The most certain aspect of social history is dramatic change

– Robert Prechter, auteur van ,,At the Crest of a Tidal Wave”

Op 3 juni hield de minister van Buitenlandse Zaken de heer Ben Bot een toespraak in de Humboldt Universiteit van Berlijn. Daarin vertelde hij eigenlijk dat de EU dreigde uiteen te vallen en men moest evalueren of de Unie niet te ver was doorgeschoten.

Eindelijk heeft een Nederlandse minister de moed opgevat om de realiteit onder ogen te zien en dit ook naar buiten te brengen. Wat de heer Bot uitdrukte is nog maar een klein gedeelte van het gehele verhaal. De Europese Unie staat er al jarenlang financieel-economisch bijzonder slecht voor, dat wijzen alle cijfers uit. De groei is eruit, de prijsstijgingen zijn enorm, mede dankzij de invoering van de euro, de onvrede in de Unie is groeiende en de EU-politici houden zich voornamelijk bezig met zo snel mogelijk hun eigen zakken te vullen. Dit was reeds een publiek geheim, maar de International Herald Tribune heeft dit deze maand in een artikel ook gepubliceerd.

Wat we hier zien is nog maar het begin. De Europese Unie is voor haar economische groei voornamelijk afhankelijk van de Verenigde Staten. Nu daar de economie stokt voelt de Unie de hevige tegenslag. Bovendien moet men nu op industrieel terrein concurreren met China en in de dienstensector met India. Deze landen zijn natuurlijk veel goedkoper dan de reumatische West-Europese verzorgingstaten met hun torenhoge belastingen en enorme bureaucratieën.

Bovendien zijn de overheden in de oude Unie-landen hard op weg om zelfs het laatste restje rijkdom te verkwanselen via de verkoop van het resterende goud op de internationale markt. Nederland heeft bijvoorbeeld over de laatste 10 jaar zo’n 900 ton goud op de wereldmarkt gebracht; van 1700 ton tot amper 800 ton. Dit alles is gedaan om maar meer geloofwaardigheid te geven aan de papieren euro, andere centrale banken in de EU hebben dit ook gedaan. Wie zijn nou degenen die dit goud massaal opkopen, inderdaad, dat zijn juist de Chinezen, Indiërs en andere Oost-Aziaten, dus niet alleen worden onze banen geëxporteerd naar Oost-Azië, maar ook onze rijkdom.

Binnen een decennium zullen de Europeanen en dus ook de Nederlanders er achter komen hoe arm ze zijn geworden. De werkloosheid is dan schrikbarend hoog en de economie is in een deflatoire spiraal terechtgekomen. Vanwege de enorme papiergeldexpansie door de Europese centrale banken is de euro dan al lang weggevaagd, evenals de pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen en juist net in een periode waarop de geboortegolf-generatie daarvan wilde genieten.

Willen we nog redden wat er te redden valt, dan dienen we allereerst direct de euro-zone te verlaten en vervolgens het lidmaatschap van de Europese Unie op te zeggen, eventueel gevolgd door een lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie. Doen we dit niet dan rest ons niets anders dan toeschouwers te worden van de onvermijdelijke economische aftakeling van de Unie, ook wel kort samengevat als ‘Eurosclerose’.

Albert Spits is financieel analist en bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting

http://www.iht.com/articles…

http://www.nieuwsbank.nl/in…

http://www.euobserver.com/?…

http://www.efta.int/

7 REACTIES

 1. Dat Nederland goud verkoopt is toch goed?

  Of moet weelde in handen zijn van de Staat?

  Neen toch, althans niet voor anarchokapitalisten.

  Voor deze laatsten dient weelde in handen te zijn van INDIVIDUEN of verenigingen daarvan.

  “Willen WE nog redden wat er te redden valt, dan dienen WE allereerst … en vervolgens …. Doen WE dit niet dan rest ONS niets anders dan …”

  Wie is we? BURGERS, misschien?

 2. GOUDEN STANDAARD OF RUILHANDEL?

  Het standpunt van de anarcho-kapitalist impliceert, dat er niemand is om de maatschappelijke veiligheid te garanderen. Dus blijft hij met zijn ideeen alleen staan, in vacuo.

  Hij zou wellicht alleen ruilhandel willen accepteren. (Maar tot dusver kiest zelfs hij eieren voor zijn geld.)

  Een gesprek met hem over een eerlijk geldstelsel is dan ook onmogelijk.

  Met zo’n soort utopisme schiet echter niemand wat op. Heel jammer.

  ….

 3. Brave Burger,

  Jij hebt duidelijk niks van het anarcho-kapitalisme begrepen. Misschien is het een idee dat je je er eerst een beetje in verdiept?

 4. Brave Burger verwijt mij met mijn ideeen betreffende het feit dat goud in prive-handen behoort alleen en in een vacuum te staan omdat er toch iemand de maatschappelijke veiligheid moet garanderen. Alhoewel ik het verband tussen het ruilmiddel en de maatschappelijke veiligheid niet onmiddellijk zie, neem ik de gelegenheid te baat om Tibor Machan te citeren uit zijn laatste boek “Putting Humans First” (Rowman & Littlefield, 2004).

  Op bladzijde 23 van dat boek schrijft hij wat volgt:

  … once an issue is relegated to the government for treatment, the civilian population tends to become complacent about it, figuring it is now taken care of without any initiative on their own part. (Most of us, for example, do not take active part in crime control – that is deemed, in this case rightly, I think, the job of specialists.)

  De zin buiten de haakjes betekent, denk ik, dat alles, dus ook geld, dat de overheid doet falikant afloopt.

  De zin binnen de haakjes betekent, denk ik, dat het inderdaad specialisten moeten zijn die de veiligheid moeten garanderen. De zin buiten de haakjes heeft echter aangetoond dat deze specialisten niet tot de overheid mogen behoren.

  Voor hen die het interesseert. Tibor toont in zijn boek ook aan hoe overheidsbegrotingstekorten een vorm van de “tragedy of the commons” is.

  Het neusje van de zalm is echter het begrip het Engelse adjectief “commensal”, en dat in het Frans ook een substantief is, dat hij lanceert.

  Maar daar kom ik later wel op terug. Laat me nu enkel iets verklappen wat Tibor blijkbaar vergeet en dat is dat dit woord is afgeleid van het Latijn “cum + mensa” – “samen – tafel” en ja, het Franse substantief betekent inderdaad iemand die gewoonlijk aan dezelfde tafel eet.

  Het Engelse en Franse adjectief heeft echter nog een andere betekenis die, denk ik, een totaal nieuwe visie toelaat op de democratie. Maar ik ben het boek nog aan het herlezen.

 5. Beste Vrienden Ivo, Martin enz.

  Ivo, je hebt enigszins gelijk, als je zegt, dat het feit, dat Nederland goud verkoopt goed is.

  Uitverkopen van goud door de Centrale Banken laat eigenlijk al zien, dat Centrale Banken op dit moment overbodig zijn althans zelf bezig zijn zichzelf overbodig te maken. Maar wat mij betreft doen ze dat alleen NA de afschaffing van de EURO en de herintroductie van de GULDEN.

  Ik zou er dan ook voorlopig niet voor willen pleiten reeds NU al het bankgoud naar particuliere handen te laten wegstromen, maar eventueel wel naar internationaal concurrerende pensioenverzekeraars.

  Wij zien inderdaad ook, dat alles, waarmee de rijksoverheid zich bemoeit faalt, en dat komt bijv., omdat de overheid lui, incompetent en arrogant is, ze zich met teveel dingen tegelijk bezig houdt en omdat ze onvoldoende gecontroleerd wordt. Als de overheid zich ALLEEN met veiligheid zou mogen bemoeien, had ze de handen al vol.

  Anderzijds, veiligheidstaken aan particulieren overlaten, lijkt mij erg riskant. Voor we het weten bepaalt een ongecontroleerde mafiabende wie beschermd wordt en wie niet.

 6. Brave Burger, ik kon de verleiding niet weerstaan om je te vragen of:

  "Voor we het weten bepaalt een ongecontroleerde mafiabende wie beschermd wordt en wie niet."

  dat niet precies de toestand is die we NU hebben?

 7. OVERHEID OF MAFIA ?

  Hub, toegegeven ! De overheid lijkt heel erg op de Mafia. Echter, er is een klein, maar m.i. essentieel verschil. De overheid stelt binnen zijn organen wetten en regels op en "handhaaft de rechtsorde". Zij wordt een beetje gecontroleerd. En de procedures zijn min of meer transparant (voor wie goed leest en nadenkt). Bij de MAFIA ontbreken m.i. een belangrijk stuk controle en transparantie, terwijl de handhaving willekeurig is.

  Niemand weet bijv. wie ENDSTRA vermoord heeft. En er worden ook nooit veel van dit soort moorden opgelost.Comments are closed.