Een van de manieren waarop de Nederlandse overheid veel geld verkwist is het betalen van salarissen, waarop belastingen en premies worden ingehouden via een veelheid van administratieve handelingen die duizenden ambtenaren werk verschaffen:een vestzak-broekzaksysteem dat geen waarde en alleen lasten toevoegt.

Beter zou de overheid haar ambtenaren zonder enige rompslomp netto salarissen kunnen betalen. De overheid verschaft zichzelve met het vigerende systeem zeer veel onnodig werk. Het best kan de overheid daarom

geheel met het huidige systeem stoppen en het hele ambtelijk beloningsstelsel veranderen in een systeem waarbij slechts één bedrag betaald wordt zonder enige verdere onnodige handeling en zonder inhoudingen voor belastingen en dwangverzekeringspremies.

Waarom doet de overheid dit niet? Hierop heb ik nooit het antwoord ontdekt. Vermoedelijk is het antwoord dat het systeem dan te eenvoudig zou worden.

————————————————

*) door: Hugo van Reijen

1 REACTIE

  1. HET ANTWOORD:

    De Overheid IS God en God IS de Overheid

    Aan wie zouden Zijn ambtenaren ANDERS schatplichtig zijn ?

Comments are closed.