Deze week werd er een artikel gepubliceerd in de Volkskrant over de corruptie onder topambtenaren van het Ministerie van Onderwijs. De lagere ambtenaren ergerden zich al een tijd groen en geel aan de escapades van deze topambtenaren.

Wat eigenlijk uit het oog wordt verloren is dat er nauwelijks tot geen controle bestaat op de ministeries en departementen. Met dit bedoel ik uiteraard niet de Algemene Rekenkamer of andere quasi-instanties, die door de zelfde overheid worden aangestuurd.

In de vrije markt heeft de burger als consument een duidelijke beslissing over datgene wat hij of zij koopt. Dit is niet het geval bij de overheidsdepartementen en ministeries. Daar wordt niet gekeken wat de burgerij het liefste zou willen kopen, via een zogeheten marktaanbodsmodel, maar naar wat de overheid kan aanbieden, een socialistisch vraagmodel. De kwaliteit is ronduit slecht en de prijs van hun ‘producten’ wordt steeds hoger opgedreven. Dit laatste wordt via de belastingen binnengehaald via ‘cliënten’, alsof een belastingdienst ‘cliënten’ heeft, volgens deze kromme redenering zou de mafia ook ‘cliënten’ hebben.

Met een onmondige ‘clientèle’ is het gemakkelijk voor de overheid om alle klachten, onvrede en protesten naast zich neer te leggen, want zij krijgt haar geld toch wel. In een normale economie zouden deze taken allang aan de markt zijn overgedragen, of in ieder geval grotendeels zijn afgestoten. Of dat nu geldt voor onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, gebouwen of anderszins. In de vrije markt bestaat er geen corruptie, want het bedrijfsleven is druk doende om aan de groeiende vraag van producten te voldoen en heeft daarom geen tijd om allerlei baantjes, neveninkomsten, commissariaten, of douceurtjes te geven aan welwillende of corrupte overheidsambtenaren of politici, want deze laatste hebben dan geen enkele invloed meer op de bestedingen.

Willen we van de zo langzamerhand veelomvattende corruptie afkomen binnen het staatsapparaat zouden de meeste departementen moeten worden geprivatiseerd, met uitzondering van politie, justitie en defensie.