Dit is de titel van de lezing die Frank van Dun gehouden heeft op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL conventie in Leiden op 3 en 4 april j.l.

Hij beschouwde daarin de relaties en overeenkomsten tussen overheid en “big business”.

Reeds jaren geleden kreeg ik van een collegae het advies dat als ik echt grote zaken wilde doen, dat ik dan in Den Haag moest zijn!

Een actueel voorbeeld van vermenging is de aanpak van de “INNOVATIE” die zo belangrijk is om mee te komen in de EU die in 2010 sterker dan Amerika moet zijn. (Zie HUBlog van 21 mei:EU moet sterker worden dan de VS)

Omdat dit zo belangrijk is, is er een innovatie commissie onder leiding van President Jan Peter persoonlijk. Ik die club zitten onder andere de Presidenten van Philips, Shell, ING en andere grote bedrijven.

Eén van de eerste besluiten werd het bepalen dat de innovatie-stimulering geconcentreerd moest worden en niet verspreid over het hele land. De keuze van dat gebied viel op “de omgeving van Eindhoven”. Daarbij speelt het natuurlijk geen rol dat Philips daar zit en dat hun directeur in die club zit. Dat zou een grove insinuatie zijn!

Bijna net zo erg als dat politici voor later mooie commissariaten voorgespiegeld worden. Dat Wim Kok in die bedrijven commissaris is, is puur toeval. Net als het toeval is dat Ruud Lubbers, die Koie Annan aan soldaten voor Bosnié hielp, later Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen werd.

Frank van Dun zegt dan ook dergelijke dingen niet in zijn lezing die u volledig kunt lezen op:

http://www.libertarian.to/N…