Postbus 51 is de organisatie van de overheid die dagelijks op TV adverteert dat je van alles kunt vragen.

Ze zeggen niet dat ze alles weten, maar we dachten dat een eenvoudige vraag over het aantal blanco stemmen voor hen geen probleem zou zijn.

Tot onze stomme verbazing kregen we echter het volgende antwoord:

“Postbus 51 beschikt helaas niet over de gewenste informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kiesraad [. .] E-mail:kiesraad@minbzk.nl

Internet:http://www.kiesraad.nl

We hebben onze vraag nu daarheen gestuurd. Het is vooral ook interessant omdat “Brave Burger” ons meedeelde dat die blanco stemmen bekend gemaakt moeten worden.

We proberen u op de hoogte te houden.

3 REACTIES

 1. Een willekeurig overzicht

  http://www.denhaag.nl/smart

  In totaal hebben 125.655 Hagenaars een stem uitgebracht voor het Europees Parlement (inclusief 655 blanco stemmen). Het opkomstpercentage was 35,77%. Bij de verkiezingen in 1999 was het opkomstpercentage in Den Haag 27,04%. In het Benoordenhout was de opkomst het hoogst (64,33%) en in Laakkwartier/Spoorwijk het laagst (19,58%).

  … Verkiezingsuitslag Gorinchem Tijdens de Europese verkiezingen op 10 juni zijn in totaal 9.089 geldige stemmen uitgebracht en 26 blanco stemmen. … http://www.gorinchem-presen… – 49k – 14 Jun 2004 – Cached – Similar pages

  http://www.hilversum.nl/tek

  Voorlopige uitslag Europese Verkiezingen

  Het aantal geldig uitgebrachte stemmen is 25289 Het opkomstpercentage is 39,77%.Er zijn 54 blanco stemmen uitgebracht

  ==

  Heeft echt niemand een rekenmachine en kan niemand de som van de per partij uitgebrachte stemmen op http://www.telegraaf.nl/ver

  vergelijken met de opkomst op diezelfde site?

  Allez kom!

 2. ZEG ME WAAR IK ME VERGIS

  Volgens deze tabel

  http://www.telegraaf.nl/ver

  was de opkomst 4.753.291

  Doch er waren meer geldige stemmen dan de opkomst, zegt deze gratis registratie-behoevende site

  http://www.nrc.nl/redactie/

  Op dinsdag 15 juni 2004 heeft het centraal stembureau (de Kiesraad) om 16.00 uur tijdens een openbare zitting de officiële uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement vastgesteld. In totaal zijn 4.765.677 geldige stemmen uitgebracht.

 3. STEMMEN VERDUISTERD ?

  Zoals ik aangaf, dienen stemmen die niet aan de eisen van de Kieswet voldoen, volgens art. N 8 door de Voorzitter van het stembureau terstond (na de sluiting, red.) "ongeldig" te worden verklaard met opgaaf van de reden. Dit KUNNEN zijn "blanco" stemmen, maar ook andere stembiljetten die niet conform de voorschriften van de Kieswet zijn ingevuld of behandeld. Vervolgens worden al deze ongeldig verklaarde stembiljetten APART geteld, verpakt en verzegeld.

  De GELDIGE stemmen worden per kandidaat en per lijst opgeteld en de betreffende stembiljetten worden in een ANDER pak gestopt en verzegeld.

  Onmiddellijk hierna maakt elk stembureau proces verbaal op van de stemming en de stemopname. Alle ingebrachte bezwaren worden in het PV vermeld. Vervolgens worden de verzegelde pakken en de PV’s naar de burgemeester (of een door hem aangestelde ambtenaar) overgebracht. Aan de hand van een ministerieel vastgesteld model stelt de burgemeester t.a.v. elke kandidaat en elke lijst het aantal stemmen, dat in zijn gemeente op die en die kandidaat en lijst zijn uitgebracht (art. N 11).

  De burgemeester (ambtenaar) zorgt, dat de PV’s en de opgave van de door hem vastgestelde aantallen stemmen onverwijld naar de voorzitter van het hoofdstembureau worden overgebracht.

  De burgemeester draagt er zorg voor, dat de verzegelde pakken op verzoek van de voorzitter van het centraal stembureau onmiddellijk daarheen worden overgebracht en dat de niet daarheen overgebrachte verzegelde pakken worden vernietigd, nadat het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld en over de toelating van de gekozenen onherroepelijk is beslist. Van de vernietiging van de verzegelde pakken wordt PV opgemaakt.

  Het centrale stembureau (Kiesraad) krijgt van elke burgemeester dus per stembureau een opgave van:

  -1. Het aantal ongeldig verklaarde stemmen;

  -2. Het aantal geldige stemmen per kandidaat en per lijst;

  Uit deze gegevens berekent de Kiesraad de som van de geldige stemmen van alle stembureaus. Dit is het "stemcijfer". Het quotient van het stemcijfer en het aantal beschikbare zetels is de "kiesdeler" (= het benodigd aantal stemmen voor een zetel).

  WAAR GAAT HET MIS ?

  Na bestudering van deze procedure kom ik tot de voorlopige conclusie, dat de aantallen ongeldige stemmen in de PV’s van de stembureaus terug te vinden moeten zijn, maar mogelijk niet apart via het "modelformulier" door de burgemeester aan de Kiesraad behoeven te worden opgegeven. De PV’s (met uitslag van de stemming en "stemopname" per stembureau) worden tenslotte naar de Kiesraad overgebracht.

  Tot zover mijn analyse.

Comments are closed.