiveit van niet- ambtenaren zeer grote schade toebrengen. De kleine ondernemer die met ambtelijke controles geconfronteerd wordt, moet zich eerst hierop voorbereiden en zijn kantoor schonen van alles wat het ambtelijk oog onwelgevallig zou kunnen zijn. Vervolgens komt de ambtenaar zelf. De ambtenaar mag niet overspannen geraken, dus werkt in een tempo dat ten hoogste een vijfde van een normaal tempo bedraagt. De ambtenaar berooft de ondernemer dus van veel van zijn eigen tijd, want de ondernemer moet netjes opzitten en aan het ambtelijke prul koffie en pootjes geven, anders wordt de ambtenaar boos en heeft in zijn koffertje nog vele regels bij zich die bij activering grote schade kunnen veroorzaken.

  Een Nederlandse client van mij werd bezocht door een ambtenaar de de inkomstenbelasting kwam controleren.

  " Wat een prachtige vaas hebt U daar!" riep hij na enige minuten uit. Deze zin werd na een half uur herhaald en toen nog eens. Mijn client was niet snel van begrip, maar tenslotte ging het licht bij hem branden en vertelde hij de ambtenaar dat hij de vaas mee mocht nemen. De controle was toen snel afgelopen.

  Inderdaad : als ze niet dom zijn , zijn ze corrupt en deze corruptie in het ambtelijk apparaat neemt steeds toe.

  einde bericht.

Comments are closed.