Wetenschapper en publicist C.W. Rietdijk spreekt over:

Ideologieën en geestelijke manipulatie als verhulde machtsinstrumenten.

Deze maand zal de heer Rietdijk, een van de meest comstreden Nederlandse publicisten, spreken over groepen in de samenleving en ideologieën – nationalisme, egalitarisme en multi-culturalisme – waar vrijheidlievende mensen ook voor zouden moeten oppassen. Tevens zal hij de manipulatie behandelen die via sexuele taboes en religie wordt uitgeoefend. Voorts komen de belangen van de zwakkerenindustrie en de daaraan verbonden afkeer van eugenetica aan bod. Kortom, genoeg om over te discussieren, je over te verbazen en op te winden.

Libertariërs focussen zich meestal op bemoeizuchte daden van onze overheid. Maar dat is niet de enige organisatie die met alle liefde onze vrijheid bedreigt.

LOCATIE en TIJD

Café Heffer, Oudebrugsteeg 7, Amsterdam

Aanvang 20.00 uur

Wim Rietdijk (1927) studeerde en promoveerde in wis- en natuurkunde. Hij publiceerde ongeveer 30 artikelen over quantummechanica en relativiteitstheorie in vakbladen. Verder over sociaal-culturele onderwerpen o.m. The Scientifization of Culture (Van Gorcum, 1994). Zijn vaak controversiële meningen zorgden ervoor dat hij uitgenodigd werd voor het VARA televisieprogramma “Het Zwarte Schaap” waarin voormalig wethouder Rob Oudkerk hem langs de moralistische meetlat legde en meende dat Rietdijk moest worden behandeld wegens zijn zieke geest. Donderdavond 20 mei kunt u zelf bepalen of Oudkerk het bij het juiste eind had of niet.

Meer info op http://www.meervrijheid.nl

» De website van C.W. Rietdijk