Onder de titel “Mag het een onsje minder ” schreef Overnight op 30 mei een stukje over de totale overheidsinkomsten a 171 miljard euro over het afgelopen jaar. Maar helaas is dit door “onze” bestuurders niet gelezen, blijkt uit de volgende kop in de Telegraaf.


Gemeenten willen invoering van eigen inkomstenbelasting.

Ik citeer:

De gezamenlijke gemeenten in ons land overwegen een gemeentelijke inkomstenbelasting in te voeren. Verder wordt gedacht aan de introductie van een burgerbelasting waarbij “per hoofd” een bepaald bedrag zal worden geheven aan woonruimtebelasting en bouwsombelasting. Deze nieuwe heffingen moeten de financiële armslag van de lokale besturen aanzienlijk vergroten.

Waarvoor? Om nog riantere gemeentehuizen te bouwen en een nog grotere bureaucratie te creëren? Of willen ze opeens als een soort beleggingsinstituut fungeren?

Volgens W.Deetman, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), lopen gemeenten toenemende financiële risico’s, mede doordat het rijk steeds meer taken doorschuift naar de lokale overheden.

Volgens mij worden ze daarvoor dan gecompenseerd, maar waarschijnlijk niet genoeg volgens de VNG.

De invoering van nieuwe gemeentebelastingen betekent volgens hem niet automatisch dat de belastingdruk toeneemt. “Gemeenten die meer eigen belastingen kunnen heffen, hebben minder geld uit Den Haag nodig.” Dit is wat de Engelsen “wishful thinking” noemen.

Uit ervaring weten we, dat de politiek niet in termen denkt van “mag het een onsje minder zijn”, maar eerder “mag het een onsje meer zijn”, waarbij het woordje mag vertaald dient te worden als moet.

Uit het rapport “Belasten op niveau, meer fiscale armslag voor gemeenten”, dat in opdracht van de VNG is opgesteld door de onafhankelijke commissie Gemeentelijk Belastinggebied, blijkt dat de rijksbelastingen met minimaal 2.5 a 3 miljard omlaag kunnen als gemeenten meer fiscale armslag krijgen. “De hogere opbrengst van de gemeentelijke belastingen valt in beginsel weg tegen de lagere opbrengst van rijksbelastingen.”

Wat is belasten op niveau? Wiens niveau, die van een bijstandstrekker?

Hoezo een onafhankelijke commissie, die door onze belastinggelden gefinancierd wordt en net als alle ambtenaren en politici een doel voor ogen hebben; namelijk “Job protection”.

We zijn hun knechtjes niet.

De hogere opbrengst valt in beginsel weg tegen de lagere opbrengst van de rijksbelastingen, zeggen ze. Door de woorden in beginsel te gebruiken schijnen ze er zelf niet van overtuigd te zijn dat dit ook gebeurd. Zullen de rijksbelastingen echt verlaagd worden, nu Zalm met een begrotingstekort zit? Het gaat waarschijnlijk hetzelfde als met tijdelijke belastingen, denk aan het kwartje van Kok, het blijft waar het is, in de schatkist met dat gat erin.

Eigen belastingen zijn nodig om eventuele tegenvallers bij de uitgaven te kunnen opvangen.

Zeker nooit gehoord van de mogelijkheid om de uitgaven aan te passen?

Eigenlijk is het een goed idee, ik ga dit ook met mijn klanten doen.

Geachte klant, om eventuele tegenvallers bij mijn uitgaven te kunnen opvangen heb ik besloten om de prijzen met 10% te verhogen en deze verhoging te storten in het door mij speciaal opgerichte fonds; “help Louis de winter door”.

Ik kan u verzekeren dat ik geen klant meer overhoud, want zij gaan direct naar de concurrentie. Helaas kun je moeilijk telkens naar gemeenten verhuizen, waar de gemeentebelastingen lager zullen zijn. Want het gemeentekartel zal dit beslist willen voorkomen. De VNG vreest dat de voorgenomen afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting nadelig voor de lokale besturen zal uitpakken, ondanks de compensatie van bijna 1 miljard euro die in het vooruitzicht is gesteld.

De gemeenten krijgen dus 1 miljard, als hetgeen wat door Den Haag beloofd is doorgaat tenminste, maar willen tevens een zogenaamde woonruimtebelasting en bouwsombelasting invoeren. Hoezo geen belastingverhoging?

Hoe kunnen we deze hebzuchtige machtswellustelingen stoppen?

Door te gaan stemmen?


Graag uw reactie.