De Zwitsers zijn onder de druk van de EU bezweken. Zwitsers gaan nu ook zwarte tegoeden belasten.


Een akkoord met Zwitserland over het belasten van de rente op zwarte spaartegoeden, waaraan jaren is gewerkt, is op een haar na rond.

Dus diefstal noemen ze tegenwoordig ook al werk!!

De ministers van buitenlandse zaken van de EU accepteerden een regeling waarin de Zwitsers, in ruil voor hun handtekening, hun bankgeheim mogen behouden.

Ook de Luxemburgers schijnen hun bankgeheim te mogen behouden, in ruil voor het niet torpederen van het verdrag, maar daar is minister Donner weer op tegen, omdat dit binnen de EU een precedent schept.

(Wordt misschien vervolgd)

Wat is het gevolg als u in Zwitserland of Luxemburg een bankrekening heeft?

Aangezien het bankgeheim nog geldt, zullen de namen en adressen van de rekeninghouders niet aan de desbetreffende belastingdienst van het land van de ingezetene worden doorgegeven, maar moeten Zwitserland en Luxemburg een zogenaamde bronheffing van 15% over de rente-inkomsten heffen.

Deze heffing wordt dan doorgesluisd naar het ministerie van financiën in het land van de rekeninghouder.

Nogmaals het gaat hier om spaartegoeden die ontrokken zijn aan het oog van de nationale belastingdiensten en hebben dus niets te maken met gelden die verworven zijn door misdadige handelingen. Dat was de oorspronkelijke bedoeling, maar ja, als je als overheid meer kunt “krijgen” dan laat je zo’n kans niet lopen, nietwaar.

Laat ik nu denken dat ik zo mijn prepensioen zou kunnen financieren. Tenslotte moeten we daar zelf voor gaan sparen. (Doen we dit al niet dan?) Maar naast de totale belasting- premiedruk van ongeveer 75 % willen ze toch nog meer.

Leve de vrijheid!!

1 REACTIE

  1. Nu, er zijn nog een paar hindernissen… De ratificatieprocedure moet nog worden beëindigd, wat o.a. een referendum kan inhouden… en het is zeer de vraag of de Zwitsers een akkoord zullen goedkeuren dat hun nationale belangen doorkruist. Voor de rest is de spaarrichtlijn maar definitief als ook San Marino, Andorra en Liechtenstein ermee akkoord gaan. Is bij mijn weten nog niet gebeurd…

Comments are closed.