Alle werknemers in ons land met lage- en middeninkomens moeten een “werkbonus” van 500 euro krijgen die wordt uitgekeerd via een korting op de loonbelasting. (Discriminatie op inkomens?)


Dit is onderdeel van een groot banenplan van de PvdA dat wordt gepresenteerd door partijleider Bos.

Ik zal er wat onderdelen uitlichten.

De PvdA wil de kosten voor kinderopvang voor werknemers fors verlagen en voor werkgevers zelfs op nul brengen. Werknemers mogen hun kosten voor kinderopvang volledig van de inkomstenbelasting aftrekken, waardoor zij gemiddeld eenderde van het werkelijke bedrag betalen.

Dit is een goed idee, want de meeste werkgevers zagen zich met het huidige stelsel voor een dilemma geplaatst. Zij moesten de wet op gelijke beloning overtreden, omdat bij vergoeding van de kinderopvang, de salarissen, bij een gelijke functie of werkzaamheden, voor de werknemers met kinderen hoger werd, dan voor de werknemers zonder kinderen. Voor vele werkgevers en ondernemingsraden was dat de reden een vergoeding voor kinderopvang af te wijzen.

Zie de kosten voor kinderopvang maar als beroepskosten.

Volgens de PvdA wordt werken aantrekkelijker gemaakt door de speciale bonus. Immers van het brutoloon houden werknemers dankzij de bonus netto meer salaris over, omdat zij dan minder belasting moeten betalen.

Dit moet dan volgens het PvdA-plan tienduizenden of mogelijk tegen de 100.000 extra banen opleveren.

Hieruit blijkt dat de PvdA nog steeds redeneert vanuit een geleide/geplande economie.

Wie schept die banen? Denken ze nu echt dat dit de concurrentiepositie t.o.v. het buitenland wordt verbeterd, door een “werkbonus” in te voeren?

Het helpt beter om de minimumlonen af te schaffen en de belasting- en sociale verzekeringsdruk drastisch te verminderen, dan pas kunnen er weer banen gecreëerd worden.

Tevens wil Bos dat er 10.000 nieuwe banen worden geschapen in het onderwijs en dan met name in het vmbo, waar grote problemen heersen. Zo verlaten veel vmbo-leerlingen de school nog steeds zonder diploma. Het mes snijdt dan aan twee kanten volgens de PvdA. Er wordt werkgelegenheid geschapen en de leerlingen kunnen beter worden begeleid, waardoor de uitval drastisch wordt verlaagd. De totale kosten bedragen 500 euro miljoen.

Aangezien dit via de belastingen betaald dient te worden en het resultaat van deze nieuwe inzet twijfelachtig is, zal waarschijnlijk de “werkbonus” weer snel ingeleverd moeten worden om het begrotingstekort niet boven de 3% te laten stijgen.

Trouwens waar haalt hij die 10.000 leerkrachten vandaan?

Het wordt tijd voor een “echte” vrije markt om deze problemen op te lossen.

2 REACTIES

 1. Een nog eenvoudiger plan, in de geest van politieke oplossingen, is het volgende:

  Deel alle werklozen in twee groepen.

  Laat groep A gaten graven en

  laat groep B die gaten dichtgooien.

  Dan heeft iedereen "werk" en de werkloosheid is opgelost.

 2. Woutertje wil zijn plannen onderandere financieren door het fiscale voordeel op het grijze kenteken af te schaffen en de voorgenomen afschaffing van de OZB niet door te laten gaan.

  Die bonus van 500 eurootjes wordt dus voor een groot deel teniet gedaan omdat die werkenden die een eigen huis hebben meer belasting moeten betalen.

  Verder worden met het afschaffen van het grijze kenteken de bedrijven zwaarder belast.

  Wouterman moet nog maar eens een lesje economie gaan volgen (les 1 is mijn voorstel)….

Comments are closed.