De twee voorgaande berichten zijn door een technische storing een aantal uren uit de lucht geweest.

Wij trachten dit hier te herstellen.

Graag alsnog uw reacties: OP DE BERICHTEN !!!

2 REACTIES

  1. IS EEN BLANCO STEM NOG EEN GELDIGE STEM ? (2)

    Zoals ik heb getracht te betogen in mijn eerste artikeltje over dit onderwerp, dient bij het uitbrengen van een blanco stem de voorzitter van het stembureau in ALLE gevallen de blanco stem ongeldig te verklaren, omdat hij zich anders mogelijk schuldig maakt aan verkiezingsfraude. Bovendien moeten ongeldige stemmen ALTIJD apart worden meegeteld.

    De site waarin het onderzoek naar het gebruik van de stemcomputer wordt besproken luidt: http://ce.et.tudelft.nl/~kn

    Ik hoop hiermee een bijdrage tot de oplossing van duistere verkiezingspraktijken te hebben bijgedragen.

Comments are closed.