Enige maanden geleden heb ik al een stukje geschreven over de druk die de EU-ministers van Financiën Zwitserland hebben opgelegd om snel tot een akkoord m.b.t. de bronheffing op zwarte spaartegoeden te komen. Nu eist minister Zalm een snelle deal met de Zwitsers over zwart geld.

Minister Zalm en consorten vinden dat de Europese Commissie alsnog toezeggingen aan Zwitserland moet doen om koste wat kost te voorkomen, dat de met veel moeite tot stand gekomen spaartegoedenrichtlijn alsnog om zeep wordt geholpen en er volgend jaar niets terecht komt van de informatie-uitwisseling en bronheffing op zwarte spaartegoeden.

Koste wat het kost is beslist een ander geluid dan staatssecretaris Wijn een paar maanden geleden liet horen. Hij zei toen:” Er zal geen enkele nieuwe concessie aan de Zwitsers worden gedaan. Dit is wat het is. Wat we nu aan Zwitserland bieden, is een mooie deal. Ze krijgen er genoeg voor terug.”

Volgens Zalm is de spaartegoedenrichtlijn ontzettend belangrijk en moet gewoon doorgaan.

Belangrijk voor wie?

Hij wil niet accepteren dat door de tegenwerking van Zwitserland de voor de lidstaten cruciale deadline in juni niet wordt gehaald. Lukt dit niet dan is het onmogelijk de wetten in de lidstaten nog aan te passen.( Kunnen we de Zwitsers niet overhalen om het nog een tijdje te rekken?)

Volgens de belangrijke richtlijn waarover de EU-landen het vorig jaar eens werden, zullen de Europese lidstaten vanaf 1 januari 2005 informatie met elkaar gaan uitwisselen over de buitenlandse spaartegoeden van EU-burgers in de verschillende lidstaten. Daardoor wordt het voor de fiscus een stuk makkelijker zwarte en criminele spaartegoeden te traceren.

In de oren van de meeste burgers klinkt dit aannemelijk, maar……..

De EU landen met een bankgeheim mochten ook opteren voor het invoeren van een bronheffing, waardoor de spaarder anoniem blijft, maar toch geld wordt afgedragen aan de lidstaat waar hij of zij woont. Onder meer België, Luxemburg en Oostenrijk kiezen voor deze variant.

Dus je zet een informatiekanaal op om zwarte en criminele spaartegoeden te traceren met de bedoeling om de eigenaar of eigenares te achterhalen, maar tegen een vergoeding van 15 tot 20 % mag je anoniem blijven. Het klinkt hetzelfde als een boete voor te hard rijden uitschrijven, onder het mom dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt.

In beide gevallen gaat het om een “buitengewone” belastingverhoging.

Zwitserland wil een uitzonderingspositie hebben waarbij het in de toekomst volgens het verdrag niet verplicht kan worden informatie over belastingontwijking te verstrekken, wat in het land formeel immers niet strafbaar is. Dus als Zwitserland dit gedaan weet te krijgen, hoeven zij in feite geen enkele informatie te verstrekken, aangezien de meeste spaartegoeden daar gestort zijn vanwege belastingontwijking in de lidstaat waar men woont.

Indien aan de wensen van Zwitserland wordt voldaan, is de kans groot dat andere lidstaten ook nieuwe eisen gaan stellen. Met name Luxemburg is zeer beducht dat Zwitserland er enkele voordelen weet uit te slepen die het voor spaarders aantrekkelijk maakt hun geld naar dat land te verhuizen.

Wat een poppenkast. Afvoeren dat plan. De belastingdruk is al veel te hoog, waardoor de EU toch al niet meer kan concurreren met andere delen van de wereld.

En als eenmaal het verdrag wel getekend wordt, dan vloeien de spaartegoeden naar andere delen van de wereld waar geen verdragen mee zijn afgesloten. Dus het resultaat zal zijn: een verdergaande bureaucratie die zichzelf bezighoudt met het dichten van de nieuwe ontstane gaten.

Nog minder vrijheid voor de mensen om zelf te beslissen wat zij met hun verdiende geld mogen doen.

Zalm is lid van de VVD. Waar stond een van de V’s ook weer voor??

Of betekent VVD nu: Vrijheid Voor Dieven.