De corrupte overheid met haar kompaan de NMA als belemmeraars van vervoer*).


Korte tijd geleden wilde een maatschappij uit Georgetown,Guyana gaan vliegen op Amsterdam. De aanvraag is afgewezen op grond van het feit dat ertussen beide landen geen luchtvaartbedrag bestaat. Dit is een niet bestaande afwijzingsgrond. Bovendien is de maatschappij medegedeeld dat indien er ooit toestemming komt voor een verbinding, deze verbinding niet mag aansluiten op een vlucht naar Paramaribo.

Dit is vreemd, want dat is juist de bedoeling van de passagiers op deze eventuele vlucht. Zij willen allemaal langs een omweg naar Paramaribo, omdat de directe vluchten op Paramaribo te duur zijn en geen vervoer van op de transatlantische route gebruikelijke hoeveelheid bagage toestaan( twee koffers van 32 kilo versus de bestaande toewijzing van 20 kilo).

Aan te nemen valt dat de overheid wel denkt aan het beschermen van de belangen van de KLM, maar niet aan miljoenen passagiers die teveel betalen op de sector Amsterdam-Paramaribo en evenmin aan de passagiers die niet kunnen vliegen omdat de prijs voor hen te hoog is.

Deze problematiek speelt al vele jaren op de route van en naar Paramaribo en in mindere mate op de route van en naar de Nederlandse Antillen.

Er zijn zelfs twee clubs opgericht (Vrije Vogel en Vereniging van Reizigers), die als doelstelling hebben de hoge tarieven te bestrijden.

Bij de NMA zijn verschillende procedures aangespannen die al jarenlang voortslepen, maar de NMA doet net alsof zij de zaak niet begrijpt en behandelt deze zaken in ambtelijk tempo, dat wil zeggen op een fractie van de normale snelheid.

Staatssecretaris, parlement en rijksluchtvaartdienst werken allemaal tegen om concurrentie op deze routes te voorkomen en worden systematisch door KLM omgekocht ONDER MEER door middel van verstrekking van gratis tickets en ongelimiteerde bagagetoewijzingen wanneer deze functionarissen op reis gaan.

Deze corruptiepogingen strekken zich eveneens uit tot de pers. Een journalist die enkele keren kritisch schrijft over de KLM, kan er zeker van zijn na verloop van enige tijd gratis tickets en /of werk aangeboden te krijgen als auteur van stukken in een van de KLM-publicaties.

Het gehele systeem is dus door en door corrupt.

Enkele dagen geleden kwam eveneens uit dat KLM tracht te voorkomen dat Singapore Airlines een vrachtdistributiecentrum opent op Schiphol
.

Hugo

1 REACTIE

  1. Singapore Airlines, dat is een Belgenmop, eigenlijk een Hollandersmop, van de Luchtzak.

    http://www.luchtzak.be/arti

    If Singapore does not get the permission to create the "hub" at Amsterdam, Singapore air will take the case to Brussels.

Comments are closed.