Afgelopen zondag 6 juni vierden we in Breukelen de dag van het Kapitalisme.

Het was niet alleen een zeer gezellige bijeenkomst, maar ook een nuttige. Oude vriendschappen werden opgerakeld en nieuwe gemaakt.

Nieuwe en lopende projecten werden besproken. Hierop komen we later nog nader terug.

Uiteraard werd ook de huidige situatie van het libertarisme en aanverwante stromingen besproken. Daarbij viel op dat, in tegenstelling tot 3 jaar geleden, er nu veel meer “libertarische” activiteit is. Toen waren er alleen het Libertarisch Centrum en de LP. Nu zijn er zowat een tiental “libertarische kernen”.

TOCH WEL EEN HOOPVOLLE ONTWIKKELING.

Commentaar en vragen over onderstaande groeperingen bij info@libertarian.nl of bij de betreffende organisatie.

Organisaties en/of Personen nu actief:

STICHTING LIBERTARISCH CENTRUM

http://www.libertarian.nl

mailto:info@libertarian.nl

HUBlog

http://wwwllibertarian.nl/h…

mailto:info@libertarian.nl

STICHTING MEER VRIJHEID

http://www.meervrijheid.nl

mailto:info@meervrijheid.nl

FREDERIC BASTIAT STICHTING

http://www.bastiatstichting.nl

LIBERTARISCHE PARTIJ

http://www.libertarischepar…

FREE EUROPE

http://www.free-europe.org

mailto:info@free-europe.org

KEY TO LIBERTY

JONGE LIBERTARIERS

jongelibertariers@hotmail.com

HET NATUURRECHT

http://www.hetnatuurrecht.nl

STARTPAGINA

http://libertarisme.pagina.nl/

OBJECTIVIST

http://www.giorgioproductio…

NOVO CIVITAS (België)

http://www.novacivitas.org/

LIBERTARIAN ALLIANCE (Engeland)

http://www.libertarian.co.uk/

LIBERTARIAN INTERNATIONAL (Europa)

http://www.libertarian.to

mailto:info@libertarian.to

INTERNATIONAL SOCIETY for INDIVIDUAL LIBERTY (ISIL) (wereld)

http://www.isil.org

Meer informatie bij de betreffende organisatie of bij info@libertarian.nl

2 REACTIES

 1. http://www.natuurrecht.nl

  In zijn “Korte inleiding tot het natuurrecht” stelt Robert de Limburgh dat het natuurrecht gebaseerd is op een intuitief gevoel.

  Mij lijkt deze basis zeer gevaarlijk aangezien dit te dicht aanleunt bij dat waarop Rawls achter de sluier van de onwetendheid een beroep wenst te doen.

  Samen met de Brusselse rechtsfilosoof, en tegenstander van het natuurrecht (maar daarom zijn zijn inzichten niet per se fout), wijlen Chaim Perelman zie ik het natuurrecht eerder gebaseerd op “la nature des choses”, “die Natur der Sache” (mijn kennis van de Duitse taal is zeer slecht, schiet mij niet dood als dat moeten luiden “Der Natur des Sache”).

  In zijn in de bibliografie geciteerde paper zegt Lysander Spooner dat het natuurrecht het recht is dat kinderen toepassen in hun spel. Indien de kinderen ieder een verschillende intuitie hadden zou geen spel mogelijk zijn. De aard van een spel leidt ertoe dat er objectieve (niet-intuitieve) criteria bestaan waaraan de deelnemers van het spel zich moeten houden.

 2. Beste Ivo en overige geinteresseerden,

  Een (rijkelijk) late reaktie:

  Intuitief gevoel is inderdaad een wat erg algemene omschrijving. Tegelijkertijd maakt het wel duidelijk dat het erg moeilijk is om het natuurrecht in objectieve bewoordingen te schetsen.

  Inmiddels is aan http://www.natuurrecht.nl echter ook het stuk "Inleiding in de rechtsfilosofie" (van Frank van Dun) toegevoegd. (Zie menu "gerelateerd"). Dat artikel is wat duidelijker in het beschrijven van het Natuurrecht en de relatie daarvan met het positivisme. Ik hoop hiermee wat meer duidelijkheid in deze ingewikkelde maar fascinerende theorie te kunnen geven.

  Groet,

  Ronald Slagboom

Comments are closed.