We schreven hieronder op 29 mei over de oratie van Professor Paul Cliteur.

De reacties leverden meteen al enkele interessante punten op.

Mede daarom is het belangrijk dat de volledige tekst nu beschikbaar is op de site van het Libertarisch Centrum: http://www.libertarian.nl/N…

Cliteur stelt dat uitgaande van een maatschappij die steeds meer multicultureel wordt, de overheid steeds neutraler zou moeten worden. De huidige ontwikkeling van overheden/staten in de richting van een multiculturele staat, zal tot zeer ongewenste situaties leiden.

Wat opvalt in veel discussies over dit en ermee samenhangende onderwerpen is dat men dan ervan uit gaat dat de basis natuurlijk een democratie hoort te zijn. Net alsof iedereen daarover een juist en goed beeld heeft.

Net alsof een democratie (welke?) het beste is dat er mogelijk is. Wij betwijfelen dat ten zeerste.

We zullen het onderwerp democratie zeer binnenkort nog eens aanhalen. Te meer omdat er nu democratische verkiezingen voor het Europarlement voor de deur staan.

Lezers van HUBlog weten waarschijnlijk ondertussen al dat het immoreel is om aan die stemming mee te doen!

Zie daarvoor ook het stukje over de column van Theo van Gogh (30 mei) en onderzoek het advies van Frank van Dun:http://www.libertarian.nl/N…

2 REACTIES

  1. Goede tekst van Cliteur. Ik zette hem op de Nova Civitas-site.

Comments are closed.