Gisteren. 28 mei, hield Paul Cliteur zijn oratie ter gelegenheid van het aanvaarden van het hoogleraarschap aan de Universiteit van Leiden, op het gebied van de Encyclopedie van de rechtswetenschap.*)

Zijn oratie-onderwerp ging over de ontwikkelingen in de multiculturele samenleving en hoe de daarbij horende staatsvorm zou moeten zijn.

In tegenstelling tot veel ontwikkelingen in Nederland, die de richting uitgaan van een multiculturele overheid, is Cliteur voorstander van een “neutrale” staat. In Frankrijk gaat de ontwikkeling inderdaad al die (juiste) kant van de neutrale staat op.

Dat wil onder andere zeggen een volledige scheiding van Kerk en Staat. Een duidelijk libertarisch standpunt.

Echter slechts een klein deel van het libertarische standpunt. Dat zegt immers dat er ook een volledige scheiding moet komen van Economie en Staat. Maar het kan zijn dat dit punt te ver buiten het onderwerp van vandaag lag en dat we daarover in de toekomst misschien nog wel meer horen van Cliteur.

Interessant in de rede van Paul Cliteur waren ook zijn voorbeelden van de foutieve koppeling van geloof en wetenschap. Alhoewel het Christendom en het Jodendom na 2000 jaar beginnen in te zien dat dat twee verschillende terreinen zijn, ontwikkelt de Islam zich nu nog in de richting van het koppelen van geloof en wetenschap. Met alle gevolgen van dien.

Voor de wetenschap van de ethiek zag Paul nog hele terreinen braak liggen. Het zou goed zijn als wetenschappers op dit terrein eens meer een gedegen, objectieve studie zouden maken van het objectivisme. Dan zou ook die wetenschap een rationele basis krijgen.

——————————–

*)Het totale gebied van alle onderdelen van het recht en hun samenhang.

De oratie van Paul Cliteur zou heel snel op het internet moeten verschijnen.

Maar het uw dienaar nog niet gelukt deze te vinden!

7 REACTIES

 1. Cliteur is voorstander van een "neutrale" staat waarin er onder andere een volledige scheiding is van Kerk en Staat.

  In een recent artikel “The Science of Law and Legal Studies” op zijn site http://allserv.rug.ac.be/~f… heeft Frank van Dun echter aangetoond dat in de Joods-Christelijke traditie, het “geloof" in de niet-menselijke, in casu goddelijke, oorsprong van de meeste leefregels, het “geloof” in het bestaan van het natuurrecht bewerkstelligt.

  Frank, die weliswaar niet aan de Vrij(-zinnig-)e Universiteit van Brussel (VUB) doceert, stelt deze Joods-Christelijke traditie, die waarschijnlijk aan de VUB de Joods-ROMEINSE traditie heet, tegenover de Gnostische traditie waar alles wat niet haar oorsprong vindt in de mens een beperking of een bron van frustratie is.

  De Gnostische secten waren actief in het begin van het Christelijke tijdperk en hun invloed liet zich intellectueel voelen tot in de 4de of 5de eeuw. Zij stelden menselijke kennis (GNOSIS) boven religieus geloof (PISTIS).

  Invloed beperkt tot de 5de eeuw, copieerde ik van Frank.

  Wanneer ik echter vaststel dat David Hume zich 10 eeuwen later in zijn “Inquiry into Human Understanding” betreffende de abstracte wetenschappen afvroeg

  – Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No

  – Does it contain any experimented reasoning concerning matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames, for it can contain nothing but sophistry and illusion,

  om dan in de 20ste eeuw Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein en dan vooral Alfred Ayer (en Rudolf Carnap) tot de conclusie te laten komen dat “the meaning of a proposition is its method of verification” en dat “metaphysics is nonsense”,

  dan vraag ik mij toch af of de Kerk geen heilzame invloed heeft op de Staat.

  Ik zal maar rap nog eens te biechten gaan. (na 25 jaar)

 2. RELIGIE OF KENNIS ?

  Een van de belangrijkste wetenschapsphilosophen van de 20e eeuw, Karl Popper, toont aan, dat het "verificatiebeginsel" niet deugt. Datgene, wat wij kennis noemen, komt uitsluitend tot stand door trial & error, m.a.w. door de falcificeerbaarheid, c.q. falsificatie van de uitspraak. Daar RELIGIEUZE uitspraken niet falsificeerbaar zijn, dragen zij niet bij tot onze kennis.

  Litt.: "conjectures and refutations", K.Popper, ISBN 0-415-28594-1

 3. Nuchtere Nederlander,

  Bacon sprak ooit:

  "A little philosophy inclineth man’s mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion."

 4. RELIGIE OF KENNIS ? (2)

  LW haalt Bacon (die wordt gerekend onder het klassiek empiricisme) aan. Popper (die zich kritisch rationalist noemt) kende de philosophie van Bacon, maar Bacon helaas niet die van Popper.

  Te vrezen valt, dat het obscurantisme van voor de Verlichting zijn herintrede in de samenleving Seculo XXI heeft gedaan en haar dogma’s binnen afzienbare tijd definitief zal opleggen.

 5. In een gesprek voor de Noord-Duitse Radio (NDR) van 7 maart 1972 (opgenomen onder vertaling “The Logic and Evolution of Scientific Theory” in: Popper, “All Life is Problem Solving” (Routledge , 1999)),

  lijkt Popper de falsifiering en niet de verifieerbaarheid aan te nemen.

  Dit lijkt precies het omgekeerde van de verifieeerbaarheid van de Vienna Circle van Carnap.

  quotering:

  p.10 Popper: what distinguishes the scientific approach and method from the pre-scientific approach is the method of ATTEMPTED FALSIFICATION

  Dit lijkt verbonden met de kennisleer of kenleer, van Popper.

  In lezing gehouden te Mannheim op 8 mei 1972 (opgenomen onder vertaling “Notes of a Realist on the Body-Mind Problem” in: Popper, “All Life is Problem Solving” (Routledge , 1999)),

  stelt Popper dat waarneming voorafgegaan wordt door hypotheses.

  quotering:

  p.33 Popper’s theory is intimately bound with his theory of knowledge and his theory of science.

  Underlying his theory of knowledge

  = that problems and attempts to solve them through hypotheses, theories or conjectures precede all observation.

  We vinden hier het woord “conjectures” terug dat door onze Nuchtere Nederlander als literatuur wordt opgegeven.

 6. RELIGIE OF KENNIS ? (3)

  Zoals Ivo terecht opmerkt, is de kennistheorie van Popper gebaseerd op het falsificatiebeginsel. Deze kennisleer is daarom revolutionair. Het stelt vast, dat zelfs het begrip "waarheid" relatief is, omdat de ‘ultieme’ waarheid -gelukkig- niet gekend kan worden, maar op gissingen (conjectures) berust. Poppers philosophie is dus in wezen anti-autoritair en verwerpt elke dogmatiek als waarachtige basis waarop geen fundamentele kritiek meer mogelijk zou zijn. Deze nuchtere vaststelling (best beschikbare vermoeden) noopt de mens tot bescheidenheid. De litteratuurvermelding in de vorige reactie ("Conjectures and refutations", ISBN 0-415-28594-1) was helaas weggevallen.

 7. Dag Hub, leuk wat je over mijn oratie schrijft. Ik zal je het verhaal ook sturen via de mail. Hartelijke groet van paul Cliteur

Comments are closed.