In The International Herald Tribune van 8 juni 2004 schrijft Don McKinnon dat volgens schattingen van OECD ieder Europees gezin 1000 euro per jaar kwijt is aan regeringssubsidies en -giften.

Europese overheden geven meer dan 1250 miljoen euro per jaar uit om Europese boeren en boeren in voormalige overzeese gebieden te subsidieren op kosten van meer efficiente producenten in niet ontwikkelde landen.

Hetzelfde geschiedt met suikerraffinaderijen. De productiekosten van suiker zijn binnen Europa 200 procent hoger dan in India en 400 procent hoger dan in Zambia.

Van elke drie euro die Europa geeft aan Mozambique wordt een euro teruggenomen door middel van het verbieden van toegang tot de Europese markt.

Dit alles is uiteraard zeer schadelijk voor de Europese consument die hiervoor mag betalen, dag in dag uit, jaar in, jaar uit.

Europa : corrupt en redeloos!


Hugo van Reijen

1 REACTIE

  1. De genoemde cijfers zouden betekenen, dat, uitgaande van 100 miljoen Europese gezinnen, de regeringen van de EU-lidstaten 100 miljard EURO aan subsidies en giften uitgeven. Hierbij komt nog een bedrag van 1,25 miljard subsidie aan Europese boeren en boeren in voormalige overzeese gebieden.

    Ik vraag me af, of de cijfers kloppen.

    Zeker is wel, dat het Europese landbouwbeleid tot gevolg heeft, dat de belastingbetalers van EU-landen alle subsidies allemaal moeten opbrengen. Bovendien worden goedkope importen uit de ontwikkelingslanden geboycot, waardoor de Europese consumenten VEEL TE HOGE PRIJZEN betalen voor landbouwprodukten en waardoor bovendien de armoede in de ontwikkelingslanden door de collectivistische EU doelbewust in stand gehouden wordt.

Comments are closed.