Wij zijn voorstanders van volledig vrije meningsuiting.

Maar in Nederland bestaat die vrije meningsuiting al lang niet meer. Er zijn zoveel vage beperkingen in de vage begrippen van “politiek correct” zijn, van “belediging”, “smaad”, “haat zaaien” en dergelijke, dat niemand precies weet waar hij in dit verband aan toe is.

Voor de goede orde: wij zijn het met al die onzin niet eens, maar het staat wel in de wet!

“Nederland” zit nu in een voetbalpsychose. Aangewakkerd door de gesubsidieerde media, en mede veroorzaakt doordat de overheid tientallen miljoenen belastinggeld ter beschikking stelt van een aantal miljonairs die in Portugal een voetbalcompetitie spelen.

Het clubje dat in Portugal zegt dat zij voor Nederland spelen, (wat betekent dat eigenlijk precies?) heeft een belangrijke wedstrijd verloren en zal nu hoogstwaarschijnlijk uitvallen.

De verantwoordelijkheid van dit fiasco wordt aan de trainer, Dick Advocaat, verweten.

In een bekend Tv-programma, Barend en van Dorp, is ene Jan Mulder een van de regelmatige deelnemers. Aan zijn gezicht is duidelijk te zien dat ook hij problemen heeft met het verwerken van de nederlaag van zijn miljonairsclubje. Er moet dus een schuldige gezocht worden om zijn frustratie op af te reageren.

Wel, Dick Advocaat is een eenvoudige prooi.

Dus probeert Jan Mulder een boodschap aan de vele andere gefrustreerde kijkers te geven: “Hij (Advocaat) moet opgehangen worden!”

Als je al over haat zaaien wil praten, dan is dat toch een duidelijk voorbeeld. Of Niet?

Nu ben ik benieuwd wanneer Jan gearresteerd wordt, en welke straf hij zal krijgen. En of de overheid dan ook als medeplichtig financier wordt veroordeeld.

Dit is toch niet te vermijden als iemand al straf krijgt door een ander “dom” te noemen.

(Zie daarvoor hieronder op HUBlog van zondag 20 juni: Blanke vrouw beledigd

5 REACTIES

 1. Hebben Bekende Nederlanders hebben meer vrijheid ?

  Als BN-er mag je natuurlijk rustig iemand demoniseren, uitschelden, etc. Als BL (boerelul) mag dat niet. Die ongeschreven wet moet je kennen. Of toch niet ?

  FEITELIJK is het probleem, dat je behoort te weten, welke directe of indirecte SCHADE je er mogelijk mee aanricht. Dat is ook een kwestie van innerlijke beschaving. Trouwens ook hier geldt het praktische gezegde: "Wat gij niet wilt …".

  Dat is een "christelijk" principe, dat ook perfect past in het humanistisch en klassiek liberaal denken.

 2. Als ik nou zou roepen dat Jan Mulder gestenigd moet worden, zou die schreeuwlelijk van een Jan Mulder dat dan leuk vinden. Dick Advocaat is aangesteld tot 2006 door de KNVB en dit is ten goede of ten kwaade.

 3. HOE VEILIG IS DICK ADVOCAAT ?

  De wijze waarop Jan-met-de-kleine-achternaam, gevoed door massahysterie en gedragingen a la Jan Mulder, een KOP VAN JUT zoekt, acht ik onrustbarend.

  Het getuigt van ernstige frustratie in combinatie met gebrek aan opvoeding, opleiding en zelfbeheersing. Zoiets hebben we in Nederland op deze schaal zelden eerder beleefd. Ik heb dit schandalige gedrag -tenzij men zijn boterham verloor- ook nooit in minder rijke landen met minder vrijheid gezien.

  Het kan een voorbode zijn van het soort massahysterie, dat ontstaat als het Westen op de ingeslagen collectivistische weg voortgaat.

 4. Is “vrije meningsuiting” ook geen vaag begrip?
  Hoe kan er sprake zijn van vrije meningsuiting wanneer het internet, de telefoonmaatschappij, de electriciteitsmaatschappij allemaal naar de overheid moeten luisteren?
  Spinoza (1632-1677) zag zich na zijn verbanning uit de Amsterdamse synagoge gedwongen zich in Den Haag te vestigen. Hij was de eerste, denk ik, om persuasieve definities (overredingsdefinities?) te gebruiken Zulke’n definitie bestaat erin om van een begrip, zoals rechtvaardigheid, vrijheid, democratie of … vrije meningsuiting, de conceptuele (begrippelijke?) betekenis te wijzigen terwijl men de emotionele betekenis ervan behoudt.
  FWIW – for what it’s worth.

 5. [4] KETCHUP OF KOGELS ?

  Aan het begrip "Vrije meningsuiting" liggen m.i. twee klassieke stellingen ten grondslag:
  1. Respect voor de integriteit van individu door anderen inclusief de samenleving, vice versa, voor zover die integriteit mag worden aangenomen;
  2. Verantwoordelijkheid van het individu of (delen van de) samenleving voor te verwachten gewelddadige gevolgen van bepaalde uitingen.

  Ik ben van mening, dat deze stellingen voortvloeien uit verschillende philosophische principes, hier vaker besproken. Voor zover er in casu sprake is van verschil van interpretatie over "vrije meningsuiting" behoort een onafhankelijke rechter (bestaat hij nog wel, red.) te worden ingeschakeld. Deze behoort de casus te toetsen aan de Wet, de jurisprudentie en de vigerende maatschappelijke opvattingen.

  Op het eerste gezicht lijkt hiermee de zaak "Advocaat" duidelijk. Echter, zodra de "politiek" er een afwijkende invulling van het begrip "vrije meningsuiting" op na zou willen houden, dan dient ter zake wetgevende arbeid te worden verricht, waarbij aan de EMOTIONELE betekenis van het begrip "vrije meningsuiting" niets wordt gewijzigd. En de eerste stappen tot zo’n afwijkende invulling door de overheid zijn gezet door Justitieminister Donner en andere politici, zoals Remkes en Herben, zoals wij dezer dagen in het merkwaardige KETCHUP-debat konden zien.

  De principiele vraag blijft dan inderdaad, of de invulling van het begrip "vrije meningsuiting" praktisch ueberhaupt wel oplosbaar is, zoals Ivo suggereert.

Comments are closed.