Er gaat iets gebeuren! Harry Stulemeijer heeft ALLE Nederlandse libertariërs en organisaties opgeroepen om op 7 juli om 20.00 uur in Amsterdam bij elkaar te komen om te onderzoeken of en wat er kan gebeuren.

U kunt al vast op het VRIJHEID FORUM hierover discussiëren. Via http://www.libertarian.nl in linkerkolom FORUM, dan LIBERTARISME, en u ziet LIBERTARISCHE POLITIEKE PARTIJ met een begin van discussie. U kunt er ook direct komen via:
http://www.libertarian.nl/c…

Voor uw gemak volgt hieronder de volledige uitnodiging van Harry Stulemeijer.

Nog op te merken dat de deelname aan deze bespreking geheel vrijblijvend is.

In dit kader mogelijk ten overvloede nog eens dat het LIBERTARISCH CENTRUM en dus de sites libertarian.nl en HUBlog onafhankelijk blijven van alle (bestaande en nieuwe) politieke partijen en er geen deel van kunnen zijn. Het beleid blijft het stimuleren en steunen van alle libertarische acties en bewegingen.

INFORMATIE- DISCUSSIE- EN INVENTARISATIEAVOND op 7 juli 2004 om 20.00 u te Amsterdam

Naar aanleiding van de razendsnel verslechterende politieke structuur in Nederland en de EU hebben enkele libertariërs het initiatief genomen om te bezien, of er voldoende belangstelling bestaat voor de oprichting van een onafhankelijke Europese 1-issue partij (SIP) met als speerpunt: NEDERLAND UIT DE EURO.

De belangstellende lezer die een concrete bijdrage aan deze mogelijke SIP denkt te kunnen geven, wordt uitgenodigd aan deze bijeenkomst deel te nemen. De bijeenkomst vindt plaats in Cafe Heffer, Oudebrugsteeg 7 (achter de Beurs van Berlage).
Entree: 2,50 Euro

Agenda: -1. 20.00 u. Opening, welkomstwoord van Harry Stulemeijer, ad hoc voorzitter en mede-initiatiefnemer;
-2. 20.05 u. Initiatiefnemers en deelnemers stellen zich voor
-3. Toelichting over het onderwerp “single issue party” en doel door Albert Spits, bestuurslid van de Frederick Bastiatstichting;
-4. Enquete
-5. 21.15: Pauze;
-6. 21.40: Vragen en Discussie over SIP
-7. Samenwerkingsmodel, vragen en discussie
-8. (Ontwerp)procedure, taken en taakverdeling
-9. Verkiezing voorlopige nieuwe voorzitter en tijdelijk bestuur;
-10. volgende bijeenkomst
-11. 23.00 u. precies: sluiting.

Afhankelijk van het aantal sprekers zal een maximum spreektijd worden vastgesteld. De bijeenkomst zal worden genotuleerd, dan wel zal een besluitenlijstje worden opgesteld, dat U te gelegener tijd zal worden overhandigd.

Wijzigingen van de agenda voorbehouden.

Q & A :

1. Waarom een Single Issue Partij (SIP) ?
Door de toenemende complexiteit van het politieke proces wordt het steeds moeilijker een nieuwe onafhankelijke politieke partij met een duidelijk gezicht op te richten.
Bovendien zullen meerdere actiepunten tegelijk tot nodeloze maatschappelijke verwarring aanleiding geven. Er zal o.i. dan ook een duidelijke keuze moeten worden gemaakt.
Zo lijkt het maatschappelijk draagvlak voor een SIP tegen met name de EURO in Nederland thans ruim voldoende te zijn: Ongeveer 60% van de Nederlandse bevolking wil af van de Euro, dus dat is natuurlijk een uitstekend startpunt.

Bovendien lopen steeds meer mensen door het huidige politieke klimaat steeds zwaardere financiele klappen op zonder in verweer te kunnen komen. Intussen breiden m.n. de peperdure bureaucratische instellingen, bijv. van de EU, hun macht steeds verder uit. De bedoeling van de bijeenkomst is de mogelijkheden te onderzoeken om dit verweer van de burger op de effectiefst mogelijke wijze concreet gestalte te geven. Libertariërs blijken van mening, dat Nederland de EU binnen afzienbare tijd zal moeten verlaten om zijn souvereiniteit en economische flexibiliteit te herwinnen.

2. Wie zijn er uitgenodigd ?
Alle belangstellenden die denken iets concreets te kunnen bijdragen aan een onafhankelijke Europese Single Issue Partij (SIP) zijn welkom.
Om te beginnen hebben wij alle Libertariërs, Libertarische Verenigingen en Stichtingen uitgenodigd. Van de laatste met name: Libertarisch Centrum, de LP, Respect.nu, Vrijheidslijst.nl, Meervrijheid.nl, Free-Europe.org en de Frederick Bastiatstichting.
Wij verzoeken U eventuele belangstellenden in Uw eigen kennissenkring ook op deze bijeenkomst te willen attenderen.

De Heer Hub Jongen (HUBLog) heeft toegezegd deze bijeenkomst te willen faciliteren. Ik zou ook anderen willen verzoeken deze bijeenkomst op hun site te vermelden.

3. Waarom juist nu ?
Uit diverse positieve reacties blijkt, dat op korte termijn een bijeenkomst, waar onafhankelijk denkenden kunnen kennismaken, concrete mogelijkheden kunnen bespreken en waar afspraken kunnen worden gemaakt, door verschillende Libertariërs wenselijk wordt geacht.
Enerzijds door de onrustbarende politieke ontwikkelingen en anderzijds door het recente eclatante succes van de Nee-campagne in Europa (Engeland en de Nieuwe Lidstaten) en het succes van Paul van Buitenen lijkt de tijd nu rijp voor een onafhankelijke SIP in Nederland. Robert Killroy-Silk met de UKIP is de 2e grootste partij van Engeland geworden. Een onafhankelijke SIP zal zich al meteen kunnen profileren rond het komende EU-referendum in november a.s.

4. Is er al iets besloten ?
Nee, daarover gaat deze bijeenkomst. De initiatiefnemers willen, uitgaande van de huidige situatie, proberen vast te stellen, welke zo breed mogelijke samenwerking tussen alle belanghebbenden/-stellende onafhankelijk denkenden / Libertariërs haalbaar is.
M.a.w., het is de bedoeling in een paar bijeenkomsten voor september a.s. duidelijk te krijgen of een Libertarische SIP levensvatbaar zou kunnen zijn en zoja, hoe zo’n SIP gestalte zou kunnen krijgen.
Op deze eerste bijeenkomst willen wij bezien, of er reele mogelijkheden zijn voor een SIP en zoja dan willen wij proberen concrete organisatorische afspraken te maken.

5. Deelname aan deze bijeenkomst:
Consumpties: beneden aan de toog voor eigen rekening.
Bij de ingang van de zaal zullen wij U verzoeken een intekenformulier te willen invullen.
Tevens zal U in verband met het onderzoek gevraagd worden een kleine enquete te willen invullen. Op verzoek kunnen wij U een electronisch enqueteformulier e-mailen. De resultaten van die enquete zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt.

Uiteraard zal betreffende Uw gegevens de uiterste zorgvuldigheid in acht worden genomen. De adresgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze bijeenkomsten. Desgewenst zullen wij bij eerste notitie Uw gegevens uit het bestand verwijderen.

Harry Stulemeijer, ad hoc voorzitter

10 REACTIES

 1. Ik vraag me af wat de meeste nederlanders nou denken over de euopese unie en de politiek in het algemeen.
  Verder heb ik een idee dat uitgaat van "organisatie", het is vrij duur om op grote schaal iets te organiseren, het kost vrij veel energie, de staat heeft automatisch een "organisatie-monopolie" omdat ze daarvoor ‘betaald’ krijgen via belastinggeld, ze hoeven er geen eigen energie in te steken. Mischien dat het internet de kosten van organisatie omlaag brengt waardoor dat organisatie-monopolie verdwijnt?

 2. Harry,

  Vraag eens rond bij je eigen vrienden en kennissen en kom ook op 7 juli. Zolang er (nog) geen nieuwe drempels worden opgeworpen KUNNEN we nog iets organiseren.

 3. Prima, een goede kritische site. Bijna alle overheden hebben de sterke neiging tot machtsmisbruik. De burger dient dan ook te allen tijde waakzaam te blijven en in aktie te komen om niet onder de voet te worden gelopen door die overheid.

 4. Ja, ik vraag me af hoeveel anti-europa energie er is bij de nederlanders en of dat georganiseerd kan worden. Een probleem is volgens mij dat lokale gemeenschap behoorlijk ondemijnd is gedurende de laatse 50-100 jaar door allerlei reguleringen. Er is geen structuur meer over, gemeentes zijn praktisch lokale departementen van de staat. De constructie ‘woonwijk’ en ‘bedrijfsterrein’ heeft ervoor gezorgd dat alle economische interactie buiten de buurt plaatsvindt. Dus je hebt interactie met je collega’s, en met winkeliers, klanten, maar die vallen buiten ‘de buurt’ of de directe omgeving. Daardoor is de sociale structuur weggevallen en is men overgeleverd aan grotere, nationale instituten. Universiteiten, kranten, scholen, de bureaucratie. Dat zijn de meningvormers, de mening komt van bovenaf in plaats van dat het vanuit ‘het volk’ komt. Je zou bijna denken dat het opzettelijk is. Volgens mij is de europese unie gewoon de volgende stap en is het fundament al veel eerder gelegd. Het is ook apart hoe op heel veel plekken op de wereld dezelfde politiek, dezelfde structurering plaatsvindt.
  Ik heb nu een redelijke videocamera (canon ex1, hij moet nog even nagekeken worden, loopwerk) en ik hoop daarmee het een en ander neer te kunnen zetten. (Ik ben redelijk handig met beeld), alleen de ‘narrative’ en hoe ik het precies wil brengen is nog een probleem. Je moet iets neerzetten waar iedereen bekend mee is (rijtjeshuizen, flattenwijken, nieuwbouw), op zo’n manier dat het punt duidelijk wordt zonder dat het er al teveel bovenop ligt. Het is voor de meeste mensen wel een totaal nieuwe invalshoek en waarschijnlijk denken de meeste wel gelijk, ‘links’ 🙂 Alsof alle kritiek alleen van links kan komen en rechts alleen de status-quo representeerd. Absurditeit genoeg, er is hier een nieuwe woonwijk en de huizen houden ineens gewoon op, een sloot en voor de rest alleen maar gras en koeien. De mensen wonen in die wijk en het gras ernaast dat is een andere wereld of zo, het is net alsof je niet meer op een bepaalde plek woont maar ‘ergens’ in nederland, niemand uit die wijk (behalve mischien een paar kinderen) zal ooit een stap zetten over de sloot. Het zijn twee gescheiden werelden, het is net alsof je in een computergeheugen rondloopt, het is niet echt.

 5. hallo Harry,

  kan je me iets meer vertellen over de canon ex-1.
  Ik ben van plan deze 2e hands aan te schaffen.
  Heb je nog suggesties, aandachtspunten voor me?
  Heb jij eventueel een gebruikersboekje voor me of een handleiding van deze camera?

  ben benieuwd.
  alvast bedankt, frank
  [7]

Comments are closed.