Ik sluit me geheel bij het relaas van Hubert aan omtrent de gang naar de stembus. Velen hebben nog steeds het gevoel of de notie dat hun stem ‘meetelt’ in het parlement. Dat is niet zo, zeker niet als men bedenkt dat er zo’n 450 miljoen inwoners zijn van Europa.

Zelfs met een uiterst lage opkomstpercentage moet men toch rekenen op zo’n 100 miljoen kiezers, die nog steeds van mening zijn dat hun stem meetelt. Dat betekent dat één stem zo’n 0,000001% invloed heeft op het beleid van de EU.

Wij denken dat we volksvertegenwoordigers kiezen in het Europarlement, maar de waarheid is dat dit gewone politici zijn die aan hun eigen belang denken. Zelfs voor de meest bezielende politicus die wellicht tevens oog heeft voor de belangen van de Nederlanders wordt het schier onmogelijk om invloed uit te kunnen oefenen op een parlement met zoveel tegenstand en vastgeroeste gevestigde belangen.

Want wat is eigenlijk de legitimiteit van de Europese Unie? Nooit is aan de Nederlander gevraagd of hij of zij een euro wilde, in feite is 60% daartegen. Nooit is de Nederlander gevraagd of 70% van onze wetten vanuit Brussel moesten komen. Nooit is de Nederlander gevraagd of we een enorme Euro-bureaucratie moesten hebben. Nooit is de Nederlander gevraagd of we een verdrag van Maastricht, Amsterdam of Nice wilde hebben, integendeel, alles werd door de politieke elite doorgedrukt en het nationale parlement als ordinaire stempelmachine gebruikt.

In hun ijver om zich ‘goede’ Europeanen te betonen hebben de diverse regeringen, waaronder de kabinetten Lubbers, Kok en Balkenende, de soevereiniteit grotendeels overgedragen aan een vreemde entiteit, welke ver afstaat van de dagelijkse gang van zaken in Nederland, maar die wel degelijk de skepter zwaait waar het gaat om de implementatie van wet- en regelgeving.

Heus, geloof echt niet dat na 30 jaar van geïntegreerde corruptie en nepotisme deze ineens zullen zijn verbannen. Deze kwalijke zaken worden overgedragen van generatie op generatie van Eurofiele politici en vormen ondertussen een vast onderdeel van het DNA.

Een verkiezingsboycot zal deze mensen eindelijk duidelijk moeten maken dat de Nederlanders er genoeg van hebben om naar de pijpen te dansen van dit EU-gedrocht.

4 REACTIES

 1. Dat *een* stem niets kan uitmaken in het grote geheel, vind ik negatief denken van het ergste soort. Een persoon kan *al* het verschil uitmaken.

  Feit is dat die parasiterende ‘Sovjet Unie’ van Brussel aan alle kanten bestreden moet worden. Om te beginnen door die niet te erkennen via het stemlokaal.

  Ik ben ook niet tegen samenwerking tussen Europese landen/regio’s en zelfs niet tegen een muntunie, mits die op basis van vrijwilligheid tot stand komt. En in verkiezingen waarin om toestemming hiervoor gevraagd wordt ben ik wel bereid om te gaan stemmen.

  Vermoedelijk ben ik dan vast geen echte Libertariër, maar ik blijf vandaag wel lekker uit de buurt van het stemlokaal…

 2. STEMBUREAU 2: GEFELICITEERD !

  Volendam stembureau 2 blijkt weer het voorbeeld te zijn voor de macht van de niet-stemmers. Slechts 10% van de stemgerechtigden kwam vandaag opdagen. Volgens de voorzitter van dat stembureau is dat te verklaren, omdat in dat district erg veel hoog opgeleiden wonen, die weten, wat de EU voorstelt. Logisch dus. Gefeliciteerd Volendam, houd dit schip op koers.

 3. STEMBUREAU 2

  Correctie:

  "omdat in dat district erg veel hoog opgeleiden wonen". Einde citaat.

  Die weten dus, wat de EU voorstelt…

 4. STEMBUREAU 2

  Laatste correctie:

  "Die weten dus, wat de EU voorstelt" vervangen door: "Niet zozeer hoog opgeleiden, als weldenkenden, zou ik zeggen."

Comments are closed.