In 2000 streden George W. Bush en Al Gore om het Amerikaanse presidentschap. Na een nek aan nek race en wat dubieuze hertellingen in Florida werd George W. Uiteindelijk als winnaar aangewezen.

Vanaf dat moment werd Bush door de media en door Jan en Alleman al bestempeld als ‘de slechtste president ooit’, onder verwijzing naar zijn drankzucht, zijn gebrek aan kennis en het simpele feit dat hij ‘de zoon van’ was.

Al Gore stond als vice president van Clinton al bekend als een milieu fanaat en werd door de republikeinen gekscherend The Ozone Man genoemd. En nu heeft Gore z’n ware gezicht nogmaals getoond. Hij gaat de film ‘The Day After Tomorrow’ promoten. De film schetst een apocalyptisch beeld van de nabije toekomst, waarbij onder andere New York wordt overspoeld als gevolg van de stijgende zeespiegel.

Wat was er in vredesnaam gebeurd als Gore president van de Verenigde Staten was geworden? Tot welke idiote maatregelen zou Gore zijn gekomen als hij werkelijk zo’n enorme angst heeft voor klimaatsveranderingen? Gore had vrijwel zeker het Kyoto verdrag getekend, wat volgens deskundigen alleen kan worden uitgevoerd in een centraal geleide economie. Het einde van de vrije markt dus.

Na bijna 4 turbulente en controversiele jaren George W. Bush moet ik concluderen, dat de wereld een stuk beter af is geweest met Bush. Ik ben in ieder geval blij dat Al Gore het niet tot president heeft geschopt.

En daarom: Three Cheers for George Walker Bush !

7 REACTIES

 1. DE DUVEL OF BEELZEBUB ?

  De logica om de fanatiek religieuze aartsbedrieger BUSH te huldigen tegenover een z.g. "milieufanaat" GORE ontgaat mij volledig.

  Het is ook absoluut geen uitgemaakte zaak, -zoals in libertarische kringen graag voetstoots wordt geslikt,- dat internationale milieumaatregelen UITLUITEND op oneigenlijke gronden zouden zijn gebaseerd, en evenmin geen gunstige effecten zouden sorteren.

  Ook de wetenschap heeft (gelukkig) de wijsheid niet in pacht, maar we moeten wel kritisch blijven.

  Dit dogmatische artikel getuigt dan ook, -afgezien van de onbewezen premissen- van PSEUDO-wijsheid en een ernstig gebrek aan politiek inzicht.

 2. Inderdaad. ik ben absoluut geen fan van Bush jr. En wellicht is hij de slechtste president die de VS na 1945 gekend heeft. Alleen zou het onder Gore NOG slechter zijn geweest. Bedenk ook dat Tipper Gore (zijn vrouw) meende dat sommige popmuziek "duivels" was en daarom moesten er waarschuwingsstickers op de betreffende platen geplakt worden. Stel je voor, een godsdienstwaanzinnige als first lady!!!

  (achteraf gezien bleken die waarschuwingsstickers juist verkoopbevorderend te werken overigens)

 3. Het is zelfs in de VS nog altijd zo, dat de president NIET de absolute macht heeft en evenmin de FIRST LADY. Wat we tegenwoordig zien is een gevaarlijke geestelijke verarming van onze samenleving en van ons politiek leiderschap, dat uitsluitend EIGENBELANG nastreeft.

 4. Waarschuwingsstickers op popmuziek werken inderdaad verkoopbevorderend. Mijn vroegere docent Nederlands Dr. J.D.P.Warners had toen hij opkwam voor militaire dienst een grote koffer boeken bij zich. Teneinde belangstelling van andere dienstplichtigen voor deze boeken niet aan te moedigen vertelde hij dat ze allemaal op de index stonden ( een toenmalige verbodslijst van de Katholieke kerk).

  De volgende dag waren al zijn boeken gestolen.

 5. De eigenaardigheden van Bush and Al Gore zijn onvergelijkbare grootheden,evenals die van Hitler en Den Uyl. In zo’n geval dient tussen twee kwaden gekozen te worden. Wie daar een perfect systeem voor heeft, mag het mij zeggen.

 6. RUSSO FOR PRESIDENT ?

  Het is interessant te vernemen, dat ook Hugo van Reijen het dilemma tussen BUSH en GORE bevestigt. Maar ook met hem verschil ik van mening. Immers niemand kan verplicht worden uit twee kwaden (DOGMATICI) te kiezen en er is altijd een alternatief: blanco stemmen. Voor de verkiezingen van november ’04 is er trouwens een heuse Libertijnse presidentskandidaat: Aaron Russo. http://www.russoforpresiden

  Overigens hebben niet-Amerikanen, zoals wij hier, er natuurlijk niets over te zeggen en Libertariers staan zelfs al huiverig tegenover Europese Verkiezingen, als ik het goed begrepen heb.

Comments are closed.