Als je de krant openslaat, en behalve naar het voetbalnieuws, eens rustig naar de koppen kijkt, moet je wel tot de conclusie komen dat we in een rare wereld leven.

Door het werk van ondernemers en uitvinders heeft de mensheid de beschikking gekregen over steeds meer hulpmiddelen. Steeds meer vroegere onmogelijkheden worden mogelijk.

Daardoor neemt aan de ene kant de welvaart, gezondheid, levensverwachting nog steeds toe. Maar aan de andere kant zie een steeds verder gaande uitholling of in elkaar storten van de maatschappij.

Vandaag valt op dat het helemaal niet zo best zit met de ENERGIEVOORZIENING in Nederland Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken lanceert een noodplan. Als er niet voldoende energie geleverd kan worden, zullen de burgers als eerste van het net worden gegooid. (Pas op je diepvriesproducten!) Let wel, we leven in 2004!

Nieuwe elektriciteitscentrales hadden al lang geleden gebouwd moeten worden. Daarom doen overheden nu net alsof ze de elektriciteitsvoorziening wil privatiseren. Uiteraard op de gebruikelijke halve manier. Particuliere investeerders voelen er daarom helemaal niets voor om in die centrales te investeren.

De TREINEN rijden niet op tijd of helemaal niet of maken ongelukken. De Spoorwegen zijn niet rendabel. In de Tweede Kamer wordt door Eddy van Hijum verdedigd dat de NS geen winst hoeft te maken en dat ze op onrendabele baanvakken moeten blijven rijden. De service bij de kaartjesverkoop gaat met de dag achteruit.

En zo zijn er nog meer gebieden waarop ondanks de vooruitgang in de techniek de service en het gemak voor de gebruiker minder en minder wordt.

Het liefst wijten de politici dit aan “privatisering”. Daarmee strooien ze de burgers zand in de ogen, want zolang de staat de enige aandeelhouder of licentiehouder is, maakt de staat de dienst uit. Er is niets geprivatiseerd.

En daardoor die achteruitgang.

Om deze ontwikkeling beter te begrijpen is lezen van ATLAS SHRUGGED van Ayn Rand zeer aan te bevelen.

En dan ook helpen om te komen tot een libertarische wereld.

Zie ook van Edward W. Younkins: “Atlas Shrugged in the Business School”.

op: http://www.libertarian.to/N…

===================================================

2 REACTIES

  1. SOMS GELOOF JE EIGEN ADVISEURS NIET

    Ik heb het boek <b>Atlas Shrugged</b> in de jaren 70 met veel belangstelling gelezen. Erger is ben nog steeds zeer onder de indruk. De schrijfster heeft ook in later jaren menigmaal van zich doen spreken als adviseur van, ja: president <b>Ronald Regan</b>, het grote voorbeeld van president George W. Bush.

    Het boek is in grote lijnen ontleend aan gebeurtenissen in de dertiger jaren; Rusland, Italië, enz. In de jaren tachtig zag je in de USA al veel signalen van wat de schrijfster aangaf. Met name de openbare infrastructuur die was weggevaagd. Later ook in ‘good old England’. In huidige tijd maken we dat nu mee in Nederland. Nu wordt het ook nog eens georganiseerd uitgevoerd door de overheid. En vergeet niet in het mist geïnspireerd door amerikaanse adviseurs die heel goed de weg weten in … Brussel. Globalisering heet dat spel, maar ze vertellen er niet bij wat je moet weten en ervoor moet doen … Want dan wordt het spel niet leuk meer.

Comments are closed.