Het lijkt alsof iedereen weet wat een democratie is. Totdat je het op de man af vraagt. Probeer het maar, je krijgt de meest vage definities.

Hier volgen enkele van de antwoorden.

Hebt u betere definities? Laat ze maar eens horen, misschien vinden we er dan een die algemeen geldig is, of die algemeen geaccepteerd kan worden.

–Democratie is als je mag zeggen wat je wilt.

Dat is dus niet in Nederland.

In een democratie kan het Parlement de regering naar huis sturen. (Ivo)

Democratisch is een regime wanneer het gelegitimeerd wordt door de goedkeuring van de geregeerden. (Paul Cliteur in zijn boek:”Tegen de Decadentie” pag.88) *)

Dat hebben we in Nederland dus ook niet. Ik ken veel geregeerden die het niet goedkeuren!

Democratie is een systeem waar 51% van de stemmen (van de opgekomen kiesgerechtigden) alle andere mensen dwingt (zo nodig mer “legaal” geweld) te doen wat de stemmers willen.In de praktijk komt dit neer op een veel lager benodigd percentage dan 51.

Democratie is het systeem waarin iedereen denkt dat hij er beter van wordt ten koste van alle anderen. (Frederic Bastiat)

Democratie betekent ongelimiteerde meerderheidsregels . . . . een sociaal systeem waarin iemand’s werk, iemand’s eigendom, iemand’s geest en iemand’s leven overgeleverd zijn aan de genade van een willekeurige groep die kans ziet een meerderheidsstemming te fabriceren op welk moment en voor welk doel dan ook. (Ayn Rand in Ayn Rand Letter)

—————————————————–

Van Dale: Democratie: Staatsvorm waarbij het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf regeert en vrijelijk zijn mening en wensen kan uiten.

[zelfs hier zie je hoe ver je van echte persoonlijke vrijheid verwijderd bent.]

——————————————————

Een interessant aansluitend artikel van David Frankenhuizen “Het gevaarlijke geloof” verscheen vandaag op MeerVrijheid: http://www.meervrijheid.nl/…

—————————————————

*)Paul Cliteur: Tegen de Decadentie, ISBN 09 295 09783 /NUR 740

In het boek gaat Cliteur wel meer in op de “democratische rechtstaat” en in het bijzonder op “rechtstaat”. Maar m.i. te weinig op het het begrip “democratische”. En daardoor komt de rechtstaat op drijfzand. (Zie definitie van Ayn Rand)

9 REACTIES

 1. Voor Bertrand Russell die ik hier onlangs bekritiseerde omdat hij samen met Wittgenstein en Ayer een hele wolk filosofie gecondenseerd heeft tot een druppeltje taalleer (deze uitdrukking is van Hans Joachim Störig in zijn “Geschiedenis van de Filosofie”) is het hoofdprobleem van de geschiedenis de strijd tussen sociale cohesie en individuele vrijheid (hoe sociale cohesie bewerkstelligen zonder de individuele vrijheid te veel in gevaar te brengen? – zie de “Introduction’ van Russell’s “History of Western Philosophy”)

  In een document genaamd “Ideas that have Helped Mankind” from "Unpopular Essays" by Bertrand Russell, dat ergens op het web rondhangt, schrijft hij:

  Social cohesion, which among the apes is confined to the family grew in pre-historic times as far as the tribe, and in the very beginnings of history reached the level of small kingdoms in upper and lower Egypt and in Mesopotamia. From these small kingdoms grew the empires of antiquity. and then gradually the great States of our own day, far larger than even the Roman Empire.

  Zijn liberteiren misschien niet opgegroeid in een familie?

  Onlangs (verleden maand) kocht ik een boek dat ik nog niet gelezen heb: Tim Heysse en Wilfried Gooossens (red.), “Democratie als filosofisch vraagstuk – Lezingen over macht, vertegenwoordiging en politiek” (Kapellen, Pelckmans, 2003)

  Ik zal aan mijn fanclub niet verbergen dat ik dat boek kocht met de intentie het te bekritiseren.

  In het “woord vooraf” lees ik echter het volgende:

  “Op zijn terugkeer van de Trojaanse Ooorlog raakt Odysseus met zijn kompanen verzeild in een grot van een Cycloop, een eenogige reus. De Cycloop is een ‘verschikkelijk monster’: bij wijze van welkomstgeschenk krijgt Odysseus de gunst als laatste te worden verslonden. Toch is de Cycloop geen onwetend wezen dat niets met de mensen gemeen heeeft … Wat de Cycloop onderscheidt van mensen zoals wij is dat hij ‘eenzaam leeft ver van de anderen vandaan en slaapt met zijn geiten en schapen’. Hij is immers, zo verklaart Homeros, ‘te weinig beschaafd om van recht en wetten te weten’“

  Geen familie en dus weten liberteiren niks van wetten en dus moeten zij niks hebben van sociale cohesie noch van democratie?

  Ik vergis mij waarschijnlijk, maar wie doet mijn hersengymnastiek over?

 2. Punt is dat ik geen beter systeem zou weten. Of het zou het opheffen van de staat moeten zijn.

  Een democratie kan werken, mist er een goede constitutie bestaat die de staat, democratisch of niet, verbiedt bepaalde maaatregelen te nemen. De constitutie zou eigendom en vrijheid als heilige en onschendbare rechten moeten garanderen.

 3. Hierboven zit ik maar te zeveren over Bertrand Russell en Homeros, maar ene Xavier Magnée, vroegere stafhouder van Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, die heeft eerder deze week in zijn hoedanigheid van advocaat van de Heer Dutroux (U weet wel, die vent die jonge meisjes gevangen hield, verkrachtte en vermoordde) blijkbaar voor het assisenhof van de Zuid-Belgische stad Aarlen burgerlijke ongehoorzaamheid gepleit voor de jury.

  Ja, juist zoals Hub, heeft hij aan de jury gevraagd “STEM NIET”

  Het is thans de veertiende week van het proces. Dit is wat Gazet van Antwerpen schrijft in haar retrospectieve voor het nageslacht:

  http://www.gva.be/dossiers/

  In de veertiende week is het de beurt aan mr. Magnée, ook Dutroux’ advocaat. Die pleit ervoor dat de juryleden niet zouden antwoorden op de schuldvraag (waar ze wél toe verplicht zijn, op straffe van boete) omdat dit proces niet alle vragen beantwoord heeft en de affaire nog niet tot de bodem is uitgezocht.

  Dit alles zou grappig zijn, ware het niet dat de Dutroux tenlaste gelegde feiten zo ernstig lijken.

 4. democratie is illusoir’

  democratie is geen sprake

  democratie is een werkwoord

  democratie is dood

  democratie is enige wapen tegen fundamentalisme

  democratie is de wil van het volk

  democratie is als een vlot

  democratie is een beslissingsmethode die handig kan zijn voor een groep mensen die een gezamenlijk belang nastreven

  democratie is het sleutelwoord in de bestrijding van honger

  democratie is volgens fukuyama "de best mogelijke oplossing voor de problemen van de mens"

  democratie is in > opkomst

  democratie is in opkomst

  democratie is de technische haalbaarheid

  democratie is een meerjarig programma dat ten doel heeft in gemeenten een cultuurvernieuwing richting dualisme te

  democratie is een beperkt onderzoek gehouden naar de mate waarin gemeenten dualisme al in de huidige

  democratie is afgeleid van twee griekse woorden

  democratie is

  democratie is van democratie sprake

  democratie is in en door veel politieke strijd tot stand gekomen

  democratie is het bestuur van het volk

  democratie is er voor de politieke en financiële bovenlaag

  democratie is een staatsvorm waarbij niet de individuen of groepen

  democratie is niet voor bange mensen’ gepubliceerd op vrijdag 12 april 2002 19

  democratie is failliet

  democratie is een groot maar breekbaar goed

  democratie is stemmen geen luxe

  democratie is een relatief recente verworvenheid en de uitkomst van een lang politiek emancipatieproces

  democratie is met name een doel

  democratie is vrij ingewikkeld

  democratie is de kunst en wetenschap van het beheren van het circus vanuit de

  democratie is net zo belangrijk als de opbouw van de republiek

  democratie is nog hoofdzakelijk gebaseerd op rationeel gedrag

  democratie is gebaseerd op de vooronderstelling dat de soevereiniteit aan het volk behoort in plaats van aan de heerser

  democratie is de grote verliezer als politici moeten omringd worden door lijfwachten

  democratie is een toverwoord dat deuren opent en ogen sluit

  democratie is zeker niet het werk van onze vorsten

  democratie is niet verenigbaar met nattevingerwerk of misplaatste zuinigheid

  democratie is een voldongen feit

  democratie is een begrip van en voor iedereen

  democratie is moeilijk te vinden

 5. heej hallo, ik mag nog niet stemmen! maar ik heb wel mijn eigen mening en die kom ik voor uit!

  ik laat me door niemand leiden en zo hoort het!

Comments are closed.