De kruidenier die mij suiker verkoopt zou raar staan te kijken als ik hem vroeg of er een wachtlijst was voor de aankoop van een kilo suiker. Want alleen in Noord-Korea staan mensen nog voor suiker in de rij!

De wachtlijst op de vrije markt treedt uitsluitend op als er sprake is van een product waarvoor de vraag de productiecapaciteit op korte termijn overtreft: een nieuw model auto, een populair restaurant, een kapper die erg in de mode is, doordat hij bij voorbeeld de koningin als klant heeft of films met een nieuwe populaire filmster wiens producent nog niet veel films afgeleverd heeft.

Hoe dan de in Nederland bestaande wachtlijsten in de medische sector te verklaren?

Deze wachtlijsten vinden helaas hun oorzaak in overheidsingrijpen en overheidsvoorschriften in het voor 60 procent communistische Koninkrijk der Nederlanden.

Evenals de fietsenwinkel, de bordenwinkel en de knopenwinkel in staat zouden zijn, een eventueel door plotseling toenemende vraag ontstaande wachtlijst binnen korte tijd tot nul te doen inkrimpen, zo is natuurlijk ook de medische sector hiertoe in staat.

Als de vrije markt zou mogen functioneren in de gezondheidszorg, dan zouden deze wachtlijsten binnen enkele maanden geheel weggewerkt worden. Ongetwijfeld zal het Nederlandse parlement kans zien de bestaande gesovjetiseerde situatie nog lange tijd voort te doen duren.

Wie nu terstond geholpen wil worden, stapt op het vliegtuig naar Geneve, Bangkok, Singapore of naar ik onlangs uitvond Ankara, waar de chirurg na consultatie alleen de vraag stelt: “Schikt het U aanstaande woensdag of is donderdag beter?”

Behalve als men belangrijk politicus is: voor deze waardeloze prullen staat de deur van de Nederlandse spreekkamer immer open, hoezeer de Minister dit ook moge ontkennen.

———————————–

Ingestuurd door Hugo

VOLGENDE WEEK : de Nederlandse tandarts.