De afgelopen tijd zijn er regelmatig Postbus 51 spotjes geweest over de aankomende verkiezingen voor de Europese Unie. Een aantal mensen gaf hun mening over hoe best belangrijk Europa wel niet is.

Natuurlijk is Europa best belangrijk en dat is Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en wellicht de Zuidpool ook. Alle continenten op deze planeet zijn best belangrijk. Maar dat bedoelt men hier natuurlijk niet mee, want de propagandisten proberen een soort pseudo-gevoel los te maken bij de mensen over de verkiezingen in de Europese Unie en dat op een listige wijze te koppelen aan de rest van het continent. Men kan direct zien dat deze spotjes pure en onvervalsde overheidspropaganda waren, want als dit informatiespotjes waren geweest dan zouden niet alleen de eventuele voordelen worden genoemd, maar ook natuurlijk de nadelen en dat was duidelijk niet het geval.

Het is opvallend dat deze geïnterviewde ‘betaalde’ personen alleen maar positief waren over de Europese Unie. Waar zijn de tegenstanders? Deze worden uiteraard niet in beeld gebracht, want dan zouden de Nederlanders wellicht andere ideeën kunnen krijgen over de Unie en dat is uiteraard niet de bedoeling. Stel je voor de Nederlanders zouden eens weloverwogen argumenten horen van voor- en tegenstanders en dat is absolute ketterij bij onze Eurofiele politici.

Het is werkelijk te zot voor woorden dat de regering en de politiek hier nog mee wegkomen, vooral omdat er zoveel is gebeurd de afgelopen jaren, denk maar aan de corruptie, nepotisme en enorme verspilling van geld aan allerlei onzinnige projecten. Mensen zoals Yasser Arafat, die onlangs nog in Forbes werd genoemd als één van de rijkste mannen op aarde, heeft een groot deel van zijn persoonlijk vermogen te danken aan de goedgeefsheid van de Eurocraten. Klokkenluiders als Paul van Buitenen en Bernard Connolly daarentegen werden vakkundig afgevoerd en op non-actief gesteld door de Eurocratie om als voorbeeld te dienen voor andere eventuele gewetensbezwaarden, die ook eens een boekje open zouden doen over het reilen en zeilen van de Unie.

Inderdaad Europa is best belangrijk, maar de Europese Unie kunnen we missen als kiespijn.

Albert Spits

1 REACTIE

  1. SUPERKANKER (2)

    Het is voor ons en ons nageslacht het ALLERBESTE de SUPERKANKER die EUROPA heet zo spoedig mogelijk officieel te doen vaststellen en geheel te (doen)verwijderen.

Comments are closed.