Rita Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken, heeft het nodig gevonden de premie op vertrek van 26.000 mensen die al langer dan drie jaar in Nederland wonen, te verdubbelen.

Daarmee hoopt ze dan dat er meer mensen zullen vertrekken zonder dat ze opgepakt en met dwang uitgezet worden.

Op zich natuurlijk niet zo’n gekke gedachte. Er zullen beslist een aantal mensen gebruik van maken. En als je die premie nog hoger maakt, gaan er nog meer.

Als het bedrag hoog genoeg wordt, zal ik het zelf ook in overweging nemen!

Enkele kanttekeningen hierbij.

Waar komt dat geld vandaan?

Ik neem aan dat het van de belastingbetaler komt! Er is immers geen andere bron. Dus ook van het belastinggeld van de grote hoeveelheid Nederlanders die het met die hele procedure niet eens is.

Dat belastinggeld kan dus niet meer gebruikt worden voor het aantrekken van nieuwe immigranten die we nodig hebben om onze economie op gang te houden!

Velen van die 26.000 spreken al Nederlands. Nieuwe inburgeraars moeten dat nog leren. Ze moeten het zo goed beheersen als “de gemiddelde Nederlander Engels spreekt”!

Het sociale systeem wordt steeds ingewikkelder. Wat zou het toch gemakkelijk worden als de persoonlijke vrijheid van ieder individu erkend zou worden. Wat zou het fijn zijn om in een libertarische wereld te leven.

4 REACTIES

 1. “Wat zou het fijn zijn om in een libertarische wereld te leven.”

  Dit verklaart waarom de liberteiren ONMIDDELLIJK, DIRECT, na de beeindiging van hun “STEM NIET”-campagne beginnen met een nieuwe partij waarop dus niet gestemd mag worden.

  David zegt dan ”Ja maar, ik heb een partij” maar ja dan kunnen liberteiren zelf niet de macht uitoefenen en nu zittten ze in de knoei natuurlijk.

  Als democratie niet deugt

  (over wat waar en onwaar is wordt immers niet bij meerderheid beslist

  daarom is democratie tegenstrijdig aan de/het idee dat er zoiets bestaat als het natuurrecht dat objectieve gedragsregels voorschrijft

  (Chaïm Perelman, “Autorité, Idéologie et Violence” in: “Annales de l’Institut de Philosophie de l’Université de Bruxelles,” 1969, 9, overgedrukt als §21 in: Chaïm Perelman “Ethique et Droit”, Editions de L’Université de Bruxelles, 1990, 394, p.401: L’idéologie démocratique s’oppose à l’idée qu’existent des règles objectivement valables en matière de conduite, car on ne decide pas à la majorité de ce qui est vrai et faux))

  dan moet je daarvan afblijven en daar zeker niet aan meedoen.

  Bij gebreke aan enige politieke consequentheid tasten liberteiren dan de grenzen af van het sexuele libertarisme.

  Denken zij misschien daarin te ontsnappen aan hun contradicties?

  A=A.

 2. WIE BEHOORT DE OPROTPREMIE TE BETALEN ?

  Het is vaker betoogd: al diegenen die de allochtonen naar NEDERLAND GEAPPORTEERD hebben. Maar die stemmen meestal op de partij van Rita V.

 3. Hoe en waar krijg je deze oprotpremie?
  En hoeveel is het precies?
  Kan iemand mij daar meer informatie over verschaffen,het is nogal dringend.
  Ik zou het zeer op prijs stellen,bedankt.

 4. Waar kan ik de oprotpremie krijgen?
  En hoeveel krijg je precies?
  Weet iemend hiervan ik zou het zo snel mogelijk willen weten.

Comments are closed.